Skip to content

پیام رئیس دانشکده

پیام رئیس دانشکده

تحصیل در رشته دانشگاهی به معنای انتخاب حرفه ای است که بخش اصلی زندگی آینده شما را رقم می زند، و آغاز پذیرفتن جدی ترين نقش اجتماعي است. لذا از زمان دانشجويي بيشترين دغدغه شما بايد کسب دانش و مهارت لازم براي انجام بهينه نقش حرفه اي شماست. بايد سعي کنيد تا در آينده بتوانيد مسئوليت اجتماعي را با کمترين نقص و خطا ارائه کنيد. اتفاقي که اگر توسط همه مردم عملياتي شود، زيستني را به همراه خواهد داشت که باعث مي شود توده مردم در راه اهداف عالي انساني و اسلامي قدم بردارند. توجه داشته باشيد بخش کوچکي از توانايي شما به اساتيد و موسسه آموزشي بستگي داريد، و بخش بزرگي از توانايي شما به تلاش خودتان بستگي دارد و سعي کنيد در هر مبحث كلاسي سراغ منابع اصيل و شواهد علمي كه در انتشارات مختلف مانند كتاب هاي مرجع و مقالات معتبر هستند برويد. رشته هاي علوم پزشكي دو بال براي ارتقاء و تكامل شما دارد؛ بخش تئوري و نظريه ها كه باعث بهبود نگرش عالي و آكادميك در شما مي شود. بخش دوم مهارت هاي عملي هست كه در دانشگاه با اصول كلي آن ها آشنا مي شويد و هنگام شروع به كار با حمايت موسسه بهداشتي درماني توانمند مي شويد. انتظار مي رود طي تحصيل دانشگاهي نگرش حرفه اي عالي با محوريت مددجو پيدا كنيد تا بتوانيد در محيط بهداشتي درماني با تصميم هاي درست مبتني بر شواهد علمي ارائه خدمات به انسان هاي نيازمند را به بهترين شكل كه برازنده مردم عزيز كشورمان هست را رقم بزنيد.

 

                                                          رئیس دانشکده پرستاری و دانشکده پیراپزشکی آمل

                                                                                  دکتر اسماعیل اکبری