دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
ارزيابي دروني 1393

 

 

     بسمه تعالي

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب (س)آمل

 

 

طرح ارزيابي دروني

   دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب (س)آمل

 

 

مدير EDO: سوسن ساعت ساز

ارزيابي دروني دانشكده پرستاري آمل در سال 1393

تاريخ اجرا  : آبان   1393

اعضاء گروه: دكتر اسماعيل اكبري، سوسن ساعت ساز، رزيتا رضايي، زهرا بهشتي، سرور ملوك زاده، دكتر بهرام طهماسبي، بهزاد جواديان، معصومه محبوبي

 

 

تهيه و تنظيم: آقاي دكتر عليمراد حيدري گرجي  و  دفتر توسعه آموزش دانشكده پرستاري و مامايي آمل

 

فهرست مطالب:

مقدمه

:. 6

تعيين حوزه هاي ارزشيابي و ملاك هاي هر يك از آنها 8

1- حوزه رسالت و اهداف آموزشي

2- حوزه مديريت و سازماندهي

3-حوزه برنامه آموزشي

4- حوزه هيئت علمي

5- حوزه دانشجويان

6- حوزه منابع آموزشي

7- حوزه پژوهش.... 10

8- حوزه سنجش و ارزشيابي

9- حوزه دانش آموختگان

تعيين وضعيت مطلوب متناسب با هر يك از ملاكها 11

حوزه رسالت و اهداف آموزشي

حوزه مديريت و سازماندهي

حوزه برنامه آموزشي

حوزه هيئت علمي

حوزه دانشجويان

حوزه منابع آموزشي

حوزه پژوهش

حوزه سنجش و ارزيابي

حوزه دانش آموختگان

حوزه مديريت و سازماندهي.. 18

الف- مدير گروه 18

ب- فرآيند مديريت و اداره گروه آموزشي

حوزه رسالت و اهداف آموزشي

حوزه برنامه آموزشي.. 24

الف- برنامه آموزشي

ب ارائه مطالب آموزشي ( پرسشنامه ميزان اجراي طرح درس )

ج محتواي آموزشي

تفسير حوزه برنامه  آموزشي

حوزه دوره هاي آموزشي و برنامه هاي درسي و غير درسي ........................................................................

حوزه هيئت علمي.. 29

الف- تركيب و توزيع اعضاء هيئت علمي

ب ـ توانمنديها

ب ـ 1- فعاليت هاي آموزشي

ب ـ 2 فعاليت هاي پژوهشي

حوزه دانشجويان.. 35

الف- نمره ورودي

ب-ميزان موفقيت در امتحان كارشناسي ارشد

ج- فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان

د- اشتغال در خارج دانشگاه

تفسير حوزه دانشجويان

حوزه  منابع آموزشي

الف- فضاهاي آموزشي (از نظر وجود و كيفيت) 39

ب- تجهيزات آموزشي.. 46

تفسير حوزه منابع آموزشي

حوزه سنجش و ارزشيابي.. 51

الف- سنجش امتحانات

ب- برنامه هاي ارزشيابي

تفسير حوزه سنجش و ارزشيابي 5

حوزه دانش آموختگان 5

تفسير حوزه دانش آموختگان

حوزه پژوهش

آثار و فعاليت هاي انفرادي اعضاء هيئت علمي

مقالات ارسالي به همايش هاي داخلي و خارجي

چاپ مقاله در مجلات معتبر داخلي و خارجي

سمينارهاي برگزار شده توسط گروه

تفسير حوزه پژوهش

نتيجه گيري

ارزشيابي برنامه دوره كارشناسي پيوسته رشته پرستاري

تهيه گزارش مقدماتي 76

بررسي كلي

نقاط قوت گروه

نقاط ضعف گروه7

چشم انداز گروه

فرصت هاي گروه 72

راهبردها و استراتژي هاي گروه

ذينفع ها7

پيشنهادها

پيگيري نتايج 7

 

مقدمه

-        تاريخچه و تحولات دانشكده پرستاري و مامايي حضرت زينب (س)آمل

اين دانشكده  در سال1371 با نام دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب (س)آمل  تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مازندران  و با پذيرش اوليه 25 دانشجو در مقطع كارشناسي پرستاري تأسيس شد. در تاريخ 1/1/1372به  دانشگاه علوم پزشكي بابل ملحق شد و مجدداً درتاريخ 1/6/1390به  دانشگاه علوم پزشكي مازندران انتقال يافت . از بدو تأسيس تا كنون 506 دانشجو در 26 دوره روزانه كه از اين تعداد 446 نفر فارغ التحصيل شد ند و 274 دانشجو در 13 دوره شبانه كه همگي فارغ التحصيل شد ند.   

  در سال 1375 دانشكده پرستاري و مامائي آمل با پذيرش 38 دانشجو در دو نيمسال19 نفر روزانه  ورودي مهر و 19 نفر شبانه ورودي بهمن به فعاليت خود ادامه داد  تا سال 1386 كه پذيرش دانشجوي شبانه متوقف گرديد.

از شهريور 1390 پيرو فرمان وزير محترم بهداشت اين دانشكده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مازندران  قرارگرفت.وپس از آن 73 دانشجوي كارشناسي پرستاري در دو نيمسال مهر و بهمن پذيرش گرديد

اعضاي هيئت علمي از سال 1371 به ترتيب جذب گرديده و در حال حاضر دانشكده داراي 8 عضو هيئت علمي مي باشد كه از اعضاي هيئت علمي 2 نفر دانشجوي PhD، 1 نفر دانشجوي بورسيه PhD  و 4 نفر كارشناس ارشد پرستاري (عضو هيئت علمي رسمي تمام وقت)  و يك نفر هيئت علمي تعهد خدمت مي باشند. متاسفانه  اين دانشكده به دليل كم بودن اعضائ هيئت علمي موفق به تشكيل گروههاي مختلف آموزشي نشده است.

1- اعضاي هيئت علمي:

نام و نام خانوادگي

نوع استخدام

تحصيلات

مدت فعاليت(سال)

سمت

زهرا بهشتي

رسمي قطعي

كارشناسي ارشد پرستاري داخلي جراحي

23

مربي

سرور ملوك زاده

رسمي قطعي

كارشناس ارشد پرستاري اطفال

17

مربي

سوسن ساعت ساز

 

رسمي قطعي

كارشناسي ارشد مامايي

19

مربي

رقيه نظري

 

رسمي قطعي

دانشجوي PhD

12

مربي

رزيتا رضايي

رسمي قطعي

كارشناس ارشد پرستاري داخلي جراحي

12

مربي

فاطمه حاجي حسيني

پيماني

دانشجوي PhD

10

مربي

دكتر سيد حميد شريف نيا

تعهد خدمت

دكتري پرستاري

5

استاد يار

دكتر مهري مير حسيني

تعهد خدمت

دكتري

6 ماه

استاد يار

دكتر بهرام طهماسبي

تعهد خدمت

دكتري

1 سال و 6 ماه

استاد يار

بهزاد جواديان

پيماني

كارشناس ارشد

1 سال و 1 ماه

مربي

سعيد برزگري

 

پيماني

كارشناس ارشد

6 ماه

مربي

مژده السادات محمديان

تعهد خدمت

كارشناس ارشد

1 سال و 6 ماه

مربي

 

 

-        روند ارزشيابي دروني:

با توجه به اين كه دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب (س)آمل به عنوان زير نظام دانشگاه علوم پزشكي مازندران  به حساب مي‌آيد و بهبود كيفيت دانشگاه وابسته به بهبود كيفيت دانشكده هاي تابع  آن مي‌باشد، ارزيابي  دروني گامي مؤثر در رشد كيفي نظام آموزش عالي خواهد بود.

ارزيابي دروني فرايندي است كه در آن اعضاي هيأت علمي قضاوت‌هاي قابل ملاحظه‌اي را در خصوص عملكرد خود به عمل مي‌آورند و تعيين مي‌كنند كه در تفكرات جاري براي كيفيت در چه جايگاهي قرار دارند و در نهايت از نتايج حاصله به عنوان دا‌ده‌هائي براي برنامه‌ريزي در جهت بهبود فعاليت‌هاي آينده استفاده مي‌نمايند. ارزيابي دروني نه فقط براي تحليل نقاط قوت و ضعف و ارائه پيشنهادات بلكه براي اصلاح مشكلات و اجراي راه‌حلها نيز مسئول است. ارزيابي دروني با جمع‌آوري اطلاعات، تحليل و بازخورد آن، پشتيبان تصميم‌گيري‌هاي مديريت است. با توجه به اهميت ارزيابي دروني در ارتقاء بهبود كيفيت و توسعه نظام دانشگاهي، استقرار نظام ارزيابي دروني در دانشگاه، ضروري است.

ارزيابي دروني دانشكده پرستاري و مامايي آمل اولين بار در سال 1386شروع شد. در اين راستا راهنماي ارزيابي دروني و همچنين تجربيات و گزارشات ساير مراكز در اين زمينه، تهيه و در دسترس گروه قرارگرفت. سپس مفاهيم كلي آن مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اولين گزارش در سال 1387 آماده شد. از ابتداي سال 1389 ارزيابي دروني مجددا انجام گرديد و نتايج با ارزيابي قبلي مقايسه و طبق آن بر نقاط قوت تاكيد  و برنامه ريزي هايي جهت رفع نواقص و كاستي ها بعمل آمد.                     

