دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
راهنماي تكميل كارپوشه

دانشكده پرستاري و مامايي آمل

گروه پرستاري

 

 

 

كارپوشه

كارآموزي در عرصه بخش مراقبت هاي ويژه

ICU

نيمسال اول 98-97

 

 

نام دانشجو:     س....    آ......                                            شماره دانشجويي:……………………………….

بيمارستان: 17 شهريور آمل

بخش:     ICU1                                                                         تاريخ تحويل كارپوشه: 24/7/97

نام و امضاء سرپرستار: فريده روح­الهي

نام و امضاء مربي ناظر: دكتر رقيه نظري

نام و امضاء مدير گروه: دكتر رقيه نظري

 

توجه: دانشجوي عزيز لطفا جهت تكميل كارپوشه  به آدرس http://fnamol.mazums.ac.ir ، " راهنماي تكميل كارپوشه" يا دفتر گروه پرستاري مراجعه نماييد و كارپوشه تكميل شده خود را در روز آخر كارآموزي تحويل سرپرستار بخش دهيد.

در صورتي كه براي تكميل قسمتهاي مختلف كارپوشه به برگه هاي اضافه تري نياز داشتيد، آنرا ضميمه كارپوشه نماييد.


 

1/7/97

س.....آ.....


هدف كلي دوره: دانشجو با بيماران نيازمند به مراقبتهاي ويژه آشنا شده و صلاحيت مراقبت علمي، عملي، جسمي، روحي و رواني از آنان را كسب نمايد.

قوانين و مقرارات آموزشي:

دانشجوي عزيز لطفا با مراجعه به http://fnamol.mazums.ac.ir، كتابچه قوانين و مقررات كارآموزي در عرصه را دريافت نماييد و  پس از مطالعه كامل آن، فرم تعهد نامه رعايت قوانين را (كه در انتهاي كتابچه است) پرينت و امضاء نموده و به كارپوشه خود ضميمه نمايد(شبيه مثال بالا).

 

گواهي حضور در بخش

رديف

تاريخ

ساعت ورود

ساعت خروج

نظر و امضاء سرپرستار

نظر و امضاء مربي ناظر/ مدير گروه

1

1/7/97

 

7:30

13:40

تاييد  ر....

تاييد ن .....

2

2/7/97

 

7:25

13:30

تاييد  ر .......

تاييد ن ...........

3

3/7/97

 

7:27

13:35

تاييد  ر ......

تاييد ن............

4

4/7/97

 

7:32

13:50

تاييد  ر .....

تاييد ن .........

5

5/7/97

 

7:30

14:00

تاييد  ر .....

تاييد ن ....

6

7/7/97

 

13:20

20:00

تاييد  ر .....

تاييد ن........

7

8/7/97

 

7:34

13:26

تاييد  ر .......

تاييد ن......

8

9/7/97

7:30

13:55

تاييد  ر.............

تاييد ن .......

 

 

 

 

 

راهنماي فعاليت هاي خود يادگيري روزانه

روز كارآموزي

موضوع بحث گروهي

امضاء

روز كارآموزي

موضوع بحث گروهي

امضاء

1

نحوه كار ايمن در بخش

5

داروهاي اختصاصي بخش

2

scoring هاي رايج بخش

6

اصول تهويه مكانيكي

3

مانيتورينگ و پمپ ها

7

اصول تهويه مكانيكي

4

اختلال اسيد باز و تفسير ABG

8

مراقبت تنفسي

ثبت تجربيات كاري در بخش

موارد بيماري (case)كه در بخش مشاهده كرده ايد را بنويسيد:

تروماي سر

پارگي طحال

مولتيپل تروما

شكستگي متعدد دنده

آسيب نخاعي

موارد بيماري (case)كه از آن مراقبت نموده ايد را بنويسيد:

تروماي سر

Chest trauma

نارسايي كليوي

 

 

مطالعه دارويي( دو مورد)

