دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۴ خرداد
br ENGLISH
لينك هاي مفيد

لينكهاي مفيد

http://fnm.tums.ac.ir/home/page31/lang/Fa

دانشكده هاي پرستاري  و مامايي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

http://nursingnet.iums.ac.ir

شبكه ملي تحقيقات پرستاري

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master

ليست ژورنال هاي ISI

http://nursingreform.tums.ac.ir/default.aspx

بازنگري كشوري دوره پرستاري

http://nmtd.tums.ac.ir/default.aspx

هم انديشي و نظريه پردازي حرفه اي در پرستاري و مامايي

http://old.iums.ac.ir

مركز تحقيقات مراقبت هاي پرستاري

http://ino.ir

سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران

http://ina.ir

انجمن علمي پرستاري ايران

http://www.nurseblog.ir

پايگاه اطلاع رساني پرستاري

https://www.icn.ch

شوراي بين المللي پرستاران

https://www.nursingworld.org/

انجمن پرستاري امريكا

http://nihr.tums.ac.ir

موسسه ملي تحقيقات سلامت

http://edu.iums.ac.ir/files/fnm/files/moaven_pajoheshi/scimajor.xlsx

  مجلات معتبر جهت انتشار مقالات در موضوعات پزشكي

 

1397/10/18
Powered by DorsaPortal