دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ دوشنبه ۵ مهر
br ENGLISH
آمار تجهيزات

مركز آموزش مهارتهاي باليني دانشكده پرستاري و پيراپزشكي آمل

 

تاريخچه Skill lab دانشكده پرستاري و مامايي :

مقدمه:

 مركز آموزش مهارت هاي باليني دانشكده در مهر ماه سال 1371 در دانشكده پرستاري و مامايي حضرت زينب (س) آمل ،   دانشگاه علوم پزشكي مازندران  تاسيس شد.

واحد skill lab  دانشكده پرستاري  در فضايي به مساحت 180 متر مربع واقع شده است كه اين فضا به منظور  بالا بردن مهارت هاي عملي دانشجويان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

رسالت مركز :

       يكي از رسالت هاي مهم دانشكده پرستاري و مامايي تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد مي باشد و در طول مدت تحصيل بايد در زمينه عملي نيز توانايي كافي را كسب نمايند. از اين رو جهت كاهش صدمه به بيمار در حين آموزش و نيز كاهش استرس دانشجويان در برخوردهاي اوليه با بيماران ضرورت ايجاد بخش آموزش مهارتهاي باليني را در دانشكده پرستاري
فراهم ميكند.

 

اهداف: 

1-      كسب مهارت عملي

2-      صلاحيت تكنيكي

3-      مهارت حرفه اي

شبيه سازي يك محيط باليني بطوري كه دانشجويان آموزش مهارت هاي باليني و ارتباطي را با استفاده از انواع وسايل در محيط آرام و كنترل شده قبل از ورود به محيط واقعي فرا گيرند.

 

موارد استفاده از Skill Lab ( پراتيك ) :

1-      آموزش مهارتهاي باليني به دانشجويان پرستاري-مامايي و ديگر گروهها

2-      آموزش مهارت هاي عملي ( فن پرستاري ) دانشجويان ترم 1 پرستاري ( توسط اساتيد پرستاري )

3-      آموزش مهارت هاي عملي ( فن مامايي) دانشجويان ترم 1 مامايي ( توسط اساتيد پرستاري )

4-      آموزش مهارت هاي عملي ( احياء قلب و ريه پايه ) دانشجويان ترم 6 پرستاري

5-      آموزش مهارت كمك هاي اوليه و فوريت دانشجويان ترم 6 پرستاري

6-      آموزش مهارت عملي احياء قلب و ريه پيشرفته ( شوك و اينتوباسيون) دانشجويان ترم 6 پرستاري

7-      آموزش معاينات فيزيكي قلب و ريه دانشجويان ترم 4 پرستاري

8-      آموزش معاينات ژنيكولوژي و آمادگي قبل از كارورزي دانشجويان ترم 7 مامايي(اساتيد گروه مامايي)

9-      آموزش سميولوژي دانشجويان مامائي ترم 3 (اساتيد گروه مامايي)

10- برگزاري آزمون عملي فن جهت دانشجويان پرستاري و مامايي

11-  آموزش عملي احياء نوزاد جهت دانشجويان ترم 8 مامايي

12- آموزش عملي كمكهاي اوليه جهت دانشجويان داروسازي ترم 2

13- آموزش عملي تزريقات و واكسيناسيون جهت دانشجويان مبارزه با بيماريها (دانشكده بهداشت)

14- برگزاري آزمون عملي استخدام كاركنان پرستاري دانشگاه

15- آموزش ضمن خدمت احياء قلب و ريه پايه و پيشرفته پرسنل 115 استان و اعضاء كد احياء بنا به درخواست بيمارستان ومعاونت درمان

16- آموزش ضمن خدمت كاركنان مراكز درماني

 

ويژگي هاي آموزش در Skill Lab:

1-      كسب مهارتهاي باليني و ارتباطي دانشجو در محيطي آرام و كنترل شده قبل از ورود به محيط باليني

2-      امكان تكرار مهارت ها در محيطي امن براي يادگيري عميق تر

3-      امكان خود آموز و يادگيري فعال از طريق اجراي مستقل مهارت

4-      كاهش استرس در امر آموزش و يادگيري مهارت ها

5-      احترام به حقوق بيمار

 

