دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ دوشنبه ۵ مهر
br ENGLISH
لينك هاي مفيد

معاینه-بالینی-قلب-و-عروق

http://csc.tums.ac.ir/

معاینه-دستگاه-خون-ساز

http://csc.tums.ac.ir/

اخذ-شرح-حال-و-معاینه-علائم-حیاتی

http://csc.tums.ac.ir

معاینه-شکم

http://csc.tums.ac.ir/

معاینه سر و گردن

http://csc.tums.ac.ir/

معاینه بالینی قلب و عروق-بخش اول

https://www.aparat.com/v/h2ZgQ

معاینه مغز و اعصاب

http://csc.tums.ac.ir/

معاینه ریه ها

http://csc.tums.ac.ir/

معاینه سر و گردن

https://www.aparat.com/v/1xlEu

معاینه ریه ها

https://www.aparat.com/v/sdIwF

معاینه سر و گردن

https://www.aparat.com/v/F4uT9

معاینه قلب اینترنت مبانی طب بالینی قلب 17 دقیقه

https://www.aparat.com/v/a9vse

معاینه قلب و عروق-1

https://www.aparat.com/v/l2pUc

معاینه قلب و عروق2

https://www.aparat.com/v/CusRL

معاینه قلب و عروق-3

https://www.aparat.com/v/1uP5T

معاینه شکم (عملی)

https://www.aparat.com/v/PQERf

معاینه شکم (تئوری): بخش اول- نگاه و سمع

https://www.aparat.com/v/Iutm5

معاینه شکم (تئوری): بخش دوم-دق و لمس

https://www.aparat.com/v/PScvw?playlist=343975

معاینه بالینی اعصاب کرانیال

https://www.aparat.com/v/tbUmR

معاینه و ارزیابی گردن

https://www.aparat.com/v/Ixiy6

ارزیابی سطح هوشیاری بر اساس معیار گلاسکو

https://www.aparat.com/v/oGlhA?playlist=360068

احیا

 

احیای قلبی-ریوی پایه

http://csc.tums.ac.ir/

احیای قلبی-ریوی پایه

https://www.aparat.com/v/8zcOl

احیای قلبی-ریوی پایه

https://www.aparat.com/v/6q7ic?playlist=325224

معاینه بالینی قلب و عروق-بخش اول

https://www.aparat.com/v/MY8ik

احیای قلبی ریوی کودک

https://www.aparat.com/v/MhFaf

احیای قلبی-ریوی پایه

https://www.aparat.com/v/6q7ic

احیای قلبی-ریوی پایه (دکتر یوسف شاهی)

https://www.aparat.com/v/2G9Kz

احیای قلبی ریوی پایه 2 (BLS 2)

https://www.aparat.com/v/yPbHn

احیای قلبی ریوی - Cardiopulmonary Resuscitation - CPR

https://www.aparat.com/v/X2UEC?playlist=325224

( CPR ) اقدامات اولیه در برخورد با خفگی، غرق شدگی و ایست قلبی

https://www.aparat.com/v/LoVvr?playlist=325224

انیمیشن فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی برخی ریتم ها و آریتمی های قلبی

https://www.aparat.com/v/25Pur

تغییر بسیار جالب ریتم قلبی با شوک دادن

https://www.aparat.com/v/vCDIs

انیمیشن فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی برخی ریتم ها و آریتمی های قلبی

https://www.aparat.com/v/25Pur

ریتم برادی کاردی ، یا ضربان کند قلبی

https://www.aparat.com/v/k0zQB

تاکی کاردی بطنی بدون پالس (pVT) ریتم ارست قلبی

https://www.aparat.com/v/cd7LP

   

