دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
كارشناس خدمات آموزشي
کارشناس آموزش
نام:فرشته
نام خانوادگی:کیوان
شماره تماس44151224-011
011-44221919
ساختمان اداری قسمت آموزش
 

شرح وظایف پست سازمانی مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تایید شده به شرح زیر تعیین می گردد .

 

1-     ثبت نام دانشجویانیکه از طریق آزمون سراسری پذیرفته می شوند.

2-     صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای موسسات و سازمانهای مختلف.

3-     تشکیل پروندهای تحصیلی.

4-     تنظیم و تهیه گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان به مسئول مافوق.

5-     مشارکت در اجرای  روند انتخاب واحد،حذف و اضافه،حذف اضطراری و تجدید نظر نمرات.

6-      بررسی وضعیت ترک تحصیل، انصراف و انتقالی دانشجویان.

7-     تهیه کارنامه دانشجویان و بررسی اعتراضات.

8-     بایگانی کلیه مدارک مربوط به هر دانشجویان در پرونده.

9-     هماهنگی در برگزاری جلسات کلاسهای جبرانی برای دانشجویان.

10- همراهی در بازدبد دوره ای از فیلدهای آموزشی با مدیران گروه.

11- تکمیل ابلاغ درسی، برنامه امتحانی و لیست حضور غیاب.

12- تکثیر سوالات امتحانی بر اساس تعداد دانشجویان هر رشته.

13- کنترل وضعیت حضور دانشجو قبل از برگزاری امتحانات از طریق اساتید.

14- شرکت در جلسات توجیحی برگزاری آزمونها.

15- توزریع گردآوری و کنترل و تحویل اوراق امتحانی پس از برگزاری آزمون.

16- تکمیل صورتجلسه دانشجویان شرکت کننده در امتحان

17- شرکت در جلسات امتحانی به عنوان مراقب.

18- تائید گواهینامه موقت و دانشنامه های دانشجویان.

19- هماهنگی و شرکت در بازدید علمی.

20- شرکت در جلسات آموزش دوره ایی کارکنان.

1400/05/11
Powered by DorsaPortal