روند ارزيابي سال 93 بصورت زير انجام گرفت:

داشتن جلسات متعدد و تقسيم كارو مشاركت بصورت:

-       ارزيابي آموزشي و پژوهشي توسط اعضاي گروه

-       جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه

پس از تعيين اعضاي كميته ارزيابي دروني، بر اساس شناخت حاصل شده در مورد مراحل مختلف ارزيابي دروني و همچنين شرايط موجود يك برنامه زمانبندي براي اجراي مراحل ارزيابي دروني از مرحله طراحي تا جمع آوري اطلاعات و تفسير نهايي تدوين شد، كه  با توجه به اولين گروههاي هدف انتخاب شده و اولين دوره زمان در نظر گرفته شده 6 ماه ازفروردين   تا شهريور بود كه بر اساس اقتضائات هر مرحله ارزيابي دروني، شرايط گروه و ساير فاكتورهاي موثر، زمانبندي شده و به انجام رسيد.

 

 

 

 

 

اعضاي گروه ارزيابي دروني دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب (س)آمل:

نام و نام خانوادگي اعضاي گروه

نقش اعضاء

دكتر عليمراد حيدري گرجي

رئيس ارزيابي دروني، تعيين خط مشي، سياست گذاري، نظارت و تصميم گيري نهايي را به عهده داشتند.

رزيتا رضايي

مدير گروه، نظارت وهماهنگي برروند ارزيابي دروني را به عهده داشتند.

 

سوسن ساعت ساز

 مجري وبه عنوان مدير دفتر توسعه آموزش دانشكده مسئول كميته ارزيابي دروني دانشكده ،جمع آوري اطلاعات وتجزيه تحليل آنها، تهيه كليه متون ارزيابي دروني و نظارت بر امور ارزشيابي توسط ايشان انجام گرفته است.  كليه مصوبات و نتايج ارزيابي دروني با تأييد رياست كميته، ارزيابي گرديد.

معصومه محبوبي

 

كارشناس دفتر توسعه آموزش دانشكده، وظيفه هماهنگي و پيگيري اجرايي ارزيابي دروني و ارتباط با مركز توسعه آموزش دانشگاه، شركت در جلسات مركز توسعه با انتقال مسائل مورد نظر كميته به مركز توسعه و بالعكس و ارائه گزارش به مركز توسعه به عهده ايشان بوده است.

 

 

رسالت Mission:

رسالت يا مأموريت در واقع فلسفه وجودي و مقاصد سازمان است. مأموريت مهمترين دليل موجوديت هر سازماني است كه چهارچوبي تعيين كننده در چگونگي تحقق پذيري اهداف استراتژيك آن دارد.

 

1-     رسالت دانشگاه: اشاعه دهنده و توليد كننده علم و دانش، تربيت نيروي انساني كارآمد، شناسايي مسايل جهت تحقيق

2-     رسالت دانشكده: تربيت نيروي انساني كارآمد جهت ارائه خدمات آموزشي، بهداشتي، درماني و پژوهشي در رده هاي پرستاري با درجه كارشناسي.

3-     رسالت گروه: پيشرفت علمي، پژوهشي و خدمات رساني گروه در دانشگاه و توسعه فعاليتهاي مربوطه در زمينه تخصصي

انتظار  مي رود در طي 5 سال آينده:

1-     پيشرفت علمي و آموزشي داشته  با افزايش اعضاي هيئت علمي  گروه هاي مختلف آموزشي تشكيل و اعضاء از مرتبه مربي به مرتبه استادياري ارتقاء يابند.

2-     همكاران غيرهيئت علمي از وضعيت كارشناسي به كارشناسي ارشد ارتقاء يابد.

3-     گروه از لحاظ نيروي انساني، تجهيزات و امكانات و فضاي آموزشي براي آموزش تئوري و عملي دانشجويان توسعه يابد.

4-     دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد پذيرش گردد.

با انجام ارزيابي دروني و مشخص شدن نقاط ضعف و ارائه راهكارهاي اجرايي اين امر ميسر خواهد شد.
اهداف گروه:

 

                                         اهداف كلي

اهداف ويژه

هدف آموزشي:

 تعيين اولويتهاي آموزشي (تئوري، باليني) و ارتقاي سطح كيفيت آموزش، ايجاد و تقويت انگيزه مطالعه

 

1-     تعيين اهداف، عناوين آموزشي، وظايف و نحوه ارزشيابي گروه

2-     آموزش به دانشجويان پرستاري در مقطع كارشناسي

3-     توسعه منابع و تجهيزات مورد نياز براي آموزش تئوري و عملي دانشجو

4-     تلاش در جهت كسب شرايط لازم براي راه اندازي دوره هاي مختلف تخصصي كارشناسي ارشد

هدف پژوهشي:

پژوهش در راستاي تعيين مشكلات بهداشتي و ارائه راهكارهاي مناسب بهداشتي و درماني

1-     تعيين اولويت هاي پژوهشي متناسب با استان و منطقه و كشور

2-     اجراي طرحهاي تحقيقاتي و همكاري در طرح هاي پژوهشي

3-     برگزاري سمينارهاي درون گروهي

4-     ترجمه و تاليف كتاب

هدف بهداشتي و درماني:

ارائه خدمات جامع بهداشتي و درماني در مراكز بهداشتي و درماني

1-     تعيين اولويت هاي خدمات رساني در مراكز بهداشتي و درماني

2-     ارتقاء كيفيت خدمات رساني به مددجويان در مراكز بهداشتي و درماني

3-     ارتقاء تجهيزات و امكانات مراكز در حد مطلوب جهت خدمات رساني بهتر

 

 

فراگيران:

در سال 90 تعداد دانشجويان پرستاري در مقطع كارشناسي 125 نفر بوده است و پذيرش در مقطع كارشناسي در هر دو نيمسال انجام شد.  

 

شرح وظايف دانشجويان در دوره هاي باليني:

- رعايت و احترام به شئونات حرفه اي و اخلاق پزشكي

- پوشيدن يونيفرم با نصب كارت شناسايي

- آراستگي ظاهري ورعايت شئونات اخلاقي و فرهنگي و رعايت احترام پرسنل بخش ، اساتيد و بيماران

- داشتن وسايل لازم كمك آموزشي، دفترچه يادداشت و ...

- در پايان دوره آموزش باليني دانشجو بايد قادر باشد تمامي آموزشهاي فراگرفته (مطابق Log Book) را در بالين بيمار به كار بندد.

 

 

 

شرح وظايف دانشجو در دوره هاي آموزش تئوري:

-       حضور به موقع دانشجو در كلاس هاي درس تئوري و عملي

-       شركت در فعاليتهاي كلاسي (كنفرانس، ارائه مقاله، ....)

-       شركت در امتحانات ميان ترم و پايان ترم


 

 

 

تعيين حوزه هاي ارزيابي دروني و ملاك هاي هر يك از آنها

 

1- حوزه رسالت و اهداف اموزشي                                                                                                                        

1-1- وجود رسالت واهداف مدون

1-2- مديريت گروه

1-3- برنامه توسعه و گسترش رشته ها و مقاطع در گروه  

1-4- روند توسعه منابع گروه

1-5- آيين نامه ها و مصوبات كروه

1-6- مشاركت اعضاي هيات علمي در برنامه ريزي آموزشي  

1-7- امكانات مالي مورد نياز گروه

1-8- فعاليت هاي برون دانشگاهي

 

 

2- حوزه مديريت و سازماندهي

1-2- نحوه انتخاب و وظايف مديرگروه

2-2-ويژگي هاي مدير گروه (علمي، سابقه آموزشي، مطالعه در مورد مديريت، اطلاع از قوانين و اختيارات و آيين نامه ها،

پيگيري مشكلات گروه

3-2- ميزان استقلال گروه در برنامه ريزي و سازماندهي فعاليت ها

4-2- برنامه هاي توسعه اعضاء هيئت علمي (برنامه براي افزايش توان آموزشي- فرصتهاي مطالعاتي)

5-2- آئين نامه هاي داخلي گروه (شفافيت- ميزان آگاهي دست اندركاران-كفايت) و اجراي آن

6-2- وجود ساز و كار مشخص براي تعيين بودجه، هزينه هاي گروه، و نحوه هزينه ان

7-2- برنامه مشخص براي ارتباطا ت (داخل و خارج گروه)

8-2- برنامه هاي تشويق و تنبيه

9-2- نحوه گزينش و استخدم هيات علمي (ساير كاركنان)

 

 

3-حوزه برنامه آموزشي:

1-3- تعريف دقيق فعاليت هاي آمورشي

2-3- تناسب محتواي برنامه آموزشي با اهداف

3-3- ميزان مشاركت اعضاي هيئت علمي در برنامه ريزي آموزشي

4-3- اجراي برنامه آموزشي

5-3- روش هاي تدريس و ميزان استفاده از طرح درس

6-3- نظر اعضاي هيئت علمي در برنامه ريزي آموزشي

7-3- نظر دانشجويان در مورد برنامه ريزي آموزشي

8-3- مواد آموزشي و وسايل كمك آموزشي مورد استفاده در تدريس

9-3- شيوه هاي ارزيابي پيشرفت  تحصيلي

10-3- اهداف دوره هاي آموزشي مورد اجرا

11-3- تعداد، تنوع، واجراي دوره ها

12-3- نظر هيئت علمي در مورد تطابق دوره ها با امكانات مادي و نيروي انساني در جهت اجراي برنامه

13-3- نظر هيئت علمي در مورد دوره ها با امكانات مادي و نيروي انساني در جهت اجراي برنامه

14-3- نظر هيئت علمي در مورد سطح مورد انتظار دانش و توانائيهاي دانش آموختگان بر حسب دوره ها

15-3- نظر هيئت علمي در مورد ميزان تحقق هدف هاي دوره

16-3- نظر دانشجو در مورد تحقق اهداف دوره هاي آموزشي مورد اجرا

 

4- حوزه هيئت علمي:

1-4- تركيب و توزيع اعضاء هيئت علمي (تعداد - مرتبه دانشگاهي- درجه علمي- وضعيت استخدامي- نسبت تمام وقت به پاره وقت)

