دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
برنامه دانش افزايي و ژورنال كلاب گروه

برنامه وبینارهای دانش افزایی " گروه پرستاری آمل" نیمسال دوم 99

تاریخ

مکان

ساعت

موضوع

نحوه ارائه

ارائه دهنده

14/11/99

https://connect.mazums.ac.ir/drsharifnia/

15-13

دقت و صحت در روشهای اندازه گیری رویکردهای نوین: توافق یا عدم توافق

کارگاه

دکتر شریف نیا

دانشیار گروه پرستاری

12/12/99

https://connect.mazums.ac.ir/drnazari/

15-13

روشهای تصادفی سازی

کنفرانس

دکتر نظری-دکتر شریف نیا

اردیبهشت

https://connect.mazums.ac.ir/dreakbari/

15-13

دستکاری ذهن

کنفرانس

دکتر اکبری

دانشیار گروه فیزیولوژی

خرداد

https://connect.mazums.ac.ir/drhajihosseini/

15-13

نوشتن و ثبت پروپزال در مرکز پژوهشهای راهبردی آموزش پزشکی(کایپر)

کارگاه

دکتر حاجی حسینی

تیر

https://connect.mazums.ac.ir/drmousazade/

15-13

***

کنفرانس

دکتر موسی زاده

*** موضوع جلسه متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

 
1399/10/29
Powered by DorsaPortal