Skip to content

ارزیابی درونی 1395

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

دانشکده پرستاری و مامائی حضرت زینب (س)آمل

 

 

طرح ارزیابی درونی

   دانشکده پرستاری و مامائی حضرت زینب (س)آمل

 

 

مدیر EDO: سوسن ساعت ساز

ارزیابی درونی دانشکده پرستاری آمل در سال ۱۳۹۵

تاریخ اجرا  : اسفند ۹۵

اعضاء گروه ارزیابی : دکتر اسماعیل اکبری، سوسن ساعت ساز، رزیتا رضایی، ، معصومه محبوبی

 

 

تهیه و تنظیم: خانم دکتر فروزان صادقی   و  دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی آمل

 

 

 

 

مقدمه

-        تاریخچه و تحولات دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س)آمل

این دانشکده  در سال۱۳۷۱ با نام دانشکده پرستاری و مامائی حضرت زینب (س)آمل  تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران  و با پذیرش اولیه ۲۵ دانشجو در مقطع کارشناسی پرستاری تأسیس شد. در تاریخ ۱/۱/۱۳۷۲به  دانشگاه علوم پزشکی بابل ملحق شد و مجدداً درتاریخ ۱/۶/۱۳۹۰به  دانشگاه علوم پزشکی مازندران انتقال یافت . از بدو تأسيس تا کنون ۵۰۶ دانشجو در ۲۶ دوره روزانه که از اين تعداد ۴۴۶ نفر فارغ التحصيل شد ند و ۲۷۴ دانشجو در ۱۳ دوره شبانه که همگي فارغ التحصيل شد ند.  

  در سال ۱۳۷۵ دانشکده پرستاری و مامائی آمل با پذیرش ۳۸ دانشجو در دو نیمسال۱۹ نفر روزانه  ورودی مهر و ۱۹ نفر شبانه ورودی بهمن به فعالیت خود ادامه داد  تا سال ۱۳۸۶ که پذیرش دانشجوی شبانه متوقف گردید.

از شهریور ۱۳۹۰ پیرو فرمان وزیر محترم بهداشت این دانشکده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران  قرارگرفت.وپس از آن در دو نیمسال مهر و بهمن دانشجو می پذیرد. این دانشکده تاکنون ۷۲۸ نفر دانشجو در  دوره روزانه که ۴۶۴ نفر فارغ التحصیل شده اند و ۲۸۹ نفر دانشجوي شبانه که ۲۷۹ نفر انان فارغ التحصيل شده اند پذيرفته است. 

اعضای هیئت علمی از سال ۱۳۷۱ به ترتیب جذب گردیده و در حال حاضر دانشکده پرستاری   دارای ۱۰عضو هیئت علمی می باشد ۵ نفر هيئت علمي رسمي ۱ نفر دانشجويPhD  پیمانی ، و ۱ نفر بورسیه تحصیلی استادیار  و ۱ نفر استادیار  هیئت علمی رسمی و ۱ نفر استاديار  هيئت علمي تعهد خدمت و ۱  نفر مربي کارشناس ارشد پرستاري (عضو هيئت علمي طرح تعهد خدمت تمام وقت)  ودو  نفر مربي باليني کارشناسي ارشد طرح تامين نيروي انساني    مي باشند. در رشته پرستاري کارشناسي ۸۴۱ دانشجو دوره روزانه و ۲۹۴ دانشجو دوره شبانه  پذيرش (جمعا ۱۱۳۵ دانشجو ) پذيرش  و ۵۲۷  دانشجو دوره روزانه و ۲۸۲ دانشجو دوره شبانه ( جمعا ۸۰۹ دانشجو)  فارغ التحصيل شدند.

 دانشکده پیراپزشکی در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۰ با پذیرش ۳۰ دانشجو در رشته‌ی فوریت پزشکی در مقطع کاردانی شروع به کار نمود. در مهر ماه ۹۱ در ۲   رشته علوم آزمایشگاهی و رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشجو پذیرفت  . و از بهمن ۹۱ رشته فوریت پزشکی از سازمان  سنجش ۲۸ دانشجو پذیرفت .  موافقت قطعی با دانشکده پیراپزشکی آمل به استناد رای صادره در دویست و بیست و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاهای علوم پزشکی (مورخ ۲۲/۳/۹۲)گرفته شد.در حال حاضر دارای ۴ عضو هیئت علمی  (۱ نفر استادیار  هیئت علمی رسمی ۲ نفر مربی  هیئت علمی پيماني و ۱ نفر مربي  هيئت علمي  تعهد خدمت و ۲ نفر مربي طرح تامين نيروي انساني  مي باشد. )  در رشته فوريت پزشکي کارداني کارکنان ۱۱۸ دانشجو پذيرش که ۱۱۸ نفر آنها فارغ التحصيل شدند. فوريت پزشکي کارشناسي ناپيوسته ۱۰۳ دانشجو پذيرش و ۶۳ نفر فارغ التحصيل شدند. فوريت پزشکي کارداني سازمان سنجش ۱۱۰ دانشجو پذيرفته شده که ۷۴ نفر فارغ التحصيل شدند. در رشته علوم آزمايشگاهي از سال ۹۱ تا كنون ۱۱۹دانشجو پذيرش كه ۱۷نفر فارغ التحصيل داشتند و در رشته فناوري اطلاعات سلامت ۸۹ دانشجو پذيرش داشتند كه تعداد۲۱ نفر فارغ التحصيلي شده اند