2-4- توانمنديهاي آموزشي  (سابقه تدريس/ كارگاه روش تدريس / تاليف ترجمه / پروژهاي  مرتبط با آموزش)

3-4- توزيع فعاليتهاي هيئت علمي (برحسب زمان اختصاص يافته) در سه بخش:

1- آموزش: case study/ راند / كنفرانس/ تدريس علمي/ تدريس نظري / مشاوره)

2- پژوهش: فعاليت در مراكز پژوهشي/ تعريف طرح ها/ شركت در كنگره ها هاي خارجي و داخلي / چاپ مقالات / تلاش در جهت ارتقاي اعضاي هيئت علمي گروه

3- جنبه هاي آموزشي

4-4- نوآوري و خلاقيت اعضاي هيئت علمي                                                                                                             

5-4-ميزان رضايت هيئت علمي از امكانات رفاهي و خدمات

 

 

5- حوزه دانشجويان:

1-5- تركيب و توزيع دانشجويان(تعداد/ سن/ جنس/ بومي بودن)

2-5- صلاحيتهاي ورودي (دوره هاي پيشنياز / نمرات امتحاني قبلي/ علايق تحصيلي)

3-5- نحوه  ارتباط دانشجويان با اعضاء هيئت علمي و مدير گروه )

4-5- مشاركت در برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي

5-5- پيشرفت و افت تحصيلي

6-5- آگاهي دانشجويان از حقوق و وظايف خود

7-5- ميانگين زمان مطالعه در اين زمينه بررسي ساعت كاري درماني غير ضروري (غير آموزش،اشتغال دانشجويان در خارج از  دانشگاه و تعيين دقيق متوسط زمان مطالعه در نظر گرفته شده است.

8-5-فعاليتهاي پژوهشي دانشجو                                                                                                                           9-5-نظر دانشجويان در مورد روشهاي تدريس و تحقيق در واحدهاي دانشگاهي          

10-5-ترك تحصيل و افت تحصيلي در واحدهاي دانشجويي

11-5-ميزان حضور دانشجو در محيط هاي باليني

12-5-منابع وماخذ مورد استفاده دانشجويان

 

 

6- حوزه منابع آموزشي:

1-6-كيفيت ،تعداد وتنوع فضاها ي آموزشي گروه هاي داخلي و جراحي(كلاس،بخش،درمانگاه..........)

2-6-كتابخانه (وسعت ، تعداد كتب مرجع ، تعداد اشتراك مجلات علمي............)

3-6-تجهيزات اطلاع رساني كامپيوتري

4-6-وسايل كمك آموزشي وتناسب آنها با نيازها

5-6-ميزان استفاده از - وسايل كمك آموزشي

6-6-تجهيزات باليني موثر در اموزش

7-6-كفايت بيماران از نظر تعداد وتنوع

8-6-برنامه و خط مشي گروه براي تامين و بهينه سازي منابع آموزشي

 

7- حوزه پژوهش:

1-7- آثار وفعاليت هاي انفرادي اعضاي هيئت علمي (تاليف ، ترجمه ، مقاله.............)

2-7-خط مشي و برنامه هاي گروه براي پژوهش                    

3-7-پروژه هاي تحقيقاتي كه بصورت گروهي توسط اعضاي هيئت علمي تعهد شده است از نظر تعداد و عنوان(علمي كاربردي ) و ابعاد (ملي منطقه اي )

4-7-سمينارها و همايشهاي برگزار شده توسط گروه

5-7-امكانات پژوهشي مانند بودجه (مستقيم يا غير مستقيم از طريق جذب امكانات مالي خارج سيستم) ، دسترسي به اينترنت (نوع خط ، ميزان دسترسي ، واموزش استفاده از اينترنت ) و ساير امكانات تسهيل كننده

 

8- حوزه سنجش و ارزشيابي :

1-8-سنجش (امتحانات): تنوع روشهاي سنجش ،وجود برنامه ريزي مشخص جهت سنجش

2-8-تناسب سنجش با اهداف اموزشي

3-8-وجود و كيفيت ساير برنامه هاي ارزشيابي در حوزه هاي مختلف و كيفيت آنها مانند ارزشيابي هاي مدير گروه ،هيات علمي، مدير گروه و دانشجو ... (وجود، تنوع ارزشيابي ها، تناوب انجام آنها، ميزان ارتباط به هر يك از روش ها، باز خورد نتايج )

 

9- حوزه دانش آموختگان:

1-9- تعداد فارغ التحصيلاني كه مشغول به كار شده اند

2-9- ميزان قبولي دانش آموختگان در مقاطع تحصيلات تكميلي

3-9- رضايت دانش آموختگان از كيفيت گروه مربوطه

4-9- ميزان ارتباط دانش آموختگان با گروه مربوطه

5-9- اعمال نظرات دانش آموختگان در بازنگري برنامه هاي گروه

6-9- پيگيري ميزان تناسب دانش آموختگان با نيازهاي بازار كار و سرنوشت شغلي آنان

 


تعيين وضعيت مطلوب متناسب با هر يك از ملاكها

 

حوزه رسالت و اهداف آموزشي

 1. اهداف و رسالت بايد به حالت مدون شده وجود داشته باشد.
 2. حداقل 90% مسئولان و دست اندر كاران در تدوين اهداف مشاركت داشته باشند .
 3. حداقل حدود 100-70درصد  اعضاء هيئت علمي بايد در تدوين اهدافي آموزشي مشاركت داشته باشند
 4. رسالت و اهداف آموزشي دانشكده هر 2 سال يكبار بازنگري شود و در هر بررسي با توجه به پيشنهاداتي از طرف دانشجويان كه حدودي منطقي باشد با توجه به حضور اساتيد تغييرات لازم صورت گيرد..
 5. دانشجويان بايد از طريق شرح وظايفي كه به حالت كتبي در اختيار آنها قرار داده مي شود، از وظايف خود در اين دوران تحصيلي آگاهي يابند.

 

حوزه مديريت و سازماندهي

 

1-     رياست دانشكده

 • سابقه آموزشي حداقل 10 سال داشته باشد
 • سابقه مديريت در سطوح مختلف حداقل 5 سال داشته باشد.
 • مدرك تحصيلي  ترجيحا دكتري باشد.
 • رشته تحصيلي از گرايشهاي پرستاري باشد.
 • وضعيت استخدامي رسمي باشد
 • داراي سوابق مديريتي و پژوهشي درخشان باشد

رييس دانشكده بايد داراي اطاق كار مجهز به تلفن ،كامپيوتر،اينترنت،منشي،اطاق جلسات ،ويدئوروژكتور باشد.

 

2-معاون آموزشي

 • رشته تحصيلي ترجيحا پرستاري باشد .
 • حداقل 5 سال سابقه آموزشي داشته باشد.
 • سابقه مديريت در سطوح مختلف حداقل 3 سال داشته باشد.
 • نظر اعضاي هيئت علمي در انتخاب معاون دخالت داده شود.
 • داراي سوابق مديريتي و پژوهشي درخشان باشد

بايد داراي اطاق كار مجهز به تلفن ،كامپيوتر،اينترنت،منشي، ،اطاق جلسات وبايگاني باشد.

 

 

 

 

3-مدير گروه

 • تشكيل  حداقل 3 گروه  آموزشي

الف- گروه داخلي جراحي فن و مديريت

ب- بهداشت جامعه-روان پرستاري

ج - بهداشت مادر و نوزاد- كودكان

 

 • انتخاب مدير گروه

    1-مدير گروه بايد با راي اكثريت اعضاء گروه انتخاب گردد.

2- مدت زمان مديريت گروه 2سال است.

3- هر فرد حداكثر در دو دوره متوالي مي تواندبه عنوان مدير گروه انتخاب شود.

4- ترجيحاً مدير از ميان اعضاء رسمي گروه انتخاب شود.

5- مدير گروه ترجيحاً نبايد مسئوليت اداري در دانشگاه داشته باشد.

    6 -انتخاب مدير گروه جديد بايد در جلسه گروه و در پايان دوره مديريت فرد قبلي باشد.

7-مدير گروه داراي اطاق مجهز به رايانه ،اينترنت ،تلفن مستقيم ، بايگاني باشد.

 

 • ويژگي هاي مدير گروه

1- مدير گروه بايد حداقل5 سال سابقه كار آموزشي داشته باشد.

2- مدير گروه بايد جلسات گروه را به صورت منظم و حداقل ماهانه يكبار برگزار نمايد.

3- حداقل يك دوره مديريتي گذرانده باشد.

4- مدير گروه بايد از اعضاء گروه خود ارزيابي به عمل آورد.

5- مدير گروه بايد از آئين نامه هاي آموزشي و پژوهشي اطلاعات كافي داشته باشد.

6- مدير گروه بايد از كليه بخش هاي تحت نظارت ارزيابي نمايد و مشكلات را به صورت منظم و دوره اي بررسي نمايد.

1-     مدير گروه بايد در مورد تصميمات و آئين نامه هاي داخلي مطرح شده در جلسات گروه و نظار بر حسن اجراي آن عملكرد مناسبي داشته باشد.

 

 • ميزان استقلال هر گروه در برنامه ريزي و سازماندهي فعاليت ها

1- گروه بايد در راستاي اهداف دانشگاه استقلال كافي را داشته باشد و بتواند برنامه ها را درست سازماندهي نمايد.

2- مدير بايد در جلسات مديران گروه در دانشكده مشاركت فعال داشته باشد.

1-     مدير گروه بايد از روند توسعه گروه حمايت لازم را به عمل آورد.

4- مدير گروه بايد جهت رفع مشكلات با مديران و روساي بيمارسانها، مسئولين دانشكده و دانشگاه، پرسنل فني بخشها در موارد مناسب جلسات توجيهي برگزار نمايد.

