واحد ترجمان و تبادل دانش
۱۳۹۹ يکشنبه ۹ آذر
br ENGLISH
تاریخ: 1396/02/26 تعداد بازدید: 7952
ارائه و انتشار پيام هاي پژوهشي
شرح خبر

از جمله فعاليتهاي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران، انتشار پيام پژوهش هاي پايان يافته  براي  مخاطبان و ذينفعان مي باشد. پيامهاي ترجمان دانش، توسط كارشناسان واحد ترجمان و تبادل دانش بررسي شده و پس از اعمال اصلاحات لازم به تاييد مجري طرحِ پژوهشي مي رسند. مراجعه كنندگان به اين سايت با مرور پيام هاي ارائه شده از آخرين دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه آگاه خواهند شد. ياد آوري مي شود كه پيام هاي نمايش داده شده براي ارتقاء سطح دانش و آگاهي كاربران ارائه گرديده و درمان يا داروي مناسب تنها توسط پزشك معالج تجويز خواهد شد. عواقب هرگونه خود درماني و استفاده نامناسب از اطلاعات موجود بر عهده كاربر مي باشد.

ارائه و انتشار پيام هاي پژوهشي
Powered by DorsaPortal