دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ دوشنبه ۵ مهر
br ENGLISH
تاریخ: 1400/03/19 تعداد بازدید: 60
حضورگروه جهادی بصیرت دربیمارستان 17 شهریور آمل
ائمه جماعت مراکز درمانی آمل جهت تشکر وقدردانی از کادردرمان زحمت کش وخدوم بیمارستان 17 شهریور آمل درایام سخت کرونائی وامید بخشی وعیادت از بیماران کرونائی دیداربه عمل آوردند.
ائمه جماعت مراکز درمانی آمل جهت تشکر وقدردانی از کادردرمان زحمت کش وخدوم بیمارستان 17 شهریور آمل در ایام سخت کرونائی و امید بخشی و عیادت از بیماران کرونائی دیدار به عمل آوردند. حضورگروه جهادی بصیرت دربیمارستان 17 شهریور آمل
Powered by DorsaPortal