Skip to content

کسب افتخار در جشنواره کشوری شهید مطهری 1401

نتايج پانزدهمین جشنواره آموزشي شهيد مطهري سال ۱۴۰۱ اعلام گرديد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این جشنواره موفق به کسب دو رتبه گردید؛

نتايج پانزدهمین جشنواره آموزشي شهيد مطهري سال ۱۴۰۱ اعلام گرديد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این جشنواره  موفق به کسب دو رتبه گردید؛

1-فرایند نوآورانه آموزشی " طراحی، اجرا و ارزشیابی آزمون ازراه دور چند‌رسانه ای (Multimedia Tele Exam MMTE ) در زمان پاندمی کووید- 19 دردانشگاه علوم پزشکی مازندران" در حیطه ارزشیابی آموزشی  رتبه سوم کشوری را کسب کرد. این فرایند در دانشکده پیراپزشکی توسط سرکارخانم/ جناب آقای دکتر ابراهیم نصیری فرمی، دکتر علی اصغر قربانی، دکتر آرمین الله وردی، الهام رمضانپور، سهراب پاداشی، ملیحه شیرزاد اجرا شده است.

2-فرایند نوآورانه آموزشی " طراحی، اجرا و ارزشیابی روش خودهدایتی یادگیری بر پایه بازخورد از طریق تلفن همراه هوشمند جهت ارتقاء فرايند ياددهی-يادگيری در دانشجویان پرستاری " در حیطه یاددهی - یادگیری  رتبه قابل تقدیر کشوری را کسب نمود.این فرایند در دانشکده پرستاری آمل  توسط جناب آقا / سرکار خانم دکتر نوشین موسی زاده، دکتر فاطمه حاجی حسینی، دکتر رقیه نظری، دکترحمید شریف اجرا شده است.

از فعاليت هاي نوآورانه برگزیده جشنواره كشوري و دانشگاهي در پانزدهمین جشنواره آموزشي شهيد مطهري  تقدیر شایسته به عمل خواهد آمد.