دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
انبار
نام:نادر
نام خانوادگي:ديلمي
شماره تماس:01144221919
داخلي 2234
ساختمان اداري قسمت حسابداري
 

 شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني تاييد شده به شرح زير تعيين مي گردد .

1.اطلاع از موجودي انبارها و نگهداري از آنها.

2.طبقه بندي شماره گذاري اجناس و كالا در مكان مناسب و الصاق برچسب به آن ها در صورت نياز.

3.رعايت اصول بهداشتي و ايمني و حفاظتي و پيش بيني هاي لازم براي پيش گيري از حوادث احتمالي مانند آتش سوزي دزدي ضايعات و فساد و ... در مورد اجناس انبار شده در انبارها.

4.دقت در نقل و انتقالات اجناس و مواد در انبار و رعايت اصول و نكات انبارداري.

5.كنترل در هنگام تحويل كالاها از لحاظ انطباق كمي و كيفي با نمونه ها و مشخصات مندرج در حواله اسناد و درخواست ها.

6.تنظيم اسناد تحويل كالا ارائه رسيد به تحويل دهندگان و دريافت رسيد از تحويل گيرنده.

7.كنترل فاكتور ها حواله و سفارش هاي كالا.

8.تهيه كارتهاي انبار تفكيك و ثبت اقلام در كارت هاي مربوطه (البته اين كار از حالت دستي خارج شده و با استفاده از رايانه صورت مي پذيرد).

9.تهيه گزارش مالي انبار و قيمت اجناس ورودي به انبار و نيازمندي هاي مربوط.

10.تحويل مواد و اجناس و لوازم يدكي در صورت لزوم توزين آن.

11.همكاري در رسيدگي به موجودي هاي انبار و صورت برداري از كالاهاي موجود.

12.مراقبت در هنگام بارگيري انواع كالاهاي خروجي از انبار.

13.راهنمايي باربران براي قراردادن كالاها و مواد تحويلي در محل هاي معين.

14.تهيه گزارش از كالاهاي نامرغوب و بلامصرف براي سرپرست مربوط.

15.انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق.
 
1396/09/17
Powered by DorsaPortal