2-     در راستاي اهداف آموزشي گروه تقريباً در 80% موارد بايد تابع برنامه هاي دانشگاه باشد ولي در 20% از فعاليت ها گروه مي توان به صورت مستقل عمل نمايد.

 • برنامه هاي توسعه اعضاي هيئت علمي

1- مدير گروه بايد طبق برنامه زمان بندي شده بر اساس ميزان امتياز هر يك از اعضاء گروه و يا بر حسب نياز گروه با هماهنگي معاونت محترم پژوهشي و آموزشي فرصت هاي مطالعاتي را در اختيار اعضاء گروه قرار دهد.

2- در ابتداي برنامه سالانه گروه بايد نحوه شركت اعضاي گروه در كارگاههاي مختلف آموزشي و پژوهشي مشخص باشد و به خصوص در مواردي كه احساس نياز مي شود و يا در مورد كارگاههايي كه گذرانده نشده است بايد اقدام شود.

1-     مدير گروه بايد يك برنامه زمان بندي شده مشخص سالانه جهت ارتقاي علمي اعضاي گروه ترتيب دهد.

 

 • آئين نامه هاي داخلي هر گروه

1- آئين نامه هاي داخلي گروه كه با مشاركت كليه اعضاء هيئت علمي گروه تدوين مي گردد هر ساله بايد مورد بازنگري قرار گيرند.

2- كليه نكات ذكر شده در آئين نامه بايد از شفافيت كافي برخوردار باشند و به صورت مدون در دسترس افراد گروه قرا گيرد.

3- مفاد موجود در آئين نامه بر حسب نياز بايد در اختيار دانشجويان قرار بگيرد.

4- مدير هر گروه بايد به حسن اجراي نكات مهم در آئين نامه گروه نظارت داشته باشد و در ضمن نيز بايد كفايت آنرا بررسي نمايد كه در صورت وجود مشكل، پيش بيني لازم انجام شود و اقدام خاص جهت رفع مشكل صورت گيرد.

- آئين نامه هاي گروه بايد تمامي جنبه هاي آموزشي پژوهشي و بهداشتي را شامل شود و بتواند مشكلات گروه را پوشش دهد و حداقل در 100-70% موارد اجرا شود.

 

 • وجود ساز و كار مشخص براي تعيين بودجه

هزينه هاي هر گروه و نحوه هزينه آن با توجه به مقررات جاري آموزشي از طريق رئيس دانشكده پيش بيني و بر اساس محاسبة اعتبار سال قبل و افزودن ضريب تورم سال جاري محاسبه و به معاونت آموزشي دانشگاه منعكس گردد و افراد گروه در تعيين آن مداخله موثري ندارند.

 

 • ارزشيابي عملكرد آموزشي، پژوهشي و خدمات درماني

ارزشيابي عملكرد آموزشي، پژوهشي و خدمات درماني، ميزان رضايتمندي مشتريان علمي، خدمات درماني، حضور منظم در برنامه هاي آموزشي تدوين و نمره گذاري براي هر يك، يافتن موارد تشويقي و ذكر دلايل اعلام آن در تابلو اطلاعات، در مورد تشويقها و تذكرهاي محرمانه به خود فرد در موردي كه در دفعة اول به طور شفاهي و در درجه بعد كتبي و بعد آن لحاظ كردن در فرم ارزشيابي سالانه و همچنين گزارش عملكرد به معاونت آموزشي دانشكده

حوزه برنامه آموزشي

 • 90% برنامه هاي آموزشي با اهداف متناسب باشد .
 • جهت برنامه ريزي درسي حداقل 80% اعضا مشاركت داشته باشند.
 • 90% برنامه هاي آموزشي طبق تعريف و برنامه اجرا گردد.
 • برنامه هاي آموزشي در دو قالب آموزش دروس تئوري و آموزش علمي در بالين ارائه مي شود.

1-آموزش دروس تئوري

·         طبق سرفصل هاي ارائه شده توسط اعضاي هيئت علمي اين دانشكده و ساير اساتيد  مدعو تدريس مي شود.

2-در بخش آموزش عملي در بالين:

·         ارائه معرفي case هر هفته يكبار

·         ارائه كنفرانس باليني هر هفته يكبار

·         ارائه مطالعات دارويي هر هفته يكبار

·         ارائه برنامه آموزشي به بيمار هر هفته يكبار

·         ارائه ژورنال كلاب براي دانشجويان كارآموزي در عرصه در پايان هر دوره

·         در دروس عملي و باليني بايد 100-70 درصد موارد بايد از روش هاي نوين آموزشي استفاده شود.

·         اعضاي گروه موظفند كه برنامة تدريس خود را بر اساس طرح درس ارائه نمايند.

 

حوزه هيئت علمي

1-تركيب و توزيع اعضاي هيئت علمي

·         حداقل 15 عضو هيئت علمي داشته باشد.

·         حداقل 50% اعضا بايستي داراي مدرك PhD باشند.

·         90%وضعيت استخدامي اعضاي هيئت علمي بايد رسمي قطعي باشد.

·         90% اعضاي هيئت علمي بايستي تمام وقت باشند.

 

2-توانمندي هاي آموزشي

·         كلية اعضاي گروه بايد كارگاههاي روش تدريس را گذرانده باشند و به خصوص از لحاظ علم تدريس توانمندي لازم را داشته باشند.

·         حداقل 70% اعضاء بيش از 5 سال سابقه تدريس داشته باشند.

·         همچنين حداقل 2 نفر از اعضاي گروه تاليف كتاب مرتبط با رشته علمي را داشته باشند.

·         ظرف 5 سال آينده اعضاي گروه حداقل يك ترجمه كتاب داشته باشند.

·         اعضاي گروه بايد حداقل يك پروژه پژوهشي در مورد مسائل آموزشي و يا روش هاي بهبود بخشيدن به توان يادگيري دانشجويان ارائه دهند.

 

3-توزيع فعاليت هاي هيئت علمي

·         همه اعضاي هيئت علمي بايد در تدريس دروس تئوري دانشكده براي دانشجويان شركت داشته باشند.

·         در حيطة پژوهش هر عضو بايد حداقل يك طرح پژوهشي هر سال ارائه نمايد.

·         ترجيحاً يكي از اعضاي هيئت علمي گروه بايد در هفته به مدت 2 ساعت در مراكز پژوهشي دانشگاه فعاليت داشته باشند.

·         حداقل سالانه بايد يك برنامه آموزشي نوين جهت بهتر شدن كيفيت آموزشي و افزايش توان يادگيري دانشجويان ارائه شود كه مي تواند شامل تغييرات در نحوه برگزاري كلاس هاي آموزشي گروه نيز باشند.

·         همه اعضاي هيئت علمي بايد طبق برنامه زمان بندي شده سه روز در بخش تدريس عملي و باليني داشته باشند

·         امكانات رفاهي ارائه شده در بيمارستان شامل وضعيت مناسب اطاق اساتيد، امكانات دسترسي به تلفن مستقل در اطاق اساتيد حضور منشي و امكان دسترسي به اينترنت، داشتن يك كتابخانه كوچك به همراه امكانات تغذيه اي مناسب براي صرف چاي و در مواقع ضروري ناهار در اختيار اعضاي هيئت علمي باشد.

·         از نظر تسهيلات رفاهي در جهت كاستن از مشكلات مادي و احياناً ضروري اعضاي هيت علمي نيز بايد امكانات مناسب در اختيار آنها باشد.

 

حوزه دانشجويان

 

·         تعداد دانشجويان به 350 نفر برسد.

·         حداقل 70% علاقمند به ادامه تحصيل در اين رشته باشند.

·         دانشجويان در 20% برنامه ريزي و ارزشيابي مشاركت داشته باشند.

·         برنامه مدون براي ارتباط دانشجويان با اعضاي هييت علمي و مديران وجود داشته باشد.

·         در هر دوره دانشجو يك نماينده انتخاب شده كه تمامي مسائل و مشكلات دانشجويان از طريق نماينده با مدير گروه يا معاونت آموزشي گروه مطرح شود و در مواقع لزوم دانشجويان بتوانند جهت رفع مشكلات و برآورد نيازهاي خود جلسه مشترك با گروه داشته باشند كه هماهنگي آن بايد از طرف نماينده دانشجويان صورت گيرد.

·         نيازهاي آموزشي دانشجويان و سطح علمي آنها ارزيابي شود و سپس بر مبناي مشكلات موجود، برنامه ريزي آموزشي انجام گردد و ارزشيابي از دانشجويان در خصوص كيفيت اقدامات ، انجام شده و از نظرات آنها جهت رفع مشكلات احتمالي استفاده شود.

·         در هر دوره تعداد مردودين بايد در دروس عملي در بخش كمتر از 5% و در دروس تئوري كمتر از 10% باشد و ترجيحاً ميانگين نمرات دانشجويان در دروس تئوري 17-15 و در دروس عملي 19-16 باشد.

·         پيشرفت و يا افت تحصيلي دانشجويان بايد در هر دوره ارزيابي شود و علل آن مورد بررسي قرار گيرد كه در صورت وجود مشكل در گروههاي بعدي اقدام به رفع آن شود.

·         حداقل 10 طرح تحقيقاتي دانشجويي در سال به تصويب برسد.

 

 

 

 

 

حوزه منابع آموزشي

 

 • كيفيت تعداد و تنوع فضاهاي آموزشي

      -10 كلاس درس مجهز و استاندارد.

      - اتاق پراتيك با وسعت مناسب و داراي امكانات و تجهيزات آموزشي مناسب ومجهزباشد و فضاي آن مشابه بيمارستان باز سازي گردد و داراي يك مسئول مشخص باشد.

