دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
لینک های مفید
   

معاینات بالینی

 
 

http://csc.tums.ac.ir/

معاینه-بالینی-قلب-و-عروق

 

http://csc.tums.ac.ir/

معاینه-دستگاه-خون-ساز

 

http://csc.tums.ac.ir

اخذ-شرح-حال-و-معاینه-علائم-حیاتی

 

http://csc.tums.ac.ir/

معاینه-شکم

 

http://csc.tums.ac.ir/

معاینه سر و گردن

 

https://www.aparat.com/v/h2ZgQ

معاینه بالینی قلب و عروق-بخش اول

 

http://csc.tums.ac.ir/

معاینه مغز و اعصاب

 

http://csc.tums.ac.ir/

معاینه ریه ها

 

https://www.aparat.com/v/1xlEu

معاینه سر و گردن

 

https://www.aparat.com/v/sdIwF

معاینه ریه ها

 

https://www.aparat.com/v/F4uT9

معاینه سر و گردن

 

https://www.aparat.com/v/a9vse

معاینه قلب اینترنت مبانی طب بالینی قلب 17 دقیقه

 

https://www.aparat.com/v/l2pUc

معاینه قلب و عروق-1

 

https://www.aparat.com/v/CusRL

معاینه قلب و عروق2

 

https://www.aparat.com/v/1uP5T

معاینه قلب و عروق-3

 

https://www.aparat.com/v/PQERf

معاینه شکم (عملی)

 

https://www.aparat.com/v/Iutm5

معاینه شکم (تئوری): بخش اول- نگاه و سمع

 

https://www.aparat.com/v/PScvw?playlist=343975

عاینه شکم (تئوری): بخش دوم-دق و لمس

 

https://www.aparat.com/v/tbUmR

معاینه بالینی اعصاب کرانیال

 

https://www.aparat.com/v/Ixiy6

معاینه و ارزیابی گردن

 

https://www.aparat.com/v/oGlhA?playlist=360068

ارزیابی سطح هوشیاری بر اساس معیار گلاسکو

   

احیا

 

http://csc.tums.ac.ir/

احیای قلبی-ریوی پایه

 

https://www.aparat.com/v/8zcOl

احیای قلبی-ریوی پایه

 

https://www.aparat.com/v/6q7ic?playlist=325224

احیای قلبی-ریوی پایه

 

https://www.aparat.com/v/MY8ik

معاینه بالینی قلب و عروق-بخش اول

 

https://www.aparat.com/v/MhFaf

احیای قلبی ریوی کودک

 

https://www.aparat.com/v/6q7ic

احیای قلبی-ریوی پایه

 

https://www.aparat.com/v/2G9Kz

احیای قلبی-ریوی پایه (دکتر یوسف شاهی)

 

https://www.aparat.com/v/yPbHn

احیای قلبی ریوی پایه 2 (BLS 2)

 

https://www.aparat.com/v/X2UEC?playlist=325224

احیای قلبی ریوی - Cardiopulmonary Resuscitation - CPR

 

https://www.aparat.com/v/LoVvr?playlist=325224

( CPR ) اقدامات اولیه در برخورد با خفگی، غرق شدگی و ایست قلبی

   

 
 
 
   

ریتم قلبی

 
 
 
 
 

https://www.aparat.com/v/25Pur

انیمیشن فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی برخی ریتم ها و آریتمی های قلبی

 

https://www.aparat.com/v/vCDIs

تغییر بسیار جالب ریتم قلبی با شوک دادن

 

https://www.aparat.com/v/25Pur

انیمیشن فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی برخی ریتم ها و آریتمی های قلبی

 

https://www.aparat.com/v/k0zQB

ریتم برادی کاردی ، یا ضربان کند قلبی

 

https://www.aparat.com/v/cd7LP

تاکی کاردی بطنی بدون پالس (pVT) ریتم ارست قلبی

   

اصول و مهارت پرستاری

 
 
 
 
