Skip to content

فراخوان چهارمین جشنواره ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویی

چهارمین جشنواره ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویی همزمان با بیست و سومین همایش کشوری آموزش پزشکی و پانزدهمین جشنواره شهید مطهری در روزهای 28 لغایت 30 اردیبهشت 1401 در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.

فراخوان چهارمین جشنواره ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویی

چهارمین جشنواره ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویی همزمان با بیست و سومین همایش کشوری آموزش پزشکی و پانزدهمین جشنواره شهید مطهری در روزهای 28 لغایت 30 اردیبهشت 1401 در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد. فرصت ثبت ایده های دانشجویی از اول دی ماه تا اول بهمن ماه می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده (EDO ) مراجعه فرمائید.