دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۹ يکشنبه ۴ آبان
br ENGLISH
برنامه هفتگي دكتر نظري

برنامه هفتگي عضو هيات علمي: دكتر رقيه نظري                                      نميسال اول 98-97


ساعت

روز

10-8

12-10

13-12

15-13

تاريخ حضور در بخش ICU1 بيمارستان 17 شهريور

شنبه

پرستاري ويژه

نظارت بر عرصه 17 شهريور

فوريتهاي پرستاري

نظارت بر عرصه 17 شهريور

نماز و ناهار

آموزش به بيمار

31/6

1/7

2/7

يك شنبه

پرستاري ويژه

نظارت بر عرصه 17 شهريور

حضور در گروه( آموزشي)

نظارت بر عرصه 17 شهريور

نماز و ناهار

مشاوره دانشجويان ورودي نيمسال دوم 96-95

3/7

4/7

8/7

دو شنبه

امور آموزشي گروه پرستاري،

نظارت بر عرصه 17 شهريور

نماز و ناهار

جلسه گروه پرستاري

16/7

25/7

2/8

سه شنبه

پرستاري بيماري­هاي قلب و عروق

امور آموزشي و پژوهشي گروه

نماز و ناهار

مشاوره دانشجويان ورودي نيمسال دوم 96-95

14/8

 

 

چهار شنبه

امور آموزشي و پژوهشي

نماز و ناهار

 حضور در گروه

 

 

 

 

 

1397/07/17
Powered by DorsaPortal