Skip to content

آيين اختتاميه اولين جشنواره فرهنگي هنري مازندپويه

آيين اختتاميه اولين جشنواره فرهنگي هنري مازندپويه با موضوع همزيستي با كرونا در دانشکده های پرستاری، پیراپزشکی و پردیس پزشکی آمل مورخ ۱۷اسفند ۱۴۰۰ برگزار شد. در این جشنواره جناب آقای دکتر فرهاد غلامی، رييس دانشگاه علوم پزشكي مازندران، دکتر حسین حسینی کارنامی نماينده محترم دفتر نهاد مقام معظم رهبري دانشگاه و اعضای هیات رئیسه دانشگاه شرکت کردند و با حضور همسر و فرزندان مرحوم دکتر بهرام طهماسبی، از کتاب جشنواره رونمایی شد. حضور فرماندار ویژه شهرستان، مهندس سید عباس حسینی، آقای مجیدی کیا، رییس شورای اسلامی شهر

آيين اختتاميه اولين جشنواره فرهنگي هنري مازندپويه با موضوع همزيستي با كرونا در دانشکده های پرستاری، پیراپزشکی و پردیس پزشکی آمل مورخ ۱۷اسفند ۱۴۰۰ برگزار شد. در این جشنواره جناب آقای دکتر  فرهاد غلامی، رييس دانشگاه علوم پزشكي مازندران، دکتر حسین حسینی کارنامی نماينده محترم دفتر نهاد مقام معظم رهبري دانشگاه و اعضای هیات رئیسه دانشگاه شرکت کردند و با حضور همسر و فرزندان مرحوم دکتر بهرام طهماسبی، از کتاب جشنواره رونمایی شد. حضور فرماندار ویژه شهرستان، مهندس سید عباس حسینی، آقای مجیدی کیا، رییس شورای اسلامی شهر آمل، و مسولین مراکز بهداشتی درمانی فضای همدلی و همنوایی باشکوه ای را بین کارکنان مدافع سلامت با مسولین رقم زد. حضور دانشجویان و اهدای جوایز به برگزیدگان مسابقه دانشجویان در روز ۱۶ آذر به عنوان بخش جنبی جشنواره فضای پرشوری را ایجاد کرده بود. در این جشنواره ۲۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شده بود که مجموعا ۱۸ نفر حائز رتبه در رشته های عکاسی، آفرینش های ادبی، فیلم کوتاه و نماهنگ و خوشنویسی شدند.