 

متاسفانه  این دانشکده ها به دلیل کم بودن اعضائ هیئت علمی موفق به تشکیل گروههای مختلف آموزشی نشده است.

 

 

 

 

 

- اعضای هیئت علمی:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع استخدام

تحصیلات

مدت فعالیت

سمت

۱

زهرا بهشتی

رسمی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

۲۵ سال

مربی

۲

سرور ملوک زاده

رسمی

کارشناس ارشد پرستاری اطفال

۱۹ سال

مربی

۳

سوسن ساعت ساز

رسمی

کارشناسی ارشد مامایی

۲۱ سال

مربی

۴

رقیه نظری

رسمی

دکتری پرستاری

۱۴ سال

استاد یار

۵

رزیتا رضایی

رسمی

کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

۱۴ سال

مربی

۶

فاطمه حاجی حسینی

پیمانی

دانشجوی PhD

۱۲سال

مربی

۷

دکتر مهری میر حسینی

تعهد خدمت

دکتری علوم تشریح

۴ سال

استاد یار

۸

دکتر حمید شریف نیا

بورس تحصیلی

دکتری پرستاری

۲ سال

استاد یار

۹

دکتر بهرام طهماسبی

رسمی – قطعی

دکتری مدیریت بیمارستانی

۳سال

استاد یار

۱۰

بهزاد جوادیان

پیمانی

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

۳ سال

مربی

۱۱

 

دکتر سیف علی مهدوی

رسمی – قطعی

دکتری انگل شناسی

۲۸ سال

استاد یار

۱۲

مژده محمدیان سنایی

تعهد خدمت

کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاه

۳ سال

مربی

۱۳

سعید برزگری

پیمانی

کارشناسی ارشد مدارک پزشکی

۵/۲ سال

مربی

۱۴

زینب ابرهیم پور

تعهد خدمت

کارشناسی ارشد پرستاری

یک سال و ۴   ماه

مربی

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای گروه ارزیابی درونی دانشکده پرستاری و مامائی حضرت زینب (س)آمل:

نام و نام خانوادگی اعضای گروه

نقش اعضاء

دکتر فروزان صادقی

رئیس ارزیابی درونی، تعیین خط مشی، سیاست گذاری، نظارت و تصمیم گيري نهايي را به عهده داشتند.

رزیتا رضایی

مدیر گروه، نظارت وهماهنگی برروند ارزیابی درونی را به عهده داشتند.

 

سوسن ساعت ساز

 مجری وبه عنوان مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده مسئول کمیته ارزیابی درونی دانشکده ،جمع آوری اطلاعات وتجزیه تحلیل آنها، تهیه کليه متون ارزيابي دروني و نظارت بر امور ارزشيابي توسط ايشان انجام گرفته است.  کليه مصوبات و نتايج ارزيابي دروني با تأييد رياست کميته، ارزيابي گرديد.

معصومه محبوبی

 

کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده، وظیفه هماهنگی و پیگیری اجرایی ارزیابی درونی و ارتباط با مرکز توسعه آموزش دانشگاه، شرکت در جلسات مرکز توسعه با انتقال مسائل مورد نظر کميته به مرکز توسعه و بالعکس و ارائه گزارش به مرکز توسعه به عهده ايشان بوده است.

 

 

۱عامل رسالت ، اهداف، جایگاه سازمانی

۱-۱- ملاک رسالت و اهداف گروه: این ملاک براساس رسالت و اهداف تشکیل دوره ها ، رشته ها و مقاطع تحصیلی ، سرفصل و برنامه های درسی مربوط به آن تدوین شده است ، ارزیابی این ملاک با توجه به کتابچه راهنماي آموزشي گروه ، طرح درس اعضاي هيئت علمي، صورت جلسات موجود در گروه انجام خواهد گرفت. حداکثر امتيازات اين ملاک  ۱۶ مي باشد که براي هر يک از نشانگرهاي آن متناسب با امتياز تعيين شده صورت گيرد. جمع آوري از طريق مصاحبه با مدير گروه ، انتشار راهنماي آموزش گروه ؛ بررسي اسناد و نظر خواهي از اعضاي هيات علمي انجام مي گيرد.

