دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
مراحل فارغ التحصيلي

مراحل فارغ التحصيلي

1-تهيه تاييديه تحصيلي (كليه دانشجويان دربدو ورود به دانشگاه جهت تاييديه تحصيلي به اداره پست مراجعه مي كنند)

2- دريافت فرم فارغ التحصيلي ازآموزش وتكميل آن (شماره يك)

3-ارائه فرم تكميل شده به آموزش ودريافت فرم نهايي ونامه معرفي از آموزش (شماره دو)

4-ارائه فرم هاي مربوطه به دانشگاه علوم پزشكي )ساري(

توضيهات :لطفا" درفرم دوم فارغ التحصيلي مربوط به ساري بند مربوط به تغذيه توسط تغذيه دانشكده امضا گرددهمراه داشتن يك قطعه عكس وكارت دانشجويي الزامي مي باشد

 

1395/03/11
Powered by DorsaPortal