دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
زمانبندي جلسات كميته طرح تكريم در سال 97

تاريخ برگزاري جلسات كميته طرح تكريم ارباب رجوع دانشكده هاي پرستاري و پيراپزشكي آمل در نيمسال نخست 1397

 
 

1397/02/01

 

1397/03/05

 

1397/04/02

 

1397/05/06

 

1397/06/03

1397/03/12
Powered by DorsaPortal