Skip to content

Main Content

گروه های آموزشی


گروه پرستاری

تاریخچه تشکیل گروه

دکتر رقیه نظری

سمت : مدیر گروه
شماره تماس مدیر گروه: ۴۴۱۵۱۲۲۵ ۰۱۱  
 آدرس پست الکترونیک : r.nazari@mazums.ac.ir

معصومه محبوبی

سمت : کارشناس آموزشی گروه
شماره تماس: ۴۴۱۵۱۲۲۴ ۰۱۱

چشم انداز، رسالت و ارزش های گروه

آئین نامه ها و دستورالعمل ها

دروس ارائه شده توسط گروه

طرح درس

معرفی رشته پرستاری

برنامه دانش افزایی و ژورنال کلاب

برنامه دانش افزایی

ارزیابی درونی گروه

ارزیابی 1400

اطلاعات دانشجویان کارشناسی پرستاری

اطلاعات دانشجویان کارشناسی پرستاری

اعضاء هیئت علمی

زهرا بهشتی

مرتبه علمی : مربی

سوسن ساعت ساز

مرتبه علمی : مربی

دکتر رقیه نظری

مرتبه علمی : استادیار

دکتر بهرام طهماسبی

مرتبه علمی : استادیار، شهید مدافع سلامت

دکتر نوشین موسی زاده

مرتبه علمی : استادیار

رزیتا رضایی

مرتبه علمی : مربی

دکتر فاطمه حاجی حسینی

مرتبه علمی : استادیار

دکتر سید حمید شریف نیا

مرتبه علمی : دانشیار

دکتر سیدعبدالمطلب حسنی حسن کلا

مرتبه علمی : استادیار

اعضای غیرهیئت علمی

مبین محمدی نژاد

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد روان پرستاری

کیمیا محمدزاده

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

مطالب آموزشی

راهنمای کارآموزی ها

روش تحقیق

لینک های آموزشی

فاندامنتال - بالینی

راهنماهای مراقبت و درمان کووید19

راهنمای آموزش مجازی

کارپوشه های کارآموزی و کارورزی

برنامه های آموزشی

برنامه کارآموزی و کارورزی

برنامه کلاس ها

برنامه امتحانی