۵.۳۳-۰=نامطلوب

۱۰.۶۷-۵.۳۳=نسبتا مطلوب

۱۶-۱۰.۶۸=مطلوب

 

نشانگر

مطلوب

۲

نسبتاً مطلوب

۱

نامطلوب۰

۱- وجود سند رسالت و اهداف در گروه

- رسالت و اهداف رشته در گروه موجود است و توسط اعضای گروه  مورد  توجه و بازبینی قرار می گیرد.                                                                                                                       مطلوب

- رسالت و اهداف رشته در گروه موجود است.                                                      نسبتاً مطلوب

- رسالت و اهداف رشته درگروه موجود نیست.                                                      نامطلوب

 

 

 

۱

 

 

 

۲- تعداد جلسات اعضای هیات علمی در تدوین اهداف گروه

- در آغاز ترم تحصیلی جدید شورای بازنگری اهداف با توجه به نیاز های جامعه، گروه تشکیل می شود .                                                                                                                               مطلوب

- شورای بازنگری اهداف گروه بنا به درخواست گروه با توجه به نیاز جامعه با اعضای هیات علمی تشکیل می شود .                                                                                                 نسبتاً مطلوب

- به منظور بازنگری اهداف گروه و رشته جلسه ویژه ایی تشکیل نمی شود.              نامطلوب

 

 

 

 

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

۳- شرکت نماینده دانشجویان در جلسه شورای آموزشی گروه

-نماینده دانشجویان عضو شورای گروه در بازنگری اهداف است.                           مطلوب

- نماینده دانشجویان به عنوان عضو مدعو در برخی جلسات آموزشی شرکت دارد نسبتاً مطلوب

- نماینده دانشجویان عضو شورای آموزش گروه نمی باشد .                                   نامطلوب

 

 

 

 

 

 

 

 

۰

 

۴-دستورالعمل های تدوین شده در گروه به منظور بررسی میزان تحقق اهداف گروه

-در مورد تحقق اهداف گروه تصمیمات شورای گروه به صورت دستورالعمل تنظیم می گردد. طلوب

- شورای آموزش گروه جهت بررسی     اهداف گروه آموزشی تشکیل و نتیجه گیری صورت میگیرد.                                                                                                                                 نسبتاً مطلوب

- جهت بررسی میزان تحقق اهداف گروه توافق و دستورالعمل وجود ندارد .          نامطلوب

 

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۵-جلسات تشکیل شده با حضور اعضای هیات علمی دانشجویان در خصوص آشنایی با اهداف گروه

-            اعضای هیات علمی و دانشجویان در جلسات حضوری فعال دارند.               مطلوب

-            جلسات با حضور تعداد معدودی از اعضای هیات علمی و دانشجویان صورت میگیرد .                                                                                                                                 نسبتاً مطلوب

-            جهت آشنایی اعضای هیات علمی دانشجویان با اهداف گروه، شورای گروه جلسه ای تشکیل نمی دهد.                                                                                                                 نا مطلوب

 

 

 

 

 

 

 

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۶-تهیه راهنمای آموزش برای هر یک از مقاطع و رشته تحصیلی در گروه

-             در آغاز سال تحصیلی کتابچه راهنمای آموزشی برای هر یک از مقاطع تنظیم و منتشر می گردد                                                                                                                                مطلوب

-             کتابچه راهنمای آموزش مربوط به سالهای قبل منتشر می شود.                       نسبتاً مطلوب

-             گروه کتابچه ر اهنمای آموزشی ندارد .                                                        نامطلوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰

۷-تصریح قابلیت های و صلاحیت های مورد انتظار از دانش آموختگان

-           -قابلیت ها و مهارت های دانش آموختگان از شروع تحصیل برای آنها کاملاً روشن است.

                                                                                               مطلوب

-           برخی از قابلیت ها و مهارت های ندانش آموختگان برای آنها روشن شده است .

                                                                                               نسبتاً مطلوب

-           دانشجویان در مورد قابلیت ها و مهارت های آنها پس از فارغ التحصیلی آگاهی ندارند.

                                                                                               نامطلوب

 

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۸-وجود نظام مدون برای پایش برنامه های آموزشی مبتنی بر اهداف و رسالت

- فعالیت های آموزش ، پژوهشی در عرضه خدمات تخصصی گروه براساس برنامه مدون گروه انجام می گیرد.                                                                                                                 مطلوب

- فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و عرضه خدمات گروه براساس برنامه دانشکده انجام می گیرد.                                                                                                                                نسبتاً مطلوب

- برنامه مدون و از قبل پیش بینی شده برای فعالیت های گروه وجود ندارد.

