Skip to content

کارگاه مهارت های زندگی

کارگاههای مهارت زندگی

طبیعتا همه ما با تنش های زیادی در لحظه لحظه زندگی دست و پنجه نرم می کنیم که برای مقابله بهتر با آنها لاجرم باید با مهارت های زندگي آشنا شده و آنها را به کار بگيريم. مهارت های زندگی از مهمترین نیازهای روانشناختی جامعه امروز است. در سال ۱۹۹۴ سازمان بهداشت جهانی (WHO) عنوان کرد که همه انسان ها برای مقابله با چالش های روزمره نیازمند یادگیری مهارت های زندگی می باشند.

به دنبال آن در سال ۱۹۹۹ یونیسف اذعان داشت که همه افراد برای هر گونه تغییر در رفتارهای خود و به تبع آن کسب رضایت بیشتر در روابط بین فردی نيازمند آموزش اين مهارت ها هستند.

کارگاهای مهارت های زندگی برای دانشجویان جدیدالورود در هر دو ورودی نیمسال اول و دوم برگزار می گردد. تاریخ آن در اول هر نيمسال اعلام مي گردد.