Skip to content

Main Content

کمیته تحقیقات دانشجویی


درباره ما

معرفی کمیته

آیین نامه ها

کارگاه های آموزشی

کنگره ها

سایت های مفید

اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشکده‌های پردیس پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی آمل

دکتر سیف‌علی مهدوی

سمت : سرپرست کمیته
شماره تماس : ۰۱۱۴۴۱۵۲۸۷۱
زمان حضور : شنبه الی چهارشنبه ساعت ۱۲ الی ۱۴
وظایف : نظارت بر امور کمیته و تصمیم‌گیری نهایی
پست الکترونیک : sa.mahdavi@mazums.ac.ir

یحیی احتشامی‌نیا

سمت : دبیر (Research director)
شماره تماس : ۰۹۹۱۱۲۱۵۲۹۸
زمان حضور : شنبه الی چهارشنبه ساعت ۸ الی ۱۵
وظایف : مدیریت شورای مرکزی و برنامه‌ریزی امور کمیته
پست الکترونیک : yahya.ehteshami@gmail.com

حمید محمدی

سمت : واحد آموزشی (Educational Deputy)
شماره تماس : --
زمان حضور : شنبه الی چهارشنبه ساعت ۱۲ الی ۱۴
وظایف : برگزاری کارگاه‌های آموزشی کمیته
پست الکترونیک : realhamidmohammadi@gmail.com

سیده زهرا اجاق

سمت : واحد پژوهشی
شماره تماس : --
زمان حضور : شنبه ساعت ۱۲ الی ۱۴
وظایف : نظارت بر امور کمیته و تصمیم‌گیری نهایی
پست الکترونیک : ayda_ojagh@yahoo.com

محمد فرزاد بذری

سمت : واحد پایش
شماره تماس : ---
زمان حضور : یکشنبه ساعت ۱۲ الی ۱۴
وظایف : ارائه گزارش عملکرد کمیته، دانشجویان و رشته‌ها
پست الکترونیک : farzadbazri@gmail.com

سید علیرضا حبیبی

سمت : واحد ترجمه
شماره تماس : ---
زمان حضور : دوشنبه ساعت ۱۲ الی ۱۴
وظایف : همکاری در ترجمه مقالات دانشجویی
پست الکترونیک : sayedalirezah1999@gmail.com

سینا مشعل‌چی‌زاده

سمت : واحد ترجمه
شماره تماس : ---
زمان حضور : سه شنبه ساعت ۱۲ الی ۱۴
وظایف : همکاری در ترجمه مقالات دانشجویی
پست الکترونیک : mashaalchisina@gmail.com

زهرا یزدی

سمت : روابط عمومی
شماره تماس : ---
زمان حضور : چهارشنبه ساعت ۱۲ الی ۱۴
وظایف : اطلاع‌رسانی اخبار کمیته تحقیقات دانشجویی
پست الکترونیک : zahrwayazdii@gmail.com

طرح پژوهشی

فرم پروپوزال

آشنایی با سیات

عناوین پیشنهادی

طرح های مصوب

لینک های مفید