اساتيد گروه فن :

1-      خانم رزيتا رضايي كارشناس ارشد پرستاري داخلي جراحي عضو هيأت علمي دانشكده  پرستاري

2-      خانم دكتر فاطمه حاجي حسيني دكتري  پرستاري عضو هيأت علمي دانشكده  پرستاري

3-      خانم زينب ابراهيم پور  كارشناس ارشد پرستاري داخلي جراحي عضو هيأت علمي دانشكده  پرستاري

4-      خانم طهورا سلحشور كارشناس ارشد پرستاري بهداشت جامعه (طرح تامين نيروي انساني)

5-      خانم فاطمه حيدري  كارشناس ارشد پرستاري سالمندان (طرح تامين نيروي انساني)

 

اساتيد گروه احياء قلب و ريه :

1-       دكتر بهرام طهماسبي دكتري مديريت بيمارستاني عضو هيأت علمي دانشكده  پرستاري و مامايي

2-      خانم دكتر رقيه نظري دكتري پرستاري عضو هيأت علمي دانشكده  پرستاري و مامايي

3-      آقاي دكتر حميد شريف نيا  دكتري پرستاري عضو هيأت علمي دانشكده  پرستاري و مامايي

 

اساتيد گروه كمكهاي اوليه :

1- دكتر بهرام طهماسبي دكتري مديريت بيمارستاني عضو هيأت علمي دانشكده  پرستاري و مامايي

 

استاد گروه معاينات فيزيكي عملي در پراتيك :

1- دكتر بهرام طهماسبي دكتري مديريت بيمارستاني عضو هيأت علمي دانشكده  پرستاري و مامايي

 

اساتيد گروه مامايي جهت آموزش مراحل زايمان و مراقبت هاي اوليه از نوزاد و احياء نوزاد  

1-      خانم سوسن ساعت ساز كارشناسي ارشد آموزش مامايي عضو هيأت علمي دانشكده  پرستاري و مامايي

 

 

برنامه هاي نيمسال دوم سال  تحصيلي (96 95 ) ترم جاري  در اتاق پراتيك :

1-      اصول و مهارت هاي پرستاري عملي (فن) پسران شنبه ها 16 14

2-      اصول و مهارت هاي مامايي عملي (فن) دختران يكشنبه ها  16 14

3-      اصول و مهارت هاي مامايي عملي (فن) دختران دوشنبه ها   15 14

4-      كمك هاي اوليه فن آوري اطلاعات  سه شنبه ها 6-4عصر

5-      تروما سه شنبه ها 4 2 عصر  

6-      آموزش مراحل زايماني و احياء نوزاد  جهارشنبه ها  12 -10 صبح  (4 جلسه)

7-      تزريقات و واكسيناسيون سه شنبه ها 12 10 (دانشجويان پرستاري واحد بهداشت جامعه )

 

پراتيك :

اين اتاق جهت آشنايي دانشجويان كارشناس پرستاري – فوريت پزشكي و فناوري اطلاعات سلامت  با بخشي از كارهاي تخصصي اين رشته ها در نظر گرفته شده است.

ليست وسايل مصرفي موجود در اتاق پراتيك

نام وسيله

تعداد

ملاحظات

فشار سنج بزرگسال

7 عدد

 

فشار سنج اطفال

1 عدد

 

فشارسنج جيوه اي

1عدد

 

گوشي

7عدد

 

اپليكاتور

6 بسته

 

ماسك ساده

1بسته

 

وسايل CPR

 

 

سر سرنگ

2 بسته

 

ايروي در اندازه مختلف

12 عدد

 

دستكش نايلوني

14 بسته

 

دستكش لاتكس

5 بسته

 

دستكش استريل سايز 5/7

2 بسته

 

دستكش استريل سايز 8

1 بسته

 

كارت دارويي

3 دسته

 

مانكن صورت

4عدد

 

مانكن سند گذاري خانم

3عدد

 

مانكن سند گذاري آقايان

1عدد

 

كيسه استومي يكبار مصرف

1 كارتن

 

كولار گردني

2 كارتن

 

مانكن نوزاد

1عدد

 

كاور زيپ دار

4 عدد

 