انداژ قسمت دوم - دست و انگشتان

https://www.aparat.com/v/F8Y2X

بانداژ - قسمت سوم - ولپو ، شانه ، مفصل و اندام تحتانی

https://www.aparat.com/v/gmDsh

گذاشتن چست تیوب-فارسی

https://www.aparat.com/v/2TZ6j

بانداژ - قسمت سوم - ولپو ، شانه ، مفصل و اندام تحتانی

https://www.aparat.com/v/gmDsh

بانداژ قسمت اول - سر و صورت

https://www.aparat.com/v/VCm4X

پانسمان و بانداژ

https://www.aparat.com/v/JrlqP

بانداژ قسمت دوم - دست و انگشتان

https://www.aparat.com/v/F8Y2X

بانداژ ولپو Velpeau

https://www.aparat.com/v/Hm4KA

قرار دادن دریچه PEEP روی آمبوبگ برای ایجاد فشار مثبت انتهای بازدم

https://www.aparat.com/v/HjocY

استفاده از BVM (آمبوبگ) با تکنیک E-C Clamp یک نفره و دو نفره

https://www.aparat.com/v/aQGWo

تاثیر فیلتر هپا ( HEPA )هنگام تهویه با آمبوبگ

https://www.aparat.com/v/5wTlI

تکنیک شستشو به روش Push-Pause کاتترهای ورید مرکزی

https://www.aparat.com/v/pe3wL

پانسمان و بانداژ

https://www.aparat.com/v/QkI9V

آموزش آمبوبگ

https://www.aparat.com/v/qcOMl

آموزش رگ گیری در اطفال

https://www.aparat.com/v/i6ALB?playlist=360068

انتقال دارو به بدن با دستگاه تزریق بدون درد

https://www.aparat.com/v/fbVcD

آموزش تزریقات

http://csc.tums.ac.ir/

تزریقات-بخش دوم

https://www.aparat.com/v/pm3Ol

Change dressing-part 1

https://drive.google.com/file/d/1elXQ1WakpVN8Low08cDAcfxQ_U4ULyqv/view?usp=sharing

Change dressing-part 2

https://drive.google.com/file/d/1z12fWTq_TMXqoVfeUA1OWiVsqbzju8Wo/view?usp=sharing

Change dressing-part3

https://drive.google.com/file/d/1RC-psHCUEhYFXydrUM3n0RqvhOwM9zbZ/view?usp=sharing

Change dressing-part 4

https://drive.google.com/file/d/13FHKhSS5Zw6sKQvZ0WwGA9IwJMOnOkK/view?usp=sharing

Change dressing-part 5

https://drive.google.com/file/d/1nza2M3EKXNpeFRIX7iO-3gP7r3-DVIVH/view?usp=sharing

Change dressing-part 6

https://drive.google.com/file/d/1nza2M3EKXNpeFRIX7iO-3gP7r3-DVIVH/view?usp=sharing

Checkingpulse &respiration

https://drive.google.com/file/d/1Ytgw0M7k64qGtH5XOlX32ekphTMkXsYq/view?usp=sharing

Blood pressure

https://drive.google.com/file/d/10lkTA0mz7kgCNWq8j6ZhBeRpiXCGCGk7/view?usp=sharing

BP digital

https://drive.google.com/file/d/1ViPxUvGxL75U_8uIxoJY2GkhUYxZiq9N/view?usp=sharing

Hand rub

https://drive.google.com/file/d/1sKEo8qQu6vd581vTRX9wrw-A2FHpcf_4/view?usp=sharing

Hand washing

https://drive.google.com/file/d/1XdIEg5Dl6q-zxLDYIrmEWo162rG3EnuY/view?usp=sharing

O2therapy

https://drive.google.com/file/d/1iKShrHOet8GuejR7XCDcY5tvzh6XBKn5/view?usp=sharing

Preparing sterile field

https://drive.google.com/file/d/1F7hYMTbk_e7NMWXFoDz_rA7yKaj9ghOg/view?usp=sharing

آموزش کشیدن بخیه ساده

https://www.aparat.com/v/ZrcJu?playlist=360068

تزریقات-بخش اول

https://www.aparat.com/v/xnWbA

تزریقات

https://www.aparat.com/v/hBUwX

آموزش رگ گیری

https://www.aparat.com/v/QIAtv?playlist=360068

تزریق دارو از طریق کاتتر نافی

https://www.aparat.com/v/v8m5z

نحوه ی تنظیمات شوک الکتریکی بیمار

https://www.aparat.com/v/aWr7N?playlist=325224

بانک تخصصی فیلم پزشکی

http://medtube.ir/

بانک جامع فیلم سلامت

http://www.healthtube.ir/

1399/06/11
Powered by DorsaPortal