دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
قيمت و زمان توزيع غذا

قیمت بن غذای دانشجویی ابتدای نیمسال اول تحصیلی 1399 1400 به شرح ذیل تغییر می یابد:


1- ناهاروشام 17000 ریال

2- صبحانه 8800 ریال

3- روز فروش ........... ریال

4- جریمه عدم تحویل غذا ........... ریال

ساعت توزیع غذا به شکل ذیل می باشد:

ساعت توزیع ناهار: 14 - 11/40

ساعت توزیع ناهار روز پنج شنبه(سلف سرویس دانشکده در صورت پخت) 13 - 12

ساعت توزیع ناهار روز پنج شنبه(خوابگاه) 13/30  - 12/30

ساعت توزیع شام و صبحانه(خوابگاه): 18/30 - 18

ساعت توزیع برگه فراموشی: 13

ساعت توزیع روزفروش: 13/45

1399/06/19
Powered by DorsaPortal