سرم فيزيولوژي500 سي سي

6عدد

 

گارو

1عدد

 

سرم دكستروز واتر5%500 سي سي

5 عدد

 

سرم دكستروز واتر5%1000 سي سي

7 عدد

 

سرم نرمال سالين1000سي سي

5 عدد

 

سرم رينگر 1000 سي سي

6 عدد

 

سرم 3/1 3/2

7 عدد

 

سيفتي باكس

8 عدد

 

ست انما

1 عدد

 

مانومتر اكسيژن با رابط

4 عدد

 

برگ ECG

1 بسته

 

آنژيوكت سبز-آبي-صورتي

150 عدد

 

آسم يار كودك

1 عدد

 

آسم يار بزرگسال

1 عدد

 

تراكئوستومي

2 بسته

 

اسكالپ وين

1 بسته

 

ست تزريق خون

3 بسته

 

ست سرم

6 بسته

 

ميكرو ست

8 بسته

 

آب مقطر

11 بسته

 

ايريگاتور

100 عدد

 

هپارين لاك

1 بسته

 

ژل لوبريكانت

3 عدد

 

ژل التراسونوگرافي

1 عدد

 

رابط اكسيژن

6 عدد

 

سرنگ انسولين

6 بسته

 

انواع سرنگ گاواژ،3/2/10/5/50/60

هر كدام 1 بسته

 

داروي تزريقي

 

 

ويال آمپي سيلين

1 بسته

 

آمپول هيوسين

3 بسته

 

آمپول دگزا متازون

1 بسته

 

انسولين R&N

1 بسته

 

آمپول كلرفنير آمين

1 بسته

 

آمپول متوكلوپراميد

5بسته

 

آمپول جنتامايسين

1 بسته

 

ويال سفازولين

1 بسته

 

شياف بيزاكوديل

3 بسته

 

دارو خوراكي

 

 

استامينوفن

2 ورق

 

مفناميك اسيد

2ورق

 

تتراسايكلين

2ورق

 

آسپيرين

2ورق

 

دايميتيكون

2ورق

 

الكل

2 عدد

 

نخ بخيه نايلون و سيلك

4 بسته

 

كانولا

8عدد

 

سند بيني معده اي

30 عدد

 

ماسك اكسيژن

12 عدد

 

سند فولي

5 بسته

 

سند نلاتوم

1 بسته

 

ماسك يكبار مصرف

3 بسته

 

دستمال رولي

4 بسته

 

پنبه

8 بسته

 

گاز

3 بسته

 

گاز وازلينه

3 بسته

 

چسب لوكو پلاست،آزمايش،ضد حساسيت،OK

12 بسته

 

پگ پانسمان

3 عدد

 

آتل اماده انگشت

7 بسته

 

ترمومتر

3 بسته

 

انواع ظرف آزمايشU/A.U/C.S/E

3 بسته

 

رسيور

7 عدد

 

گالي پات

10 عدد

 

پنس و پنست

 

 

سيني بزرگ و كوچك

10 عدد

 

پوار

10 عدد

 

لباس يكبار مصرف بيمار

6 دست

 

شان پرفوره كوچك

7 عدد

 

شان بزرگ

3 عدد

 

 درو شيت

10 عدد

 

ماسك جراحي

10 عدد

 

لباس بيمار (شلوار و پيراهن سفيد)

1 بسته

 

ملافه سفيد

1 بسته

 

رو تختي

4 بسته

 

دمپايي

1 جفت

 

سوزن منگنه

1 بسته

 

دفتر

1 عدد

 

كاغذ A4

1 يسته

 

پگ مديريت راه هوايي

2 بسته

 

باند

 

 

پودر گچ گيري

 

 

وازلين

 

 

اسپري و ژل ليدوكائين

 

 

لوله ازمايش

7عدد

 

چراغ قوه دستي

2عدد

 

تيغ بيستوري

2بسته

 

بتادين

7عدد

 

 

ليست وسايل موجود اتاق پراتيك

 

ترالي اورژانس

1 عدد

 

ترالي دارو

1 عدد

 

ترالي پرونده و نگاتوسكوپ

1 عدد

 

