Skip to content

کتاب ها

ردیف

نویسنده

نام کتاب

نام انتشارات

مولف

مترجم

۱

همیلتون هلن

زهرا بهشتی- منوچهر اشرفپور

تغذیه کامل تزریقی

نور دانش

۲

پاتریک میر

....... و سید حمید شریف نیا

پایایی

لوگوس

۳

حمید شریف نیا- رقیه نظری- رزیتا رضایی- فاطمه حاجی حسیني- سوسن ساعت ساز- زهرا بهشتي

 

مراقبت از زخم

حکیم هیدجی

۴

 

زهرا بهشتی- رزیتا رضایی- فاطمه حاجی حسینی- سوسن ساعت ساز- رقیه نظری

آب و الکترولیت برای پرستاران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

۵

Denis F.  Polit, Cherly Tatno Beck

حمید شریف نیا- رقیه نظری- سید جلیل سیدی اندی

اصول تحقیق در پرستاری

حکیم هیدجی

۶

حمید حجتی- حمید شریف نیا- نورالله طاهری

 

آمار و روش تحقیق در پرستاری و علوم پزشکی

 

۷

۱۱۵حمید شریف نیا- اسماعیل محمد نژادو.....

 

درمان و کمکهای اولیه در فوریتهای

 

۸

حمید شریف نیا- شمسی احمدیان- فریبا مظهری و ...

 

درسنامه جامع پرستاری

 

۹

حمید شریف نیا، اسماعیل محمد نژاد

 

مجموعه سوالات مراقبتی ویژه پرستاری

 

۱۰

حمید شریف نیا

 

بیش از ۳۰۰۰ تست پرستاری

 

۱۱

مهدی اسماعیلی- حسن اسماعیل پور- امین صابری نیا- حمید شریف نیا

 

اصول و مبانی حرفه ای در پرستاری طب اورژانس

حکیم هیدجی

۱۲

صبا کریمی، مائده پور حسین- عالمه ده نبی – حمید شریف نیا

 

IQ۳ پرستاری داخلی جراحی

گروه تالیفی دکتر خلیلی

۱۳

صبا کریمی، مریم کریمی- زهرا حاج اله یاری- فیروزه خاموشی – حمید شریف نیا

 

IQ۳ پرستاری مادر و نوزاد

گروه تالیفی دکتر خلیلی

۱۴

حمید حجتی- حمید شریف نیا- ...

 

روش تحقیق و آمار در پرستاری

نشر جامعه نگر

۱۵

صبا کریمی، محمد رضا خزایی- ندا سلیمی- پریسا سلیمی– حمید شریف نیا

 

IQ۳ پرستاری کودکان

گروه تالیفی دکتر خلیلی

۱۶

صبا کریمی، حمید شریف نیا

 

IQ۳ پرستاری داخل جراحی تخصصی

گروه تالیفی دکتر خلیلی

۱۷

حمید شریف نیا- سید جلیل سیدی اندی- فاطمه حاجی حسیني- سپيده محمدي- پرستو اوجيان- سوسن ساعت ساز- رزيتا رضايي- زهرا بهشتي- صبا کريمي- اسماعيل حسين زاده

 

درسنامه جامع پرستاری

طب آرتین

۱۸

صبا کریمی، مریم کریمی- محمد بساتین- یونس خلیلی– حمید شریف نیا

 

IQ۳ پرستاری بهداشت جامعه

گروه تالیفی دکتر خلیلی

۱۹

صبا کریمی، ..... حمید شریف نیا

 

IQ۳  روانپرستاری

گروه تالیفی دکتر خلیلی

۲۰

عباس عبادی- لادن زرشناس- مهناز درخشان- آرمین زارعیان- حمید شریف نیا- مرتضی مجاهدی

 

مبانی ابزار سازی در علوم سلامت

جامعه نگر

۲۱

سعید پهلوان شریف- سید حمید شریف نیا

------------

مدلسازی معادلات ساختاری به کمک AMOS

آرتین طب

۲۲

اسماعیل اکبری- رزیتا رضایی- زهرا بهشتی

 

واژه نامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی

جامعه نگر

۲۳

پولیت و یانگ

....... و سید حمید شریف نیا

اندازه گیری و اندازه گیری تغییرات

جامعه نگر

۲۴

کاترین اس تایلور

....... و سید حمید شریف نیا

روایی و سنجش روایی

لوگوس

۲۵

موسی زاده ،سمیه. خالقدوست محمدی ، فاطمه. حکیمی، حمیده.

----------------

مدیریت تغذیه در ICU ،

انتشارات بلور، ۱۳۹۳ .