نام دارو

Atrovent

Eprex

دسته دارويي

آنتي كولينرژيك

خونساز( اريتروپويتين صناعي)

نحوه تجويز دارو

اسپري استنشاقي

زير جلدي

دوز دارو

دو پاف

4000 واحد

مدت زمان تجويز

يك هفته

4 روز

ساعت تجويز دارو

5-13-21

11

مهمترين موارد استفاده

بر اساس كتاب

برونكواسپاسم، رينوره

آنمي ناشي از نارسايي كليوي

علت استفاده در اين بيمار

تنگي نفس و تجمع ترشحات فراوان

آنمي ناشي از نارسايي كليوي

ويژگيهاي بارز اين دسته دارويي

آنتاگونيست استيل كولين وگشادكننده برونش

فاكتور محرك خونسازي است.

نتايج استفاده از دارو در اين بيمار

تسهيل تنفس بيمار و كاهش ترشحات

هموگلوبين از 8 به 9 افزايش يافت

مهمترين عوارض بر اساس كتاب

تهوع، خشكي دهان، سرفه، طپش قلب

هايپرتنشن، DVT ، سردرد، خارش، آنافيلاكسي

عوارض دارو در اين بيمار

كمي خشكي دهان مشاهده شد

عارضه اي مشاهده نشد

مراقبت هاي انجام شده

مراقبت از دهان، بررسي از نظر عوارض

فيزيوتراپي اندام براي پيشگيري از DVT

كنترل بيمار از نظر عوارض جانبي

نكات آموزشي به بيمار

نحوه استفاده از اسپري، نحوه تنفس عميق موثر، عوارض احتمالي

بيمار هوشيار نبوده است و به علت بستري بودن در ICU خانواده نيز در امر مراقبت دخالت نداشتند.

لاگ بوك(ثبت فعاليتهاي ضروري بخش)

اقدام مراقبتي

نحوه عملكرد

نظر پرستار/سرپرستار

مستقل

با كمك

مشاهده

انجام معاينات فيزيكي و پايش سيستم هاي بدني بيمار

3/7، 4/7، 7/7

1/7

1/7

ارزيابي سطح هوشياري و وضعيت عصبي بيمار(GCS, 4score)

3/7، 4/7، 5/7، 7/7، 8/7، 9/7

2/7

1/7، 2/7

ساكشن ترشحات و پاكسازي راه هوايي

-

-

1/7،

مراقبت از دهان و چشم بيمار

-

-

2/7

 

مراقبت از لوله تراشه

-

-

2/7

آماده سازي ونتيلاتور

-

-

4/7

مراقبت حين اكسيژن درماني

4/7، 5/7، 7/7، 8/7

2/7

-

تغيير پوزيشن و مراقبت از پوست  نواحي فشار

4/7، 5/7، 7/7

-

-

مراقبت از سوند مثانه

4/7

-

-

مراقبت از Chest tube و كنترل ترشحات

-

4/7

-

كنترل جذب و دفع

4/7

-

-

خون گيري شرياني

8/7، 9/7

5/7

2/7

تفسير گازهاي خون شرياني

7/7، 8/7، 9/7

5/7

 

سوندگذاري معده

 

3/7

 

تغذيه لوله اي

7/7، 9/7

2/7

 

ترانسفيوژن خون و محصولات خوني

-

-

-

مراقبت از كاتيتر وريد مركزي و كنترل فشار

-

-

9/7

كنترل علايم حياتي

3/7، 4/7، 5/7، 7/7، 8/7،

 

-

كنترل درد و سديشن بيمار( با استفاده از ابزار بررسي مناسب مثل VAS, RASS, CPOT,…)