ترالي پانسمان

2 عدد

 

ترالي بيمار

4 عدد

 

ميز مايو

2 عدد

 

چراغ ايستاده

1 عدد

 

تخت اطفال

2 عدد

 

تخت معمولي

5 عدد

 

تخت ژنيكولوژي

1 عدد

 

تخت نوزاد و فتوتراپي

1 عدد

 

تخت معمولي نوزاد

2 عدد

 

ترالي بزرگ

1 عدد

 

مانكن كامل پرستاري

4 عدد

 

مانكن زايمان

1 عدد

 

ترازو نوزاد

12 عدد

 

ترازئ عقربه اي

1 عدد

 

دستگاه ساكشن

2 عدد

 

دستگاه الكتروكارديوگرام

1 عدد

 

لارنگوسكوپ

3 عدد

 

پالس اكسي متري

2 عدد

 

افتالموسكوپ

1 عدد

 

اتوسكوپ

1 عدد

 

دياپازن

1 عدد  

 

ويلچير

1 عدد

 

كپسول اكسيژن

5 عدد

 

ترالي حمل كپسول اكسيژن

3 عدد

 

پاراوان

1 عدد

 

پايه سرم

          3 عدد

 

پرونده بيمار

4 عدد

 

كمد شيشه اي

7 عدد

 

سطل آشغال پارچه اي

1 عدد

 

سطل آشغال كوچك

2 عدد

 

صندلي

10 عدد

 

ميز كامپيوتر

1 عدد

 

تخت وايت بورد بزرگ

1 عدد

 

تخت وايت بورد كوچك

1 عدد

 

مانيتور

1 عدد

 

كيس/كيبورد/ماوس

1 عدد از هركدام

 

ويدئو پرژكتور و پرده

1 دستگاه

 

آويز لباس

1 عدد

 

حوله

3عدد

 

متر

1عدد

 

خميردندان

2عدد

 

مسواك

1عدد

 

صابون و جا صابوني

1عدد

 

لارنگوسكوپ

4عدد

 

بدپن

3عدد

 

لگن شست و شو

2عدد

 

 

 

 

وسايل موجود در اتاق آناتومي

نام وسيله

تعداد

ملاحظات

صندلي

36 عدد

 

ميز بزرگ چوبي و صندلي چوبي

1 عدد

 

نوار و اسلايد كاغذي و آموزشي

 

 

مولاژ قلب

5 عدد

 

مولاژ تيروئيد

1 عدد

 

مولاژ مغز

3 عدد

 

مولاژ مخچه

2 عدد

 

مدل اسكال

4 عدد

 

مدل كامل استخوان انسان

4 عدد

 

مدل استخوان لگن

2 عدد

 

مولاژ دندان

5 عدد

 

مولاژ گوش

5 عدد

 

مولاژ كليه

4 عدد

 

مولاژ كليه،كپسول بومن،هرم كليه

4 عدد

 

مولاژ دستگاه تناسلي زنان

1 عدد

 

مولاژ دستگاه تناسلي مردان

1 عدد

 

مولاژ عضله كامل انسان

2 عدد

 

مولاژ شريان و وريد انسان كامل

1 عدد

 

مولاژ دستگاه ادراري

6 عدد

 

مولاژ نيم تنه فوقاني

1 عدد

 

نيم تنه CPR بزرگسال

3 عدد

 

مانكن سر

4 عدد

 

مانكن تزريقات  دست

1 عدد

 

مانكن بخيه دست

1  عدد

 

مانكن تزريق عضلاني

1 عدد

 

مانكن لوله گذاري

1 عدد

 

مولاژ كره چشم

4عدد

 

مولاژ كره چشم به همراه سينوس ها

3 عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول و فنون پرستاري  و كمك هاي اوليه و تروما و احياء قلبي و ريوي و پرستاري اورژانس و بررسي وضعيت سلامت  ( عملي):

فراگيران : دانشجويان كارشناسي پرستاري ترم 1  و  ترم 3 و ترم 4  و ترم 8

دانشجويان كارداني ترم 2 فوريت پزشكي  و كارشناسي فوريت پزشكي ترم 2 و ترم 3

دانشجويان كارشناسي فن آوري اطلاعات سلامت ترم 4

تعداد واحد : 1 واحد عملي

 