      - آزمايشگاههاي مجهز با امكانات مناسب وجود داشته باشد . 

      - سالن كنفرانس مجهز به گنجايش 300نفر ايجاد گردد.

      - دوربين فيلم برداري و عكاسي به تعداد مناسب موجود باشند.

      - بخش هاي داخلي ،جراحي، كودكان، زنان، اورژانس ،ويژه و .... كه گنجايش دانشجو را داشته و همكاري لازم رادر خصوص پذيرش دانشجو داشته باشند.

- تعداد دانشجوها به تعداد تخت ها حداقل 1 به 2  براي كارآموزان و 1 به 4 براي كارورزان است. برنامه ريزي آموزشي به گونه اي باشد كه كارآموزان حداقل هفته اي يكبار از درمانگاه يا بخش اورژانس به صورت آموزش برخورد با بيمار سرپايي استفاده نمايند.

- براي آموزش دروس عملي در بخش بايد يك كلاس آموزشي مجهز در بخش در دسترس باشد. مجهز به يك كتابخانه كوچك- يك ميز 12 نفره و اينترنت و اسلايد و منابع آموزشي كه دانشجويان كارورز بتوانند به منابع آموزشي دسترسي داشته باشند و براي آموزش دروس تئوري در دانشكده هم بايد كلاس ثابت مستقل موجود باشد.

 

 • كتابخانه

-كتابخانه داراي وسعت مناسب باشد (حداقل 20% دانشجويان به تفكيك جنس امكان استفاده همزمان داشته باشند)

-90% منابع اعلام شده از طرف وزارت خانه براي رشته پرستاري از آخرين چاپ مراجع پرستاري و اطلسهاي مربوطه در دسترس باشد.

-حداقل دو كتابدار كارآزموده در كتابخانه حضور فعال داشته باشند.

- كتابخانه بايد مجهز به كامپيوتر متصل به اينترنت باشد ترجيحاً (LAN) و در صورت عدم امكان (dial up) و علاوه بر اين بايد يك سالن مطالعه و آموزش در بخش مجهز به كامپيوتر، اسكنر، پرينتر، رايتر و ويدئو پروجكشن و متصل به اينترنت (ترجيحاً LAN) موجود باشد.

-حداقل مجلات به روز دسترس باشند.

-كتابخانه بايد در دو شيفت صبح و عصر فعال باشد.

 • تجهيزات كامپيوتري

حداقل به اندازه 30% دانشجويان پايانه جستجوي اينترنتي  وجود داشته باشد.

 

 

 

 • وسايل كمك آموزشي

-تجهيزات باليني

Laptop  Video projection و Over head بايد در تمام كلاسها موجود باشند

علاوه بر اين كليه CD هاي آموزشي اعم از اسلايدهاي بيماريهاي داخلي و جراحي و CD هاي آموزشي روشهاي معاينه فيزيكي بايد موجود باشد.

اعضاي هيئت علمي بايد در كلاسهاي عملي و تئوري حداقل 80% - 50% موارد از وسايل كمك آموزشي استفاده نمايند و ميزان كيفيت آموزشي را ارتقاء بخشند.

 

 • تجهيزات باليني موثر در آموزش

-كليه وسايل معاينه با كيفيت مناسب و تعداد مناسب بايد در دسترس دانشجوها جهت آموزش باشد .

-بايد سيستم آموزش عملي طوري طراحي شود كه در صورتي كه دانشجويان با بيمار مبتلا به بيماريهاي مهم ذكر شده در دوره آموزشي عملي مواجه نشده باشند با كمك وسايل كمك آموزشي Skill lab آشنايي مناسب پيدا نمايند و بتوانند در آينده از اطلاعات داده شده بهره ببرند.

 

حوزه پژوهش

 • هر يك از اعضاء هيئت حداقل يك طرح تحقيقاتي در سال به عنوان مجري اصلي داشته باشند.
 • هر يك از اعضاء هيئت حداقل يك مقاله پژوهشي چاپ شده در مجلات داخلي هردو سال داشته باشند.
 • هر يك از اعضاء هيئت حداقل علمي تا پايان سال 90  بايد يك مقاله چاپ شده در مجلات خارجي يا يك تاليف يا ترجمه كتاب داشته باشند.
 • هر عضو هيئت علمي حداقل يك روز فرصت آزاد براي فعاليت هاي پژوهشي داشته باشد.
 • امكانات مورد نياز براي امور پژوهشي براي تمام اعضاي در دسترس باشد.
 • هر يك اعضاء هيئت علمي بايد سالانه حداقل 1پروژه دانشجويان (مركز پژوهشي دانشكده) را راهنمايي نمايند
 • هر سال موضوعات مهم مورد نياز از نظر پژوهشي توسط اعضاي گروه سنجيده شد و به معاون آموزشي ارائه شود. تا در اولويت هاي پژوهشي قرار گرفته وتحقيقات راجع به آن صورت گيرد.
 • كليه طرحهاي تحقيقاتي ترجيحا به صورت گروهي با كمك همه اعضا اجرا شود.
 • حداقل هر 2 سال يك بار يك سمينار يا همايش در اين دانشگاه برگذار گردد.
 • گروه بايد با طراحي پروژه هاي پژوهشي حداقل سالانه 2-1 ميليون تومان تجهيزات در جهت ارتقاء وضعيت پژوهشي گروه و بخش تامين نمايد.

 

 

 

 

 

 

حوزه سنجش و ارزيابي

·         بايد از سوالات MCQ و با رعايت اصول طراحي سوال استفاده شود. در پايان دوره باليني امتحان عملي نيز در جهت ارزيابي مهارتهاي عملي آنها در معاينه بيمار، نحوه شرح حال گرفتن و ارائه بهترين روش فرآيند پرستاري و نيز خط درماني از دانشجو (كارآموز) گرفته شود.

·         ارزشيابي: مدير گروه توسط اعضاي هيئت علمي سالانه يكبار، ارزشيابي اعضاء هيئت علمي توسط مدير گروه سالانه يكبار و ارزشيابي دانشجويان از اعضاء هيئت علمي پايان در هر دوره و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي گروه در پايان هر دوره به صورت پرسشنامه هاي خود ايفاء يا جلسات بحث گروهي با دانشجويان بايد انجام شود. پرسشنامه ها بايد با روشهاي علمي تهيه شده باشند و از نظر پايائي و روائي قابل قبول تشخيص داده شده باشند. از نتايج ارزشيابي ها بايد در طراحي و بازنگري برنامه هاي آتي حتماً استفاده شود.

·         ابزارهايي براي ارزشيابي عملكرد مديران و كاركنان واحدها وجود داشته باشد.

·         نتايج سنجش عملكرد به مسئولين واحدها و افراد بازخورد داده شود.

 

 

حوزه دانش آموختگان:

 • تعيين رضايت دانش آموختگان از كيفيت آموزشي و تناسب آنها با نيازهاي شغلي خود.
 • برقراري رابطه دانش آموختگان با دانشكده بعد از فارغ التحصيل
 • ميزان اشتغال دانشجويان
 • نظر سنجي از دانش آموختگان و انعكاس نظرات آنها در برنامه ريزي هاي آموزشي
 • قبولي دانش آموختگان در مقطع تحصيلات تكميلي
 • تعيين رضايت مسولين از عملكرد دانش آموختگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حوزه مديريت و سازماندهي

 

 

عوامل :الف ـ‌‌ مديرگروه

الف - 1 - سن مديرگروه چقدر است؟       

  xمطلوب : 50-35

£ نيمه مطلوب : 60-50و35-30سال

£ نامطلوب : >30<60

 

الف- 2- درجه علمي مديرگروه چيست؟

x مطلوب : P.H.Dيادكتراي تخصصي

£ نيمه مطلوب : فوق ليسانس           

 

الف- 3- مرتبه علمي مديرگروه چيست؟

x مطلوب : بالاترين مرتبه علمي درگروه

£ نيمه مطلوب : مرتبه علمي پايين تر            

 

الف - 4 مديرگروه چند سال سابقه آموزشي دارد؟

x مطلوب : بيش از 5سال

£ نيمه مطلوب : 5-3سال

£ نامطلوب : كمتراز 3سال  

 

الف- 5  - مديرگروه چند سال سابقه مديريتي دارد؟

x مطلوب : بيش از 5سال

£ نيمه مطلوب : 5-3سال

£ نامطلوب : كمتراز 3سال  

 

الف- 6 ـ مديرگروه تاكنون چند دوره مديريتي گذرانده است؟

xمطلوب : حداقل يك دوره مديريتي گذرانده باشد

£ نيمه مطلوب : نگذرانده باشد.

 

الف -7 ـ اطلاع از قوانين اختيارات وآئين نامه ها ي آموزشي ( پرسشنامه آئين نامه هاي آموزشي )

x مطلوب : بيشتراز 70درصد نمره را كسب كند

£ نيمه مطلوب : 70- 40درصد نمره را كسب كند.

£ نامطلوب : كمتراز 40درصد را كسب كند.

 

 

 

 

ب- فرآيند مديريت و اداره گروه آموزشي:

 

مديرمحترم گروه  لطفاً چك ليست زير را تكميل فرماييد.