 

https://www.aparat.com/v/F8Y2X

انداژ قسمت دوم - دست و انگشتان

 

https://www.aparat.com/v/gmDsh

بانداژ - قسمت سوم - ولپو ، شانه ، مفصل و اندام تحتانی

 

https://www.aparat.com/v/2TZ6j

گذاشتن چست تیوب-فارسی

 

https://www.aparat.com/v/gmDsh

بانداژ - قسمت سوم - ولپو ، شانه ، مفصل و اندام تحتانی

 

https://www.aparat.com/v/VCm4X

بانداژ قسمت اول - سر و صورت

 

https://www.aparat.com/v/JrlqP

پانسمان و بانداژ

 

https://www.aparat.com/v/F8Y2X

بانداژ قسمت دوم - دست و انگشتان

 

https://www.aparat.com/v/Hm4KA

بانداژ ولپو Velpeau

 

https://www.aparat.com/v/HjocY

قرار دادن دریچه PEEP روی آمبوبگ برای ایجاد فشار مثبت انتهای بازدم

 

https://www.aparat.com/v/aQGWo

استفاده از BVM (آمبوبگ) با تکنیک E-C Clamp یک نفره و دو نفره

 

https://www.aparat.com/v/5wTlI

تاثیر فیلتر هپا ( HEPA )هنگام تهویه با آمبوبگ

 

https://www.aparat.com/v/pe3wL

تکنیک شستشو به روش Push-Pause کاتترهای ورید مرکزی

 

https://www.aparat.com/v/QkI9V

پانسمان و بانداژ

 

https://www.aparat.com/v/qcOMl

آموزش آمبوبگ

 

https://www.aparat.com/v/i6ALB?playlist=360068

آموزش رگ گیری در اطفال

 

https://www.aparat.com/v/fbVcD

انتقال دارو به بدن با دستگاه تزریق بدون درد

 

http://csc.tums.ac.ir/

آموزش تزریقات

 

https://www.aparat.com/v/pm3Ol

تزریقات-بخش دوم

 

https://drive.google.com/file/d/1elXQ1WakpVN8Low08cDAcfxQ_U4ULyqv/view?usp=sharing

Change dressing-part 1

 

https://drive.google.com/file/d/1z12fWTq_TMXqoVfeUA1OWiVsqbzju8Wo/view?usp=sharing

Change dressing-part 2

 

https://drive.google.com/file/d/1RC-psHCUEhYFXydrUM3n0RqvhOwM9zbZ/view?usp=sharing

Change dressing-part3

 

https://drive.google.com/file/d/13FHKhSS5Zw6sKQvZ0WwGA9IwJMOnOkK/view?usp=sharing

Change dressing-part 4

 

https://drive.google.com/file/d/1nza2M3EKXNpeFRIX7iO-3gP7r3-DVIVH/view?usp=sharing

Change dressing-part 5

 

https://drive.google.com/file/d/1nza2M3EKXNpeFRIX7iO-3gP7r3-DVIVH/view?usp=sharing

Change dressing-part 6

 

https://drive.google.com/file/d/1Ytgw0M7k64qGtH5XOlX32ekphTMkXsYq/view?usp=sharing

Checkingpulse &respiration

 

https://drive.google.com/file/d/10lkTA0mz7kgCNWq8j6ZhBeRpiXCGCGk7/view?usp=sharing

Blood pressure

 

https://drive.google.com/file/d/1ViPxUvGxL75U_8uIxoJY2GkhUYxZiq9N/view?usp=sharing

BP digital

 

https://drive.google.com/file/d/1sKEo8qQu6vd581vTRX9wrw-A2FHpcf_4/view?usp=sharing

Hand rub

 

https://drive.google.com/file/d/1XdIEg5Dl6q-zxLDYIrmEWo162rG3EnuY/view?usp=sharing

Hand washing

 

https://drive.google.com/file/d/1iKShrHOet8GuejR7XCDcY5tvzh6XBKn5/view?usp=sharing

O2therapy

 

https://drive.google.com/file/d/1F7hYMTbk_e7NMWXFoDz_rA7yKaj9ghOg/view?usp=sharing

Preparing sterile field

 

https://www.aparat.com/v/ZrcJu?playlist=360068

آموزش کشیدن بخیه ساده

 

https://www.aparat.com/v/xnWbA

تزریقات-بخش اول

 

https://www.aparat.com/v/hBUwX

تزریقات

 

https://www.aparat.com/v/QIAtv?playlist=360068

آموزش رگ گیری

 

https://www.aparat.com/v/v8m5z

تزریق دارو از طریق کاتتر نافی

 

https://www.aparat.com/v/aWr7N?playlist=325224

نحوه ی تنظیمات شوک الکتریکی بیمار

 

http://medtube.ir/

بانک تخصصی فیلم پزشکی )

 

http://www.healthtube.ir/

بانک جامع فیلم سلامت

1399/06/30
Powered by DorsaPortal