دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
واحدها و وظايف

شرح وظايف كميته مشورتي دانشجويي

·        زمينه سازي براي بهره گيري از خلاقيت و طرح ها و ايده هاي نوآورانه آموزشي دانشجويان

 

·        انتقال مشكلات،انتقادات و پيشنهادات دانشجويان در حيطه ي آموزشي از طريق كميته مشورتي به سطوح مديريت كلان آموزشي دانشگاه و معاونت آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 

·        بسترسازي تعامل و تبادل تجارب و فعاليت هاي دانشجويي در حيطه هاي آموزش علوم پزشكي

 

·        ايجاد فرهنگ مشاركت و احساس مسئوليت در بين دانشجويان براي ارتقاي كيفي آموزشي

 

·         بسترسازي براي تعامل آگاهانه، علمي و فعال دانشجويان با نظام آموزشي جاري در جهت ارتقاء برنامه ها ي آموزشي

1397/03/27
Powered by DorsaPortal