 

استقلال در حيطه برنامه هاي آموزشي

با هماهنگي گروه

بدون هماهنگي گروه

تعيين زمان انتخاب واحد

×

 

تعيين نوع واحد

×

 

تعيين زمان ارائه درس

×

 

تعيين مكان ارائه واحد

×

 

تعيين تاريخ امتحانات

×

 

نقل و انتقالات دانشجويان و پذيرش دانشجوي ميهمان

×

 

تعيين تعداد دانشجويان معرفي شده به گروههاي باليني

×

 

تعيين تعداد دوره هاي دانشجويان معرفي شده به گروههاي باليني(پذيرش دانشجو)

×

 

نحوه مرخصي اعضائ گروه

×

 

 

ب- 1 ـ نحوه گزينش واستخدام هيئت علمي

xمطلوب : بانظر موافق گروه در تمام موارد                                                                                                       

£ نيمه مطلوب: دانشكده موافق، گروه ناموافق

£ نامطلوب:‌ دانشگاه‌موافق،  دانشكده‌وگروه ناموافق‌ ياگروه موافق ومراجع بعدي‌مخالف

£ نسبتاً مطلوب: با نظر موافق دراكثر موارد 

 

ب- 2 ـ تنظيم آئين نامه هاي آموزشي

x مطلوب : تنظيم درگروه وتصويب درشوراي آموزشي دانشكده

£ نيمه مطلوب: تنظيم وتصويب درشوراي آموزشي دانشكده

£نامطلوب : تنظيم وتصويب خارج از دانشكده

 

ب- 3ـ  ميزان بودجه تخصيص داده شده

£ مطلوب : مصوب درگروه

£نيمه مطلوب : مصوب دردانشكده

x  نامطلوب : مصوب دردانشگاه

 

ب- 4 ـ نحوه تخصيص بودجه : ( اختصاص به مصارف گوناگون اموالي  ، مصرفي ، كتاب ......)

¨مطلوب : گروه تصميم مي گيرد

 xنيمه مطلوب : دانشكده تصميم مي گيرد

£   نامطلوب : دانشگاه تصميم مي گيرد

 

ب-5ـ  ميزان همكاري اعضاء هيئت علمي بايكديگر ( ارتباط دروني )

تبادل نظر اعضاء وگروه بعنوان تيم آموزشي درزمينه هاي مختلف

 

چك ليست ضميمه شامل مواردي نظير :   

  1ـ شركت درجلسات گروه :8/0 A=               8 = تعداد افراد شركت كننده درتمامي جلسات گذشته A=

                                                             10        تعداد كل جلسات سال گذشته

x مطلوب  كل 70%A>   

£نيمه مطلوب: 70%-50%

£نامطلوب : 50%<

 

2ـ شركت درتهيه طرح درس واحد هاي مشترك

£مطلوب: درتمام جلسات شركت مي كنند

xنيمه مطلوب: دربعضي شركت مي كنند       

£نامطلوب : اصلاً شركت نمي كنند

 

3ـ شركت درجلسات  ارزيابي دروني : 6/0A=    

£مطلوب : 70%>

xنيمه مطلوب : 70%-50

£نامطلوب: 50%<

 

4ـ مشاركت درتقسيم واحد درگروه شما چگونه صورت مي گيرد.

xمطلوب:در جلسات مطرح مي شود و با مشاركت اعضاء تقسيم مي شود.

£نيمه مطلوب: در جلسات مطرح مي شود ولي تصميم نهايي را مديرگروه مي گيرد.

£ نامطلوب: مدير گروه شخصاً تصميم مي گيرد. 

           

5ـ تعيين موضوعات درسي كه بيش از 1مدرس دارند درگروه شما چگونه صورت مي گيرد.                                                           

x مطلوب: در جلسات مطرح مي شود وبا مشاركت اعضاء تقسيم مي شود.

£نيمه مطلوب: درجلسات مطرح مي شودولي تصميم نهايي را مديرگروه مي گيرد.

£نامطلوب :مديرگروه شخصاً تصميم مي گيرد.  

 

تعيين وضعيت ب- 8 -  ميزان همكاري اعضاء هيئت علمي بايكديگر ( ارتباط دروني )

x مطلوب : از پنج مورد فوق چهار مورد و بيشتر در وضعيت مطلوب باشد.

£ نيمه مطلوب: دو و سه مورد از پنج مورد فوق در وضعيت مطلوب باشد .

£نامطلوب: يك مورد از پنج مورد فوق در وضعيت مطلوب باشد.

 

 

 

ب-9  ـ ميزان همكاري گروه بادانشكده يادانشگاه

چنانچه عضوي از گروه شما درهريك از رده هاي گفته شده مي باشد درجدول ذكر نمائيد.

1ـ همكاري درسمت هاي اجرائي ، مديران رده هاي بالا، مياني وپايين

رده هاي بالا : رياست دانشگاه ومعاونين

رده هاي مياني : روساي دانشكده ها، معاونين

1- سمت اجرائي، مديريتي

2- معاونين دانشگاه

3- روساي دانشكده ها، معاونين دانشكده ها

4- عضويت در شوراي مصوب دانشكده ها

5- كميته هاي مصوب دانشگاه
 

حوزه رسالت واهداف، جايگاه سازماني

 

حوزه اول (رسالت ، اهداف و جايگاه سازماني ) :  اين عامل داراي هشت ملاك، رسالت و اهداف گروه ، مديريت گروه ، برنامه توسعه و گسترش رشته ها و مقاطع در گروه ، روند توسعه منابع گروه ، آيين نامه ها و مصوبات گروه ، مشاركت اعضاي هيا ت علمي در برنامه ريزي آموزشي ، امكانات ما لي مورد نياز گروه ، فعا ليت هاي برون دانشگاهي   وداراي  105 امتيازمي باشد . در اين حوزه با توجه به توافق گروه 35-0 نامطلوب ، 70-1/35 نسبتا مطلوب و 105-1/70 مطلوب در نظر گرفته شده است . دانشكده ازنظر  اين حوزه داراي امتياز 75.50 و وضعيت مطلوب بوده است  از ملاك هاي اين عامل رسالت،  مديريت گروه ، روند توسعه منابع گروه ، آيين نامه ها و مصوبات گروه ، فعاليت هاي برون دانشگاهي و مشاركت اعضاي هيئت علمي در برنامه ريزي آموزشي مطلوب بوده و ملاك هاي برنامه توسعه و گسترش رشته ها و مقاطع در گروه ،روند توسعه منابع گروه ، امكانات مالي ، به دليل كمبود شديد هيئت علمي و پايين بودن رتبه علمي ، نداشتن دانشجويان خارجي ، عدم تخصيص منابع مالي كافي با توجه به تاسيس دانشكده پيراپزشكي و پذيرش دانشجو در سه رشته و مقاطع مختلف تحصيلي  مي باشد. براي بهبود وضعيت اين دانشكده از نظر ملاك هاي رسالت و اهداف گروه  بايد، رسالت و اهداف گروه بطور مداوم توسط اعضاي گروه مورد بررسي و باز بيني قرار گرفته ،جلسات حضوري با شركت اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تشكيل شده ونقش دانشجويان و نظرات آنها در بازنگري و برنامه ريزي آموزشي پررنگ تر شده ، برنامه توسعه و گسترش رشته ها و مقاطع در گروه، نداشتن  دانشجويان  تحصيلات تكميلي ودانشجويان خارجي در نتيجه نداشتن  پايان نامه ها و اساتيد در مقاطع بالاتر از مربي نسبتا مطلوب بوده است . براي بهبود وضعيت اين حوزه ،جهت ارتقا اعضاي هيئت علمي به مرتبه بالاتر زمينه سازي انجام گيرد و اعضاي هيئت علمي در ارائه دروس باساير گروههاي آموزشي دانشگاه و ساير سازمانهاي ذيربط همكاري نمايند .همچنين نظام مديريت اطلاعات،الكترونيكي و تحت نظارت مدير گروه باشد.و همچنين اميد است كه دانشگاه با عنايت تخصيص منابع بيشتر به اين دانشكده ها،  مسئولين را در جهت ارتقاء ياري دهند .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متاسفانه دانشكده در اين حوزه از هيچ قوتي برخوردار نيست

 

نقاط ضعف: 

 

نداشتن پايان نامه به علت نبود دانشجويان تحصيلات تكميلي

 

عدم برگزاري سمينار و همايش توسط گروه

 

نداشتن سياست مشخص در رابطه با توليدات علمي و ارائه نتايج حاصل از تحقيقات اعضاي هيئت علمي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتيجه گيري:

طبق نتايج بدست آمده  اين دانشكده از نظر عوامل مورد بررسي در كل از وضعيت مطلوب برخوردار بوده است بنابر اين  مسئولين، دست اندركاران و مديران دانشگاه بايستي با برنامه ريزي دقيق و اختصاص منابع جهت ارتقاي هر چه بيشتر نقاط قوت و بر طرف نمودن كاستي ها  تلاش نموده تا از اين طريق به هدف اصلي خويش كه بهبود كيفيت آموزش است دست يابند.
ارزشيابي برنامه دوره كارشناسي پيوسته رشته پرستاري

 

ارزشيابي برنامه:

برنامه به صورت نظام مند و مستمربا همكاري دفتر توسعه آموزش دانشكده و مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه موردارزشيابي قرار مي گيرد.

 

مكانيسم هاي ارزشيابي به قرار ذيل مي باشد:

 

1-     تكويني ( (formative:

در طول دوره هر سال تحصيلي دو بار از كليه افراد ذينفع فراگيران، اساتيد، مربيان باليني در موارد ذيل انجام مي پذيرد:

-          رضايت از محتواي آموزشي

-          رضايت از روش هاي مورد استفاده آموزشي

-          رضايت از روش هاي آزمون

-          رضايت ازامكانات رفاهي و اداري

 

2-     پاياني (summative):

الف- در پايان دوره آموزش از افراد ذينفع در موارد ذيل انجام مي گيرد:

-          رضايت از محتوا، روش ها و نحوه آزمون

-          مناسب بودن دانش، نگرش و عملكرد (K-AP) براي كار آينده

-          ساير موارد دوره

ب- مقايسه اهداف كسب شده توسط فراگيران، با اهداف مورد نظر

ج- بررسي مشكلات و چالش هاي گزارش شده توسط ذينفعان

-          بررسي دستاورد (outcome)  برنامه

 

دستاورد برنامه كارشناسي پيوسته پرستاري هر دو سال يك بار از طريق ذيل انجام مي گردد.

