دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
مسئول امور فرهنگي
مسئول و كارشناس فرهنگي

نام : محسن
نام خانوادگي: مناجاتي
شماره تماس01144221919
داخلي 214
ساختمان آموزشي - دفتر فرهنگي

شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني تاييد شده به شرح زير تعيين مي گردد .

1-برسي توسعه روابط فرهنگي با مناطق مختلف شهري واستاني

2-برگزاري نمايشگاه كتاب درسطح دانشگاه ومراكز تابعه

3-برسي وانجام مطالعات لازم جهت كسب اطلاع درزمينه مسائل گوناگون فرهنگي،،انجام تحقيقات فرهنگي وتهيه گزارش ومقاله درزمينه مباحث فرهنگي

4-اجراي مراسم دعوت از شخصيت ها وچهره هاي سياسي وفرهنگي كشورجهت سخنراني درجمع دانشجويان ودانشگاهيان

5-تماس با موسسات مختلف فرهنگي،محققان وصاحب نظران بمنظور برقراري تبادلات فرهنگي

6-تهيه وتنظيم پرسشنامه هاي فرهنگي واستخراج نظرات وتنظيم نتايج آماري آن

7-تهيه طرحهاي مختلف فرهنگي درارتباط با مسائل فرهنگي (پوشش ورفتارواخلاق و....)

8-تهيه طرحهاي مختلف ومناسبت جهت سازماندهي امورتبليغاتي،فرهنگي درسطح دانشگاه

9-انجام امورمربوط به دانشجويان نمونه كشوري دربخش فرهنگي

10-انجام امورمربوط به عمره دانشجوئي

11-برسي شرايط ايجادكانون فرهنگي(مذهبي وديني)طبق دستورالعملهاي وزارتي

12-انجام امورمربوط به تشكل هاي دانشجوئي

13-انجام امورمربوط به تحول اداري(احصاء فرايند)

14-انجام امورمربوط به ستاد اقامه نماز،امربه معروف ونهي از منكر

15انجام امورمربوط به ويژه نامه هاي حوزه معاونت(قران وزندگي ونشريه بصيرت)

16-انجام امورمربوط به بانك اطلاعات فرهنگي

18-برگزاري مراسم بزرگداشت ها، كنگره ها،يادبودهاو...........درزمينه امور مرتبط محوله

19-برگزاري جلسات شوراي فرهنگي وپيگيري مصوبات

20-انجام سايراموردرزمينه شغل مورد تصدي طبق دستورمقام مافوق

 
1396/09/17
Powered by DorsaPortal