Skip to content

آیین نامه کانون همتا یاران

آیین‌نامه کانون همتایاران

  همتایار، دانشجویی است که مطابق مفاد این آیین­نامه از بین دانشجویان همان دانشگاه انتخاب و پس از گذراندن دوره آموزشی مربوطه زیر نظر اداره مشاوره دانشجويي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و بر اساس شرح وظایف، به ارائه خدمات نیمه‌حرفه­ای به هم‌‌دانشگاهیان خود می‌پردازد.

اهداف کلی:

  • پیشگیری از شیوع آسیب های روانی - اجتماعی
  • کمک به ارتقای سلامت روانی اجتماعی دانشجویان

 اهداف اختصاصی:

  • فعال­سازی رفتاری دانشجویان و تقویت برنامه های مشارکتی برای رفع یا کاهش آسیب های اجتماعي
  • تقویت روحیه مددرسانی و تعاون به منظور ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی دانشجویی و ترویج سالم­زیستي
  • تلاش برای ایجاد احساس مسئولیت جمعی
  • افزایش مهارت های فردی و اجتماعی
  • ساماندهی اوقات فراغت دانشجویان از طریق شرکت در فعالیت های همتایاری
  • تسهیل هویت‌یابی اجتماعی از طریق تجربه‌اندوزی و ایفای نقش های فعال اجتماعي
  • انتقال مهارت های کسب شده توسط همتایاران به سایر افراد

 جامعه هدف
   دانشجویانی هستند که به عنوان همتایار سلامت روان به ارائه خدمات یاورانه به سایر دانشجویان آن دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می پردازند.