دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
پيام رئيس

پيام رئيس دانشكده

تحصيل در رشته دانشگاهي به معناي انتخاب حرفه اي است كه بخش اصلي زندگي آينده شما را رقم مي زند، و آغاز پذيرفتن جدي ترين نقش اجتماعي است. لذا از زمان دانشجويي بيشترين دغدغه شما بايد كسب دانش و مهارت لازم براي انجام بهينه نقش حرفه اي شماست. بايد سعي كنيد تا در آينده بتوانيد مسئوليت اجتماعي را با كمترين نقص و خطا ارائه كنيد. اتفاقي كه اگر توسط همه مردم عملياتي شود، زيستني را به همراه خواهد داشت كه باعث مي شود توده مردم در راه اهداف عالي انساني و اسلامي قدم بردارند. توجه داشته باشيد بخش كوچكي از توانايي شما به اساتيد و موسسه آموزشي بستگي داريد، و بخش بزرگي از توانايي شما به تلاش خودتان بستگي دارد و سعي كنيد در هر مبحث كلاسي سراغ منابع اصيل و شواهد علمي كه در انتشارات مختلف مانند كتاب هاي مرجع و مقالات معتبر هستند برويد. رشته هاي علوم پزشكي دو بال براي ارتقاء و تكامل شما دارد؛ بخش تئوري و نظريه ها كه باعث بهبود نگرش عالي و آكادميك در شما مي شود. بخش دوم مهارت هاي عملي هست كه در دانشگاه با اصول كلي آن ها آشنا مي شويد و هنگام شروع به كار با حمايت موسسه بهداشتي درماني توانمند مي شويد. انتظار مي رود طي تحصيل دانشگاهي نگرش حرفه اي عالي با محوريت مددجو پيدا كنيد تا بتوانيد در محيط بهداشتي درماني با تصميم هاي درست مبتني بر شواهد علمي ارائه خدمات به انسان هاي نيازمند را به بهترين شكل كه برازنده مردم عزيز كشورمان هست را رقم بزنيد.

                                                          رئيس دانشكده پرستاري و دانشكده پيراپزشكي آمل

                                                                                  دكتر اسماعيل اكبري 
1397/03/05
Powered by DorsaPortal