5/7، 7/7، 8/7، 9/7

3/7، 4/7

-

مراقبت از لوله تراكئوستومي

8/7

4/7

-

مراقبت از زخم

5/7، 9/7

6/7

-

تغذيه كامل داخل وريدي

-

8/7

-

انجام محاسبات دارويي

-

5/7، 7/7

-

كار با پمپ انفوزيون

7/7، 8/7، 9/7

4/7

-

نوشتن گزارش پرستاري

، 7/7، 8/7، 9/7

4/7، 5/7

-

 

 

معرفي مورد(case report)

تشخيص پزشكي

Traumatic brain injury

خلاصه اي از پاتوفيزيولوژي بيماري

آسيب هاي تروماتيك مغز شديد ترين و جدي ترين حالت آسيب ديدگي مغز است كه به علل سقوط، تصادف، برخورد با اشياء و ضرب و شتم به وجود مي آيد. اين آسيب ها مي­تواند به صورت اوليه به صورت كوفتگي، له شدگي، پارگي عروق مغز، اثرات ناشي از شتاب و نفوذ اجسام خارجي و يا ثانويه طي ساعتها و روزها بعد باشد. اين آسيبها ممكن است با  افزايش حجم محتويات داخل جمجمه،ICP را افزايش دهند و حتي به علت آنوكسي مغزي سبب آسيبهاي غير قابل برگشت مغز و بالاخره مرگ شوند.

خلاصه اي از علايم و نشانه هاي بيماري

تغيير در سطح هوشياري، ناهنجاري مردمك، تغيير در رفلكس اغ زدن، عدم وجود رفلكس قرنيه، تغيير در علايم حياتي، اختلالات حسي، سردرد، حملات تشنجي

خلاصه اي از روش هاي درمان بيماري

تخليه هماتوم، جلوگيري از تشنج، تهويه كمكي، حفظ تعادل مايع و الكتروليت، كنترل درد و اضطراب، حفظ راه هوايي مطمئن، اكسيژن رساني، تهويه مكانيكي، كاهشICP

بررسي و شناخت بيمار مورد نظر

بيمار مرد 24 ساله است كه بدنبال تصادف اتومبيل دچار ضربه به سر شده است. آسيب وارده از نوع اوليه و هماتوم سابدورال در ناحيه فرونتال چپ بوده است. سطح هوشياري بيمار كاهش يافته و GCS او 11 و بيقرار است. تنفس او 22 تا در دقيقه و نامنظم است و فشار خون 60/130 است.

تشخيص هاي پرستاري به ترتيب اولويت

خطر پرفيوژن غير موثر بافت مغز در ارتباط با افزايش ICP

عدم پاكسازي موثر راه هوايي و اختلال در تبادل گاز ها در ارتباط با آسيب ديدگي مغزي، خطر وارد آمدن آسيب در ارتباط با بروز حملات تشنج و بيقراري

اقدامات پرستاري مورد نياز به ترتيب اولويت

بررسي علايم و نشانه هاي افزايش ICP ، ثبت الگوي تنفسي بيمار، كنترل و ثبت رفلكس سرفه، بررسي گازهاي خون شرياني، بررسي اكسيژن اشباع با استفاده از پالس اكسيمتري

بررسي علايم حياتي ، دادن دارو هاي ضد تشنج و بررسي سطح خوني آنها

اقدامات اجرا شده

بررسي علايم و نشانه هاي افزايش ICP ، ثبت الگوي تنفسي بيمار، كنترل و ثبت رفلكس سرفه، بررسي گازهاي خون شرياني، بررسي اكسيژن اشباع با استفاده از پالس اكسيمتري

بررسي علايم حياتي، دادن دارو هاي ضد تشنج و بررسي سطح خوني آنها

ارزشيابي اقدامات

نشانه هاي افزايش ICP در بيمار ايجاد نشد(مثل كاهش GCS تغيير رفلكس مردمكها و قرنيه)، تشنج نكرد. الگوي تنفس بيمار بطور دايم مانيتور شده و در تعداد 18 در دقيه منظم است. SPO2 بيمار 96 درصد است. موقع ساكشن كردن رفلكس سرفه و اغ زدن دارد، علايم حياتي با ثبات است

