دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۹ يکشنبه ۴ آبان
br ENGLISH
برنامه هفتگي دكتر نظري

برنامه هفتگي عضو هيات علمي: دكتر رقيه نظري              رشته: دكتري پرستاري       

سمت:  مدير گروه پرستاري                        نميسال اول99-98

ساعت

روز

10-8

12-10

13-12

15-13

شنبه

پرستاري ويژه

كلاس 102

فوريتهاي پرستاري

كلاس 102

نمازو ناهار

امور آموزشي و پژوهشي

يك شنبه

پرستاري ويژه

كلاس 102

حضور در گروه( آموزشي)

 

نماز و ناهار

مشاوره دانشجويان ورودي نيمسال دوم 96-95

دو شنبه

حضور در گروه( آموزشي)

امور آموزشي و پژوهشي، كلاس پرستاري ويژه

نماز و ناهار

جلسه گروه پرستاري

سه شنبه

امور آموزشي و پژوهشي

نظارت بر كارآموزي عرصه

پرستاري بيماري­هاي قلب و عروق

كلاس 204

نماز و ناهار

فرايند آموزش به بيمار

كلاس 202

چهار شنبه

امور آموزشي و پژوهشي- نظارت بر كارآموزي عرصه

نماز و ناهار

 حضور در گروه

 

 

1398/09/14
Powered by DorsaPortal