دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ دوشنبه ۵ مهر
br ENGLISH
آمار تجهيزات

رديف

نام و مشخصات  كالا

تعداد

1

ميز پينگ پنگ

2

2

ميز فوتبال دستي

3

3

ترد ميل تن آرا

1

4

پرس سينه

2

5

پرس شانه

1

6

پرس پا

1

7

استك پا

1

8

دستگاه چرخش كمر

2

9

سنگ وزنه برداري

25

10

ميله وزنه برداري

2

11

ميله بارفيكس ديواري

1

12

دوچرخه اسپرتاب

2

13

كمد فلزي دو درب

1

14

راكت بدمينتن

6

15

دارت

2

16

كولر اسپيليت ايستاده

1

17

راكت پينگ پنگ

10

1395/11/26
Powered by DorsaPortal