اهداف كلي :

1-كسب مهارت هاي مقدماتي جهت انجام خدمات باليني در بيمارستان

2- كسب توانايي در نحوه و روش مختلف مراقبت از بيمار

3- آگاهي از قوانين و مقررات پرستاري و مامايي

 

اهداف ويژه رفتاري فن:   

 در پايان  در اتاق مهارت هاي باليني دانشجويان قادر خواهند بود كه:

1.      تعويض ملحفه به روش تخت باز ، بسته و با بيمار را انجام دهند.

2.      اصول حركت دادن بيمار و پوزيشن ها را عملاً به نمايش بگذارد.

3.      علائم حياتي ( نبض ، فشار خون ، تنفس ، درجه حرارت) برروي مانكن اندازه گيري كرده و در برگ مخصوص در پرونده چارت نمايد.

4.      گزارش پرستاري را به روش صحيح در برگ مخصوص بنويسد.

5.      دهان شويه و حمام در تخت را بر روي مانكن انجام دهد.

6.      دستان خود را با تكنيك صحيح به روش طبي و جراحي شستشو دهد.

7.      دستكش استريل به روش صحيح پوشيده و با تكنيك صحيح خارج نمايد.

8.      گان ، ماسك و دستكش را جهت مراقبت از بيمار ايزوله بپوشد.

9.      ارتباط مناسب با مددجوي فرضي ايجاد نمايد.

10. بطور فرضي ( همكلاسي) را پذيرش كرده و ترخيص نمايد.

11. پگ استريل را با تكنيك صحيح باز كرده و پس از اتمام كار دوباره پگ نمايد.

12. داروهاي خوراكي (قطره ، شياف ، شربت ، پماد ) را به درستي آماده كرده و با كارت و كاردكس دارويي كنترل نمايد.

13. تزريق عضلاني در عضلات مختلف به روش صحيح دلتوئيد – واستوس لتراليس – ركتوس فموراليس –دورسوگلوتوئال –ونتروگلوتوئال بر روي مانكن انجام دهد.

14. تزريق زير جلدي با تكنيك صحيح در ناحيه بازو ، شكم  با سرنگ و سر سوزن مخصوص انجام دهد.

15. تزريق داخل جلدي جهت تست با تكنيك صحيح و مناسب و زاويه درست بر روي مانكن نمايش دهد.

16. روش صحيح استفاده از سيفتي باكس را بكار گيرد.

17. بر روي مانكن تزريق وريدي انجام دهد.

18. سرم را با تكنيك صحيح آماده كرده و بر چسب بر آن نصب نمايد.

19. به روش و زاويه صحيح با آنژيوكت با شماره هاي مختلف بتواند بر روي مانكن رگ گيري نمايد.

20. پانسمان ساده زخم را انجام دهد.

21. درن پن رز بر مانكن را كوتاه يا خارج نمايد.

22. دست يا پا را به روش صحيح پس از پانسمان بانداژ ساده بنمايد.

23. پانسمان با هموواگ بر روي مانكن انجام دهد و روش كار با هموواگ را با تكنيك صحيح انجام دهد.

24. NGT يا لوله بيني به روش صحيح بر روي مانكن گذاشته و با سرنگ گاواژ ، گاواژ نمايد.

25. انما بر روي مانكن نمايش داده و كيسه كلستومي را عوض كند.

26. ساكشن بيني ، دهان ، تراشه ، تراكياستومي بر روي مانكن با تكنيك صحيح انجام دهد.

27. سونداژ فولي بر روي مانكن به روش صحيح به نمايش بگذارد.

28. اكسيژن تراِپي از طريق سوند بيني و ماسك ساده و ماسك ونچوري بر روي مانكن اجرا كند.

29. بطور عملي روش صحيح مراقبت از جسد را شرح دهد.

30. نياز به مراقبت هاي پرستاري قبل و بعد از عمل جراحي را شرح دهد.

31. موارد استفاده از سرما و گرما درماني را توضيح داده و روش استفاده كيف آب گرم و سرد را بر روي مانكن اجرا نمايد.

