Skip to content

مشاوره حضوری

مشاوره حضوری

ما هر روزه با مسائلی روبه رو می شویم که می توانیم آنها را برطرف کرده و به زندگی عادی برگردیم. گاهی نیز اتفاق مي افتد که درگير موضوعاتي مي شويم که نمي دانيم با آن چه کنيم ؟!  ابتدا سراغ افرادي که به آنها اعتماد داريم مي رويم. خانواده، دوستان و ... ولي گاهي اتفاق مي افتد که مسايل نياز به بررسي هاي بيشتري دارند و بايد کارشناسي بيشتري شود. ما اينجاييم تا به شما کمک كنيم. خدمات مشاوره و روانشناسی برای افرادی که از مشکلات فردی مانند اضطراب، افسردگی، تنهایی، کمرویی، پرخاشگری و ... يا ساير مشکلات مانند وابستگي به مواد مخدر، ناکامي، بحران در زندگي، تجربه استرس شديد، طلاق رنج مي برند يا مي خواهند از مشاوره تحصيلي و شغلي، مشاوره پيش از ازدواج و زناشويي استفاده کنند ارائه مي شود. اين خدمات براي همه دانشجويان به صورت رايگان ارائه مي شود.

نحوه مراجعه و استفاده از خدمات مرکز مشاوره :

اگر مایلید به مرکز مشاوره مراجعه نمایید بهتر است از قبل به صورت حضوری وقت بگیرید. ساعت کار دفتر مشاوره دانشکده هر روز هفته از ساعت ۷/۳۰ لغایت ۱۵/۳۰ می باشد.