معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ دوشنبه ۵ مهر
ENGLISH
دانشكده بهداشت
/dorsapax/userfiles/file/2017Mohammadian.pdf
 
 
   

طرح 1634- مطالعه ارتباط تماس با ذرات قابل استنشاق هوابرد و آسيب ميتوكندري در شاغلين ريخته گري هاي فولاد طبرستان و دقيق (1393)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1397/02/18
Powered by DorsaPortal