دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد
br ENGLISH
برنامه زماني كارگاه ها

عنوان كارگاه

تاريخ برگزاري

(ويژه دانشجويان پيراپزشكي)Search and endnote

پنجشنبه (98/7/11)

(ويژه دانشجويان پرستاري)Search and endnote

پنجشنبه (98/7/18)

پروپوزال نويسي

پنجشنبه (98/8/23)

مقاله نويسي

پنجشنبه (98/9/7)

1398/08/19
Powered by DorsaPortal