 

آموزش به بيمار/ خانواده بيمار/ همكار

مشخصات فراگير/فراگيران

 

از آنجاييكه بيماران اين بخش از سطح هوشياري كافي برخوردار نيستند آموزش به همكار انجام شد. لذا فراگيران ما دانشجويان پرستاري ترم هشتم كه واحد كارآموزي عرصه مراقبت ويژه را ميگذرانند، بوده اند

نياز آموزشي

يادگيري نحوه ارزيابي درد در بيماران با سطح هوشياري پايين

هدف كلي از آموزش

فراگيران نحوه ارزيابي درد بيماراني كه سطح هوشياري پايين دارند را ياد بگيرند

اهداف جزئي/ رفتاري: (لطفا براي هر حيطه يادگيري حداقل يك هدف رفتاري بنويسيد)

نحوه ارزيابي درد بيمار غير هوشيار را شرح دهد (شناختي)

بررسي درد را در بيمار غير هوشيار مهم بداند(نگرشي يا عاطفي)

ميزان درد يك بيمار غير هوشيار را با استفاده از ابزار CPOT ارزيابي نمايد(روان حركتي)

شناخت ويژگيهاي فراگير

 

دانشجويان ابزار هاي بررسي درد را مي شناسند و با ابزار هاي بررسي درد در كلاس تئوري آشنا شده اند اما نحوه استفاده بجا از ابزار ها را خصوصا در بيمار غير هوشيار نمي دانند

محتواي آموزش

 

اهميت بررسي درد در بيمار غير هوشيار، روشهاي بررسي درد، ابزار هاي بررسي درد، روش ارزيابي درد با CPOT

نحوه سازماندهي محتوا

 

به ترتيب اهميت بررسي درد در بيمار غير هوشيار، روشهاي بررسي درد، ابزار هاي بررسي درد و روش ارزيابي درد با CPOT گفته خواهد شد.

روش تدريس

تركيبي از سخنراني و ايفاي نقش( ارزيابي درد بيمار)

لوازم كمك آموزشي

 

پرينت ابزار كنترل درد VAS و CPOT

روش ارزشيابي

 

پس از پايان آموزش از فراگيران خواسته شد تا اهميت برسي و كنترل درد را در بيمار غير هوشيار بيان كنند. روشهاي كنترل درد را نام ببرند. نحوه بررسي درد با ابزار هاي VAS و CPOT را توضيح دهند. هر فراگير يك بيمار را با ابزار CPOT ارزيابي كند و براي آن بيمار برنامه مراقبتي پيشنهاد دهد. دو نفر از فراگيران ارزشيابي قابل قبول داشند و براي دانشجوي سوم نحوه ارزيابي با CPOT مجددا توضيح داده شد و تمرين عملي تكرار شد

امضاء و تاييد

آموزش براي سه نفر از دانشجويان انجام شد.


 

مراقبت مبتني بر شواهد

يك سوال باليني(PICO question) كه با آن مواجه شده ايد را بنويسيد.

بيماري بعد از جراحي هيپ به بخش مي آيد. در اتاق عمل براي او كاتيتر فولي گذاشته شده است. سرپرستار از پرستار بخش مي خواهد كه براي خروج سريعتر كاتيتر دائمي مثانه و تبديل آن به كاتيتر متناوب بر حسب نياز بيمار اقدام نمايد. سرپرستار مي گويد كاتيتر دائم ادراري سبب افزايش احتمال عفونت مجاري ادراري نسبت به متناوب مي شود. اين سوال در ذهن من ايجاد شد كه آيا تبديل سوند ادراري مداوم به متناوب سبب كاهش ميزان وقوع عفونت ادراري مي شود؟

استراتژي جستجوي خود را بنويسيد. (شامل پايگاه هاي جستجو و كلمات كليدي)

