دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
كارشناس برنامه ريزي آموزشي
کارشناس برنامه ریزی آموزشی

نام:معصومه
نام خانوادگی:محبوبی
01144151224 
شماره تماس:44221919-011
داخلی:203
ساختمان اداری قسمت آموزش

 

شرح وظایف پست سازمانی مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تایید شده به شرح زیر تعیین می گردد .

1-     بررسی،ارزیابی و تعیین نیازها و الویت های آموزشی رشته های مختلف و جمع آوری و تکمیل مدارک و سوابق مربوط به متقاضیان در دانگاه و تنظیم قراردادهای لازم.

2-     مطالعه و بررسی مشکلات مربوط به امور اموزشی دانشکده از نظر کادر آموزشی یا اجرای برنامه ها،آئین نامه ها و مقررات آموزشی و تهیه و تنظیم مقدمات ارزشیابی برنامه ها و تهیه و تدوین برنامه های درسی و امتحانی و شرکت در کمیسیون های مربوط به آن.

3-     انجام مطالعات لازم جهت تععین روش های مناسب در برنامه ریزی آموزشی و راهنمایی و نظارت تحصیلی در خصوص امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان.

4-     مطالعه و تحقیق در زمینه تعلیم و تربیت دانشجویان به منظور اطلاع از آخرین پیشرفت های علمی و تحقیقاتی.

5-     تهیه اطلاعات و گزارشات لازم در زمینه آخرین پیشرفت های علمی در رشته مربوطه و برنامه های آموزشی و روش های تدریس.

6-      برنامه ریزی لازم به منظور  توسعه و بهبود فعالیت های نربوط به امور آموزشی دانشجویان و راهنمایی مشاوره تعلیماتی با دانشجویان دارای مشکلات تحصیلی و یادگیری با همکاری مدیران گروه و اساتید مشاور.

7-     بررسی مقدماتی و اظهار نظر درباره طرح های آموزشی که به وسیله موسسات آموزشی و پژوهشی و افراد ارائه می شود جهت طرح در جلسه های کمیته های تخصصی آموزشی به منظور توسعه و بهبود فعالیت ها.

8-     برنامه ریزی و شرکت در جلسات و شورای آموزشی به منظور بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم در زمینه های آموزشی و فرهنگی و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی در جلسه.

9-     شرکت در کمیته آموزشی در رابطه با بازنگری سر فصل دروس،تهیه کتب و جزوات آموزشی تئوری و عملی.

10-   نظارت بر انتخاب واحد دانشجویان و رعایت دروس پیش نیاز و تقدم و تاخر واحدها با همکاری مدیران هر گروه.

11- نظارت و اجرای آئین نامه ها و سایر مقررات امتحانی و رسیدگی به مشکلات ناشی از اجرای انها و نظارت بر امور فنی امتحانات.

12-  بررسی پیشرفت تحصیلی و برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های آموزشی اساتید و مربیان آموزشی در واحدهای تئوری  عملی  کارآموزی.

مطالعه و جمع آوری و تنظیم اطلاعات آماری و ارسال آن به مرکز مطالعات و تحقیقات به منظور توسعه و گسترش رشته های مختلف آموزشی و انجام توسعه آموزشی متناسب با شرایط فیزیکی و منطقه ای دانشگاه و دانشکده.
1400/05/11
Powered by DorsaPortal