دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
كارشناس مسئول كتابخانه

نام و نام خانوادگي : :بهاره قاسمي 

مدرك تحصيلي : كارشناس كتابداري  

شماره تماس : 44221919-011

 
 
 

1.       نيازسنجي از مراجعين كتابخانه براي سفارش و  تهيه منابع مورد نياز كتابخانه

2.       خريد كتابهاي مورد نياز از نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

3.       ثبت، آماده سازي و سازماندهي (فهرست نويسي و رده بندي) منابع تهيه شده

4.       ورود اطلاعات فهرست نويسي در نرم افزار تخصصي كتابخانه

5.       انجام فرآيند امانت منابع كتابخانه طبق مقررات

6.       انجام خدمات مرجع و اطلاع رساني به مراجعين

7.       ثبت نام و صدوركارت عضويت كتابخانه براي دانشجويان جديدالورود

8.       انجام امور مربوط به نشريات ادواري

9.       پيشنهاد خريد و تهيه منابع و تجهيزات ضروري براي ارتقاء كتابخانه

 
1396/09/17
Powered by DorsaPortal