پايگاه ها: SID, PUBMED, Science direct,، سامانه دانش كستر بركت

كلمات كليدي فارسي:  "عفونت مجاري ادراري"، "تعويض هيپ"، "سوندگذاري مثانه"

كلمات كليدي انگليسي: “urinary catheterization”,” hip replacement”, “urinary tract infection”

چه تعداد مستند (Evidence) پيدا كرده ايد؟  9 مقاله فارسي و 26 مقاله انگليسي

عنوان سه مقاله برتر ( حداقل يك مقاله انگليسي) را بنويسيد.( نام نويسنده، عنوان مقاله، نام مجله، سال انتشار، صفحات)

Cochrane Collaboration:  Nile-Wiese, B.S., & Van den Broke, p.j. (2005). Urinary catheter policies for short term bladder drainage in adults. Cochrane Database for Systematic Reviews, 3, CD0004203.

نتيجه گيري شما پس از بررسي شواهد فوق چيست؟

اين مطالعه مروري نظام مند به اين يافته رسيده است كه استفاده متناوب از كاتيتر ادراري در زمان لزوم به جاي استفاده دائم از كاتيتر، شانس عفونت مجاري ادراري را در بيماران با جراحي هيپ كاهش مي دهد. براي همين  اين موضوع را با سرپرستار در ميان گذاشتم و تصميم گرفتيم كه برنامه مراقبت پرستاري از بيماران با جراحي توتال هيپ را بازنويسي نماييم. اين برنامه در جهت خروج كاتيتر دائم ادراري در چند ساعت اول بعد از عمل است. در ضمن سرپرستار موافقت نمود تا ميزان عفونت ادراري را در بيماران مشابه اندازه گيري نماييم تا نشان دهيم آيا با اجراي روش جديد ميزان عفونت ادراري كاهش يافته است؟


 

گزارش موارد اخلاقي يا حرفه اي ( با حفظ رازداري)

حيطه گزارش اخلاقي يا حرفه اي را از نظرخود مشخص نماييد:

عدم رعايت حقوق مددجو     عدم احترام به استقلال و اختيار مددجو    عدم رعايت عدالت        برخورد نادرست و غير حرفه اي با مددجو    عدم رعايت حريم خصوصي مددجو             زيان و آسيب به مددجو    بي احترامي به هويت و كرامت مددجو        عدم حفظ رازداري و افشاي اسرار مددجو     عدم رضايت آگاهانه بيمار در روش هاي مراقبتي       گرفتن رضايت ناآگاهانه از بيمار   قصور( بي احتياطي و بي مبالاتي) در مراقبت از بيمار        خطاي گزارش نويسي        ساير موارد

رفتار مورد گزارش را با حفظ رازداري شرح دهيد:  صحبت كردن با تلفن همراه بالاي سر بيمار در حال آماده كردن و تزريق دارو براي بيمار

علت و عامل بروز رفتار مورد گزارش را از نظر خود ريشه يابي كنيد. عدم وجود قوانين براي عدم استفاده از تلفن همراه در بخشها، عدم نظارت بر عملكرد كاركنان، بي توجهي پرستار مربوطه

اگر شما در چنين موقعيتي قرار مي گرفتيد، چگونه رفتار مي كرديد؟ اولا هيچگاه موبايل خود را به بخش نمي بردم. دوما حتي در مواقع ضرورت، هيچوقت موقع مراقبت از بيمار آنهم مراقبتي كه نياز به تمركز و دقت زياد دارد از تلفن همراه استفاده نمي كردم . در صورت نياز ضروري به تماس تلفني بعد از انجام مراقبت و هماهنگي با سرپرستار از واحد مراقبت خارج شده و به تماس ضروري پاسخ مي دادم.

