دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
كارشناس امور دانشجويي
  
نام:سارا
نام خانوادگی:دریانی
01144151224 
شماره تماس:44221919-011
شماره داخلی:203
ساختمان اداری قسمت آموزش
 

شرح وظایف پست سازمانی مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تایید شده به شرح زیر تعیین می گردد .

 

1-     شرکت درجلسات ماهانه و یاضروری شورای کارشناسان اموردانشجویی جهت دستیابی موثر به رفع مشکلات دانشجویان

2-     برنامه ریزی اصولی باحسن اجرای صحیح درخصوص تشخیص استحقاق دانشجویان جهت دریافت کمک هزینه ، وام ضروری و ...

3-     مدیریت و برنامه ریزی اصولی درخصوص تسهیلات لازم (وام دانشجویی ، وام ازدواج ، بن خرید کتاب تسهیلات بیمه خدمات درمانی و بیمه حوادث ، فراهم نمودن کاردانشجویی به منظور پرشدن اوقات فراغت و تامین معیشت )

4-     همکاری و هماهنگی دربرگزاری کلاسهای فوق برنامه ، اردوهای توجیهی و تفریحی سیاحتی )

5-     هدایت و راهنمائی دانشجو دررابطه با استفاده از مراکز مشاوره دانشجوئی جهت رفع مشکل

6-      معرفی دانشجویان به دفترخانه های اسناد رسمی به منظور تنظیم تعهد نامه حقوقی و اسناد

7-     فراهم نمودن زمینه های مساعد دررابطه با تشویق دانشجویان جهت ارتقاء پیشرفت تحصیلی وادامه تحصیل در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه .

انجام سایر امور در زمینه شغلی مورد تصدی که از طرف مقام مافوق ارجاع می شود.

 
1400/05/11
Powered by DorsaPortal