 

1-     بررسي عملكرد دانش آموختگان در محيط كاري از نظر تأثير در كاهش مرگ و مير و بروزبيماري (mortality و morbidity) در بخشهاي مربوطه

2-     ميزان دوره هاي آموزشي برقرار شده توسط دانش آموختگان براي ساير همكاران

3-     ميزان پژوهش هاي انجام شده و مقالات چاپ شده توسط دانش آموختگان

4-     تحولات و ابداعات مديريتي انجام يافته در بخش هاي ويژه توسط دانش آموختگان

5-     ميزان رضايت مندي بيماران و همكاران (senior و junior) از دانش آموختگان در محيط كار

6-      ميزان موفقيت دانش آموختگان در مورد ساير موارد مطروحه در Task Analysis

7-     ميزان جذب فارغ التحصيلان در عرصه هاي باليني

8-     ميزان رضايت مندي بيماران از نحوه عملكرد دانش آموختگان

 

 

تهيه گزارش مقدماتي

 

با مشاركت اعضاي گروه نتايج مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تفسير مربوط به هر حوزه با ذكر نقاط ضعف و قوت تهيه و در هر بخش اضافه گرديد.

 

بررسي كلي:

در بازنگري رسالت و اهداف آموزشي اهداف در حال حاضر مطلوب ارزيابي شده است ، اما بهتر است با توجه به گسترش اهداف گروه در آينده  بررسي دقيق تر و برنامه ريزي جديد تري صورت گيرد.. در حوزه مديريت و سازماندهي اكثراً ارزيابي مطلوب و مناسب بوده است كه بهتر است اين روند حتي بهتر از گذشته ادامه يابد. در حوزه برنامه آموزشي در بين اهداف دروني تئوري و عملي تعادل وجود دارد و مشاركت همكاران در برنامه ريزي آموزشي خوب است. اما بايستي امكانات و وسايل بيمارستاني تجهيز شوند كه اين امر با هماهنگي دانشكده، مراكز آموزشي و معاونت آموزشي دانشگاه قابل تحقق است.

در حوزه هيئت علمي خوشبختانه نقاط مثبت زيادي وجود دارد و در امور دانشجويان روند كاري، علمي و پژوهشي مثبت است. با اين همه بهتر است انگيزه هاي مثبت دانشجويان تقويت شود.

تنوع منابع آموزشي يك فرصت مناسبي است كه بهتر است از آن به طور بهينه استفاده شود. تعداد كارگاههاي آموزشي و پژوهشي براي هيات علمي مطلوب است. بهتر است اين روند ادامه يابد. دانشجويان در مورد ارزيابي پايان ترم نظر مثبتي داشتند و از آنجائي كه اين ارزيابي توسط مركز توسعه آموزش دانشگاه نظارت و حمايت مي شود مي تواند به يقين نزديك باشد و استمرار يابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر اساس بررسي كلي وضع موجود نكات ذيل نتيجه گيري شده است:

 

 

نقاط قوت گروه: مجموعه منابع  و توانمندي هاي داخل سازمان است كه سازمان را در جهت نيل به اهداف خود ياري مي نمايد.

 

نقاط قوت ها

راهكار مدير گروه

راهكار معاون آموزشي و رياست دانشكده

راهكار حوزه ستادي دانشگاه

راهكار دانشگاه و وزارتخانه

با توجه به نداشتن گروه مشخص استفاده از تمام ظرفيت جهت اجراي وظايف محوله گروه

تلاش براي حفظ و ارتقاء ظرفيت موجود و جذب نيروهاي هيئت علمي و كارشناس ارشد متخصص

 

 

برخورداري دانش آموختگان از دانش لازم،مهارت كافي و احساس مسئوليت پذيري بالا

تلاش جهت حفظ و ارتقاء ظرفيت موجود

 

 

رعايت سرفصل دروس ارائه شده و داشتن طرح درس و تناسب رشته هاي تحصيلي با تخصص گروه

افزايش نظارت EDO  بر موارد ذكر شده

 

 

فعاليت پژوهشي اعضاي هيئت علمي (طرح هاي پژوهشي،تاليف و ترجمه كتاب، تعداد مقالات چاپ شده،عضويت در سمينارها و كنفرانس ها)

تلاش براي فراهم كردن بستر مناسب جهت افزايش فعاليت هاي پژوهشي

تشويق اعضاي هيئت علمي و فراهم كردن بستر مناسب براي شركت در كارگاه هاي لازم

 

 

ويژگي هاي هيئت علمي (محدوده سني، استخدام رسمي،ترفيع سالانه)

توجه و اهتمام به جذب نيروهاي جوان و با انگيزه در مدارج بالا

 

 

درصد بسيار پايين دانشجويان مشروطي و ريزشي،فارغ التحصيل شدن به موقع

نظارت و كنترل بيشتر اساتيد مشاور بر دانشجويان تلاش براي اجرايي شدن آئين نامه استاد مشاور جهت حق الزحمه اعضاي هيئت علمي به منظور افزايش انگيزه آنان براي بررسي دقيق تر دانشجويان

 

 

تعامل دانشجويان با اعضاي هيئت علمي و مشاركت نماينده دانشجويان در برنامه آموزشي

-ارتقاء تعامل دانشجويان با كميته تحقيقات جهت افزايش ارتباط با اعضاي هيئت علمي

-اعلام برنامه زمان بندي توشط اعضاي هيئت علمي به دانشجويان جهت ارتباط بيشتر و مدون تر

-مشاركت بيشتر دانشجويان در بحث هاي علمي كلاس

 

 

علاقه بالاي دانشجويان به حرفه پرستاري و آگاهي از بازار كار

برگزاري كارگاه هاي آموزشي در خصوص رشته پرستاري و مزاياي آن براي دانشجويان جديدالورود

 

 

 

استفاده از روش تدريس مناسب،ارائه طرح درس،توجه به حيطه هاي يادگيري و تفاوت فردي دانشجويان

-نظارت و كنترل بيشتر EDO

-تشويق اعضاي هيئت علمي به شركت در كارگاه هاي آموزشي

-تهيه Log book  براي گروه در مقطع كارشناسي

 

 

استفاده مطلوب از وسايل كمك آموزشي توسط اعضاي هيئت علمي و دانشجويان

-برگزاري كارگاه هاي آشنايي با وسايل كمك آموزشي

-تهيه وسايل كمك آموزشي جديد

-تشويق اعضاي هيئت علمي به تدريس حداقل 20% از حجم درسي بصورت مجازي

 

 

انجام درست فرآيند ارزشيابي تشخيصي،تكويني واستاندارد پاياني از دانشجويان توسط اعضاي هيئت علمي 

-شركت اعضاي هيئت علمي در  كارگاه هاي آموزشي

-ارائه گزارش توسط اعضا به EDO  دانشكده و نظارت و كنترل بيشتر EDO

 

 

 

بررسي نتايج ارزشيابي هيئت علمي و ارزشيابي دانشجويان و اعمال تشويق با كسب بالاترين ميانگين و اعلام به دانشگاه

معرفي اعضاي هيئت علمي با بالاترين امتياز به دانشگاه جهت ايجاد انگيزه و رقابت براي ارتقاء سطح آموزش دانشكده

 

 

درصد بالاي جذب و استخدام مرتبط با رشته تحصيلي دانش آموختگان در بازار كار

تلاش براي ارتقاء سطح كمي و كيفي آموزش تئوري و باليني دانشجويان

 

 

رضايت مديران از سطح دانش و مهارت تخصصي و علاقه به كار دانش آموختگان

تلاش براي ارتقاء سطح كمي و كيفي آموزش تئوري و باليني دانشجويان و ايجاد انگيزه شغلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقاط ضعف گروه: مجموعه اي از عوامل داخل سازماني مي باشد كه مانع از تحقق اهداف سازمان مي گردند.

نقاط ضعف ها

راهكار مدير گروه

راهكارمعاون آموزشي ورياست دانشكده

راهكار حوزه ستادي دانشگاه

راهكار دانشگاه و وزارتخانه

نداشتن گروه، عدم گسترش رشته در مقاطع ارشد پرستاري ، نداشتن امكانات مالي متخصص گروه

اعلام نياز در فراخوان جهت جذب نيروي متخصص و بدنبال آن تشكيل گروه

 

 

عدم تناسب رشته هاي تحصيلي با تعداد اعضاي هيئت علمي، تعداد كارشناسان و منابع مالي اختصاص داده شده

-توجه به اعلام نيازهاي فراخوان جهت پذيرش هيئت علمي در رشته هاي كه هيئت علمي ندارند.

-جذب نيروهاي كارشناسي ارشد به عنوان كارشناس گروه

-فراهم كردن شرايط و تسهيل انتقال نيروهاي متخصص از بيمارستان ها به دانشكده

 

 

نداشتن دانشجويان تحصيلات تكميلي و نبود پايان نامه ها

تلاش براي تدوين Cory Colon  كوري كولون آموزشي جديد توسط اعضاي هيئت علمي جهت پيشنهاد به وزارت خانه براي پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي

 

 

نداشتن فعاليت هاي اجرايي اعضاي هيئت علمي در سطح دانشگاه

در حوزه تصميم گيري و اجرايي دانشكده نمي باشد.

 

 

نداشتن دانشجويان بورس تحصيلي و تحصيلات تكميلي

تلاش براي تدوين Cory Colon  كوري كولون آموزشي جديد توسط اعضاي هيئت علمي جهت پيشنهاد به وزارت خانه براي پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي و بورس تحصيلي

 

 

نبود فعاليت هاي پژوهشي به دليل نداشتن دانشجويان تحصيلات تكميلي

بدنبال پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي اين امر محقق مي شود.

