دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۹ سه شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
برنامه هفتگي خانم بهشتي

برنامه هفتگي عضو هيات علمي گروه پرستاري : زهرا بهشتي( نيمسال اول 99-98)

شنبه

كارآموزي مراكز بهداشتي درماني

13- 30/7

 

يك شنبه

كارآموزي مراكز بهداشتي درماني

13- 30/7

 

دو شنبه

پرستاري بزرگسالان و سالمندان (1)

(4 جلسه)

فناوري اطلاعات در پرستاري

10 8

               مفاهيم پايه در پرستاري         

       12 10

 

ساعت پژوهشي

30/15 - 14

سه شنبه

             فناوري اطلاعات در پرستاري

                              10 8                                  

روش تحقيق در پرستاري

                           12 10

روش تحقيق در پرستاري     

30/14 - 13

چهارشنبه

مشاوره دانشجو

10 8                                  

ساعت پژوهشي

 

                                                      

 

1398/09/14
Powered by DorsaPortal