دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ دي
br ENGLISH
برنامه هفتگي دكتر بهرام طهماسبي

برنامه آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي  98 97   دكتر طهماسبي

 

10-8

12-10

14 ـ 12

16-14

شنبه

كارآموزي پرستاري

مشاوره

ساري

سازمان و مديريت بيمارستان

(203)

يكشنبه

كارآموزي پرستاري

 

فوريت داخلي 1

(203)

مشاوره

مديريت فردي و محيط كار

(203)

دوشنبه

كارآموزي نشانه شناسي و معاينات بدني

(كارشناسي فوريت پزشكي)

مشاوره

مشاوره

سه شنبه

كارآموزي پرستاري

مديريت پرستاري

(203)

بررسي وضعيت

(203)

چهارشنبه

اصول مديريت

(203)

مشاوره

مشاوره

آشنايي با ساختار و برنامه هاي نظام سلامت (203)

 

1397/07/11
Powered by DorsaPortal