دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
معرفی اعضا

معرفی اعضاء در انجمن علمی و دانشجویی اندیشه نو دانشکده های پرستاری و پیراپزشکی آمل سال 1399

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

عضویت

1

علی گرجی زاده

پرستاری

اصلی / دبیر

2

محمد لک پوریان

پرستاری

"

3

سارا عالمی

پرستاری

"

4

دانیال فضلی

پرستاری

"

5

فاطمه زهرا نعمتی مقدم

پرستاری

"

6

الهه مصطفوی

پرستاری

علی البدل

7

سارا محطاط

پرستاری

"

1399/08/14
Powered by DorsaPortal