دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
اولويت هاي پژوهش در آموزش

 با توجه به بررسي هاي به عمل امده و نيازه سنجي از اعضا هيئت علمي  نيازهاي پژوهش در آموزش دانشكده پرستاري و پيراپزشكي آمل به شرح ذيل اعلام مي­گردد:

1-     انواع بازخورد به دانشجو

2-    طبابت مبتني بر پژوهش

3-   آموزش مبتني برپژوهش

4-    طراحي و تحليل آزمونهاي PMP

5-      انواع روشهاي ارزشيابي باليني ( MSF, CBD,DOPS,CWS,KFP     ) 

1397/03/27
Powered by DorsaPortal