Main Content

اخبار

آخرین اخبار دانشکده پرستاری آمل

خبر های بیشتر

درباره ما

معرفی دانشکده

کتابچه آشنایی با دانشکده

تاریخچه

تاسیس دانشکده پرستاری مامایی حضرت زینب (س) آمل

ریاست دانشکده

آقای دکتر اسماعیل اکبری

پیام رئیس دانشکده

چارت سازمانی دانشکده

رسالت و دورنما

سند برنامه راهبردی دانشکده

منشور اخلاقی دانشکده

واحدهای دانشکده

معاونت آموزشی

معاونت دانشجویی فرهنگی

گروه های آموزشی

معاونت اداری و مالی

حراست

واحد پژوهشی

کمیته تحقیقات دانشجویی

دفتر توسعه آموزش (EDO)

واحد فناوری اطلاعات

دسترسی سریع

سامانه جامع آموزش هم آوا

صندوق رفاه دانشجویی

کتابخانه دانشکده پرستاری آمل

سامانه جستجوی جامع یکپارچه در منابع (ثنا)

لینک های مفید

تقویم آموزشی

نیمسال اول

مدت آموزش:۱۷ هفته آغاز و پایان آموزش: شنبه مورخ 20/ 6/ 1400 لغایت پنج شنبه مورخ 15/ 10/ 1400حذف و اضافه:دو هفته پس از شروع نیمسال حذف اضطراری :تا ۵ هفته به پایان نیمسال تحصیلی مدت و تاریخ برگزاری امتحانات: از شنبه مورخ 1400/10/18 لغایت
پنجشنبه 1400/11/07

دانشجویان جدیدالورود

مدت آموزش:۶ هفته آغاز و پایان آموزش: دوشنبه 1400/07/19لغایت چهارشنبه 1400/11/14 و تاریخ برگزاری امتحانات:شنبه مورخ 1400/11/16لغایت
پنجشنبه 1400/12/05

انجمن دانش آموختگان

اعضا انجمن

اعضا انجمن

اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه ها

شرح وظایف

شرح وظایف

آئین نامه ها و مقررات دانش آموختگان

اداره دانش آموختگان و صدور دانشنامه وامور مشمولین یکی از مجموعه اداراتی است که زیر نظر مدیر امور آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلي و تخصصي دانشگاه براساس مقررات و آئين نامه هاي موجود مشغول انجام وظايف ذيل است :

سامانه ثبت نظرات و پیشنهاد ها

سامانه ثبت نظرات و پیشنهاد ها

سامانه ثبت اطلاعات دانش آموختگان

سامانه ثبت اطلاعات دانش آموختگان

تصاویر

تصاویر

نظر سنجی

نظر سنجی

دریافت دیدگاه های گیرندگان خدمت و سازمان ها در مورد دانش آموختگان

لطفا نظر خود را در مورد دانش آموختگان پرستاری این دانشکده از طریق زیر اعلام نمایید.

تماس با ما


شماره تماس : 01144152683 - 01144221919

پست الکترونیک : info@mazums.ac.ir

آدرس : ساختمان شماره 1 : آمل- خیابان طالب آملی- کوچه فیاض بخش- مجتمع دانشکده های علوم پزشکی آمل
ساختمان شماره 2 : آمل- بلوار ولایت- کوچه ولایت نوزدهم- مجتمع دانشکده های علوم پزشکی آمل