 

 

عدم رضايت دانشجويان از امكانات رفاهي

هماهنگي وتعامل باحوزه معاونت فرهنگي و توسعه دانشگاه جهت گرفتن امكانات رفاهي ( سالن هاي ورزشي ، استخر و غيروه )

 

 

كمبود فضاي آموزشي (كافي نبودن تعداد كلاس هاي درس،سالن جهت برگزاري كارگاه ها و جلسات آموزشي و سالن امتحانات)

تلاش براي فراهم شدن بودجه ي لازم از طريق پيگيري هاي شهري و در سطح دانشگاه جهت افزايش ايجاد فضاي آموزشي جديد با دارا بودن امكانات كامل تر آموزشي

 

 

عدم تناسب فضاي سايت كامپيوتري و تعداد كامپيوتر با تعداد دانشجويان

تلاش براي فراهم شدن بودجه ي لازم از طريق پيگيري هاي شهري و در سطح دانشگاه جهت افزايش ايجاد فضاي آموزشي جديد با دارا بودن امكانات كامل تر آموزشي

 

 

نداشتن دانش اموخته بورس خارج از كشور

با جذب دانشجويان تحصيلات تكميلي و هيئت علمي در مقطع PHD دستيابي به آن سهل تر مي شود.

 

 

نداشتن برنامه مدون جهت ارتقاء سطح دانش و آشنايي با دانش روز و يافته هاي جديد دانش آموختگان

برگزاري سالانه همايش و سمينار در خصوص مطالب علمي روز و دعوت از دانش آموختگان جهت شركت در همايش ها

 

 

پايين بودن تعداد عناوين كتاب منتشر شده ، مقالات ارائه شده در سمينارها و چاپ شده در مجلات معتبر

-افزايش در جذب عضو هيئت علمي

-فراهم كردن بستر مناسب (ايجاد گروه پرستاري و پذيرش دانشجو تحصيلات تكميلي)

 

 

نداشتن پايان نامه به علت نبود دانشجويان تحصيلات تكميلي

بدنبال پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي اين امر محقق مي شود.

 

 

عدم بر گزاري سمينارها و همايش توسط گروه

تلاش براي جذب اعضاي هيئت علمي و نيروهاي كارشناسي ارشد متخصص در گروه

 

 

نداشتن سياست مشخص در رابطه با توليدات علمي و ارائه نتايج حاصل از تحقيقات اعضاي هيئت علمي

در حوزه اختيارات اجرايي معاونت فناوري اطلاعات دانشگاه مي باشد.

 

 

 

 

 

چشم انداز گروه: چشم انداز شرايط وقوع و تحقق رسالت سازماني را به نمايش گذاشته و باعث ايجاد انگيزش در مجموعه و دريافت كنندگان خدمات مي گردد.

حضور پرستاران با توانمندي هاي پايين علمي و عملي بر كيفيت مراقبت از بيمار اثر مي گذارد. لذا در ارائه طرح درس واحدهاي تئوري و عملي تأكيد بر آموخته هايي مي شود كه دانشجو در آينده قادر خواهد بود به طور ملموس تري آنها را به كار بندد. لذا تآكيد بر نكات كاربردي در حوزه آموزشي مي تواند در تربيت پرستاراني مؤثر، مفيد و توانمند  هدف كلي گروه باشد.

 

 

فرصت هاي گروه: مجموعه اي از امكانات بالقوه خارج از سازمان كه در صورت بهره گيري از آنها توانمندي هاي سازمان افزايش خواهد يافت.

نظام بهداشتي درماني كشور نيازمند تربيت افرادي با ديد و نگرش مطلوب نسبت به اهميت تقدم بهداشت بر درمان است. با ايجاد نگرش مثبت در دانشجويان مي توان بار سنگين بخش درمان و چالش هاي موجود را كاهش داد. با اجراي طرح هاي متعدد بهداشتي در سطح ملي، پرستاران فرصت اشتغال و ارائه خدمات در بخش بهداشت كشور را نيز همانند بخش درمان خواهند داشت.

 

 

راهبردها و استراتژي هاي گروه: مجموعه اي از راهها كه باعث رساندن سازمان به اهداف از پيش تعيين شده خود مي شوند

1-     افزايش تعداد گروه به حد مطلوب با توجه به ايجاد دوره كارشناسي ارشد

2-     افزايش سطح تحصيلات اعضاي گروه از كارشناسي ارشد به مقطع PhD

3-     تعامل با دانشگاه هاي بزرگتر در زمينه علمي پژوهشي كه در اين زمينه نشست اوليه با دانشگاه تهران گذاشته شده است

4-     جذب افراد جديد هم مقطع كارشناسي ارشد و دكتري كه توانايي كار بالين را داشته باشند

5-     برگزاري سمينارهاي كشوري مرتبط با گرووه در سال 93 و هر ساله كه به تصويب شوراي آموزشي و پژوهشي رسيده است.

6-      برگزاري سمينارهاي مختلف آموزشي در سطح استان

7-     تأليف كتاب هاي جديد مرتبط با كارشناسي ارشد پرستاري ويژه

8-     تعامل بين بخشي بين مسئولين دانشكده با مسئولين مراكز درمان استان

9-     تعامل بين دانشكده پرستاري با ساير دانشكده هاي استان

10- پيشنهاد رشته هاي جديد كارشناسي ارشد پرستاري

11- پيشنهاد پذيرش دانشجو در مقطع دكتري

12- شركت اعضاي گروه در جلسات مشاوره اي سازمان هاي ذيربط و انجمن ها

13-  همكاري در فعاليت هاي اجراي بالاتر از سطح گروه

14- عضويت در انجمن هاي علمي (داخلي و خارجي)

15- عضويت در شوراي خارج از گروه در سطح دانشكده و دانشگاه

16-  پذيرش و پيشرفت تحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي

17- افزايش تعامل دانشجويان با اعضاي هيئت علمي

18- افزايش جذب و استخدام اعضاي هيئت علمي و كارشناسان متناسب با تعداد دانشجويان

19- اختصا ص دادن منابع مالي لازم  جهت تامين نياز هاي آموزشي و رفاهي دانشجويان

20- ايجاد فضاي آموزشي مناسب، گسترس فضاي فيزيكي كتابخانه و تعداد كتاب هاي مرجع و مجلات علمي

21- ايجاد فضاي سايت كامپيوتري و سيستم رايانه اي متناسب با تعداد دانشجويان

22- ايجاد پايگاه هينترنتي جهت ارائه نتايج حاصل از تحقيقات اعضاي هيئت علمي و توليدات علمي

 

ذينفع ها: افراد يا سازمان هايي هستند كه به نوعي از فعاليت هاي سازمان متاثر مي شوند و مي توانند تقويت كننده يا مانع موفقيت سازمان شوند. به عبارت ديگر ذينفعان افراد يا گروههايي هستند كه براي رسيدن به بخشي از اهداف يا نيازهاي خود به سازمان وابسته اند و سازمان نيز به نوبه خود به آنها وابسته است و از آنها متاثر مي شود.

 

 

ذينفعان دروني:اعضاي هيئت علمي، دانشجويان، رئيس دانشكده، معاونت هاي دانشكده ، گروه هاي آموزشي ، كاركنان دانشكده، مركز آموزش مداوم، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

 

 

ذينفعان بيروني: جامعه، سياستگزاران، هيات امناي دانشگاه، سازمان ها و ادرات اعم از خصوصي و دولتي، NGO ها، گروههاي علمي و دانشگاه هاي علوم پزشكي، مركز تحقيقاتي غير وابسته به دانشگاه و دانشكده ، مراكز بهداشتي درماني، سازمانهاي خصوصي (مراكز درماني، درمانگاه ها و مراكز خيريه)

 

 

ذينفع ها مستقيم: دانشجويان پرستاري

 

 

ذينفع ها غيرمستقيم: سيستم آموزش و درمان و بيمارستان ها و مراكز درماني و در نهايت تمامي افراد جامعه

 

 

 

 

 

 

پيشنهادها:

 

گروه داخلي و جراحي پيشنهادات زير را دارد:  

 

گروه:

1-     ارتقاء مرتبه علمي مربيان به رتبه استادياري

2-     ارتقاء درجه علمي اعضاي هيئت علمي به مقطع Ph.D.

3-     جذب عضو هيئت علمي جديد با مقطع Ph.D.

4-     تغيير فضاي اموزشي جديد مرتبط با گروه

 

دانشكده:

 

1-ايجاد دوره كارشناسي ارشد با گرايش هاي مختلف

2-استفاده از فرصتهاي مطالعاتي داخل وخارج كشور

3-تغيير ساختار فيزيكي دانشكده

 

دانشگاه:

 

1- وجود هماهنگي در بين دانشكده هاي مختلف

2- توجه كافي نسبت به تخصيص اعتبارات و تجهيزات به دانشكده هاي پرستاري و مامائي با توجه به كليدي

بودن اين رشته

3-مساعدت و همكاري در فراهم كردن شرايط انتقال نيروي متخصص پرستاري از بيمارستان به دانشكده

 

 

نظام آموزش پزشكي:

 

1-     توجه بيشتر نسبت به حرفه پرستاري و عدم اجراي طرحهاي كارشناسي نشده در پرستاري

2-     ضرورت توجه به اجراي نقشهاي مختلف پرستاري در سيستم آموزش و درمان كشور

 

پيگيري نتايج

 

تمام اطلاعات بدست آمده در گروه در حال بررسي است و جنبه خارجي آن كه مربوط به تغييراتي است كه از محدوده اختيارات واحد آموزشي خارج است به سطوح بالاتر (دانشگاه) ارجاع خواهد شد.

 

1395/02/14
Powered by DorsaPortal