يك نمونه از گزارش پرستاري براي بيماري كه مراقبت از او را به عهده داشتيد، در اين قسمت بنويسيد:

 

GCS7/15 بيمار با ETT   سايز 5/7 و گوشه لب 21 سانت اينتوبه است .تحت ونتيلاتوربا مد SIMV است و تنظيمات دستگاه بصورتRR=8, VT=620cc, PEEP=6, FIO2=40% است. به دنبال مشاهده ترشحات در لوله تراشه، ساكشن ترشحات ETT با كتتر سفيد در ساعات 8 و 11 انجام شد. ترشحات سفيد و كف آلود كمي ساكشن شد. Spo2:↑90% است. بيمار تحت مانيتورينگ قلبي است.HR=81 و  ريتم سينوسي است.رنگ و حرارت پوست بدن طبيعي است ولي پاها سرد بود كه با پوشاندن بهبود يافت.NPO است.NGT نارنجي فيكس و به كيسه وصل است. حدود200 سي سي ترشحات صفراوي تخليه شد. سرم D/s+kcl20meq/lit 30gtt/min با آنژيوكت سبز از دست راست در جريان است.     Int.folley در محل فيكس است . 800 سي سي ادرار Gross hematuria تخليه شد. دفع مدفوع نداشت.به پزشك اطلاع داده شد.هر 2 ساعت تغيير وضعيت داده شد.آزمايشات درخواستي BUN,Cr,CBC ساعت 9 ارسال شد.Hb:5/5ساعت 11 به پزشك گزارش شد درخواست رزرو2 واحدP.cA⁺ساعت 15/11به آزمايشگاه فرستاده شد لطفاپيگيري شود. T:37,HR:81,RR:Ventilator,BP:110/60,Spo2:92%

 


 

فرم ارزشيابي( لطفا اين قسمت ابتدا توسط خود دانشجو و سپس توسط سرپرستار بخش تكميل گردد)

راهنما: به هر گويه از حداقل صفر تا حداكثر 5 نمره اختصاص دهيد.

گويه مورد ارزيابي

خود ارزيابي دانشجو

ارزيابي سرپرستار

رعايت نظم و وقت شناسي

5

5

آراستگي ظاهري و رعايت شئونات اخلاقي

5

5

پايبندي به مقررات

5

5

مسئوليت پذيري

4

4

اولويت بندي مناسب در انجام وظايف محوله

5

5

ارتباط صحيح با ديگران

5

5

همكاري با دانشجويان و كاركنان

4

5

علاقمندي به كار در بخش مراقبت ويژه

5

5

دقت در انجام وظايف محوله

5

5

توجه به اصول ايمني و كنترل عفونت

5

5

دقت در ثبت گزارش پرستاري

4

4

شناخت بيمار/ بيماران تحت مراقبت

4

4

توانايي تصميم گيري

4

3

انتقاد پذيري

5

4

كنترل احساسات و انعطاف پذيري

5

4

توانمندي علمي مربوط به بخش(بطور كلي)

4

5

توانمندي عملي مربوط به بخش( بطور كلي)

4

4

 


 

راهنماي نمره

مورد

كل نمره

نمره دانشجو

فعاليت هاي ضروري در بخش(لاگ بوك)

35

 

تجربيات كاري

3

 

معرفي مورد

8

 

آموزش به بيمار

10

 

مراقبت مبتني بر شواهد

10

 

مطالعه دارويي

3

 

گزارش اخلاقي

3

 

گزارش پرستاري

3

 

فعاليت هاي خود يادگيري

5

 

ارزشيابي سرپرستار

20

 

نمره كل

100

 

تاييد مربي ناظر/ مدير گروه

 

 

 

 

توجه: نمرات فوق پس از بررسي دقيق كارپوشه به هر يك از موارد تخصيص داده مي شود لذا در تكميل دقيق و حفاظت از آن كوشا باشيد. به كارپوشه هاي نامرتب و داراي وضعيت ظاهري نامناسب ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

 

 

1397/09/12
Powered by DorsaPortal