32. اصول انتقال بيمار از تخت به برانكارد و صندلي چرخدار را عملاً به نمايش بگذارد.

 

روش تدريس:

سخنراني، نمايش فيلم، آموزش بطور عملي برروي مانكن، ايفاي نقش، پرسش و پاسخ ، تمرين علمي در حضور مربي و به تنهايي ، شبيه سازي

 

وظايف دانشجو :

1-      حضور فعال در كلاس عملي

2-      شركت فعال در تمرين هاي پروسيجر ها در اتاق Skill Lab

3-       پوشيدن روپوش سفيد و رعايت قوانين در اتاق پراتيك در هنگام تدريس عملي و تمرين

 

نحوه ارزشيابي :

1-      آزمون عملي پروسيجر ها در اتاق پراتيك به روش آسكي ( با استفاده از چك ليست)

2-      انجام تمرينات مهارتي

3-      شركت فعال در بحث كلاس

 

حيطه دانش : كسب امتياز علمي درباره سئوالات پروسيجر ها ، آمادگي ها و اصطلاحات رايج پرستاري

حيطه مهارتي : كسب امتياز جهت انجام پروسيجرها بر اساس چك ليست

حيطه نگرش : فراهم كردن خلوت بيمار، رعايت شستشوي دست قبل از پروسيجر ، ارتباط مناسب ، پوشيدن يونيفرم  و رعايت مقررات

 

منابع:

1- اصول و مهارت هاي پرستاري تايلور

2- مهارت باليني پرستاري

3- آموزش مهارت باليني با رويكرد مبتني بر صلاحيت

4- روش هاي پرستاري باليني

 

 

 

                                    

 

                                      

 

 

 

 

 

                                برنامه نيمسال دوم سال تحصيلي 96 - 95   skill lab دانشكده پرستاري و پيراپزشكي آمل

 

رديف

عنوان درس

ايام هفته

ساعت

فراگيران

مدرسين

1

اصول و مهارتهاي پرستاري پسران

شنبه

16-14

دانشجويان پرستاري  ترم 1

خانم فاطمه حيدري

2

اصول و مهارتهاي پرستاري دختران

يكشنبه

16-14

دانشجويان پرستاري ترم 1

خانم زينب ابراهيم پور

3

اصول و مهارتهاي پرستاري دختران

دوشنبه

15-14

كارشناسي پرستاري ترم 1

خانم طهورا سلحشور

4

بررسي وضعيت سلامت (عملي)

دوشنبه

16 - 15

كارشناسي پرستاري ترم 3

دكتر بهرام طهماسبي

5

 

 

احياي قلبي ريوي پيشرفته

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

10-8

 

 

 

كارشناسي پرستاري ترم 8

 

 

خانم دكتر رقيه نظري

6

 

 

 

پرستاري اورژانس در بحرانها و حوادث غير مترقبه

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

12-10

 

 

 

 

كارشناسي پرستاري  ترم 8

 

 

 

خانم دكتر رقيه نظري

 

7

 

آموزش مراحل زايمان

 

چهارشنبه

 

 

 

12 - 10

 

كارشناسي فوريت پزشكي

 

خانم سوسن ساعت ساز

8

 

كمك هاي اوليه

 

 

سه شنبه

 

 

 

18 16

 

كارشناسي فن آوري اطلاعات سلامت

 

دكتر سلطاني

9

تروما

سه شنبه

16 14

كارشناسي فوريت پزشكي

دكتر سلطاني

10

 

تزريقات و واكسيناسيون

 

سه‌شنبه

 

15-13

 

دانشجويان پرستاري  ترم 4

 

خانم سارا درياني

11

آموزش مراحل زايماني و احياء نوزاد

چهارشنبه

12 - 10

دانشجويان فوريت پزشكي ترم 4

خانم سوسن ساعت ساز

 

 

مسئول Skill lab : خانم طهورا سلحشور كارشناس ارشد پرستاري

هماهنگ كننده اتاق Skill lab و كنتر ل وسايل و برنامه ها : خانم معصومه محبوبي (كارشناس پرستاري)  

1396/03/16
Powered by DorsaPortal