                                                                                                نامطلوب

 

 

 

 

 

 

 

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز

۸  (نسبتا مطلوب)

 

۲-۱- ملاک ، مدیریت گروه

ارزیابی این ملاک براساس عملکرد و سازماندهی و هماهنگی عوامل مختلف گروه توسط مدیر گروه تنظیم گردیده است تعداد جلسات آموزشی و پژوهشی گروه ، تصمیمات اتخاذ شده در جلسات حضور به موقع اساتید در محل کار ، فعال بودن دانشجویان در گروه ، اجرای دقیق و صحیح آئين نامه ها توسط مدير گروه ، حضور تمام وقت مدير گروه صورت مي گيرد.امتياز اين ملاک .............۳۰........... مي باشد و هر نشانگر داراي امتياز خاصي مي باشد جمع آوري اطلاعات از طريق مصاحبه با مدير گروه و نظر اعضاي هيات علمي و دانشجويان در مورد مدير گروه صورت ميگيرد.

۱۰-۰=نامطلوب

۲۰-۱۰.۱=نسبتا مطلوب

۳۰-۲۰.۱=مطلوب

 

 

نشانگر

مطلوب

۲

نسبتاً مطلوب

۱

نامطلوب

۰

۱-مرتبه علمی مدیر گروه

-دانشیار به بالا                                                                               مطلوب

- استادیار                                                                                    نسبتاً مطلوب

- مربی                                                                                                                     نامطلوب

 

 

۱

 

۲-حضور مدیر گروه

- بیش از ۶ ساعت در روز در گروه حضور دارند                                       مطلوب

- بین ۶-۳ ساعت در روز در گروه حضور دارند.                                       نسبتاً مطلوب

- کمتر از ۳ ساعت در روز در گروه حضور دارند.                                                  نامطلوب

 

 

 

 

 

۱

 

 

 

 

 

۳-رعایت مقررات و آئین نامه های آموزشی

- بیش از ۸۰ درصد از مسائل دانشجویان براساس مقررات و آئین نامه های آموزشی بررسی میگردد.                                                                                                                                 مطلوب

- بین ۸۰-۶۰ درصد از مسائل دانشجویان براساس مقررات و آئین نامه های آموزشی بررسی میگردد.                                                                                                نسبتاً مطلوب

- کمتر از ۶۰ درصد مسائل دانشجویان براساس مقررات و آئین نامه های آموزشی بررسی می شود.                                                                                                نامطلوب

۲

 

 

۴-تشکیل به موقع کلاس های درسی براساس برنامه درسی مدون و تقویم دانشگاهی

- بیش از ۸۰ درصد کلاس های درس براساس تقویم دانشگاهی و برنامه درسی تشکیل می شود                                                                                              مطلوب

- بیش از ۶۰ تا ۸۰ درصد کلاس های درسی براساس تقویم دانشگاهی و برنامه درسی تشکیل میشود.                                                                                                نسبتاً مطلوب

- کمتر از ۶۰ درصد کلاس های درسی براساس تقویم دانشگاهی و برنامه درسی تشکیل می شود.                                                                                            نامطلوب

۲

 

 

 

 

نشانگر

مطلوب

نسبتاً مطلوب

نامطلوب

۵-رعایت آئین نامه در خصوص ارائه دروس اعضای هیات علمی

- بیش از ۸۰ درصد از اعضای هیات علمی براساس آئین نامه آموزشی دانشگاه تدریس مینمایند                                                                                                                         .مطلوب

- ۸۰-۶۰ درصد از اعضای هیات علمی براساس آئین نامه آموزشی دانشگاه تدریس می نمایند.

                                                                                                نسبتاً مطلوب

-کمتر از ۶۰ درصد از اعضای هیات علمی برای آئین نامه آموزشی دانشگاه تدریس می نمایند.

                                                                                                                                . نامطلوب

۲

 

 

۶-برقراری نظم و هماهنگی در گروه برای حضور به موقع و کامل هیات علمی و کارکنان در محل

-          بیش از ۸۰ درصد اعضای هیات علمی و کارکنان طبق مقررات حضور تمام وقت دارند.                                                                                                                                            مطلوب

-          بین ۸۰-۶۰ درصد از اعضای هیات علمی و کارکنان طبق مقررات حضور تمام وقت دارند.                                                                                                                                نسبتاً مطلوب

- کمتر از ۶۰ درصد از اعضاء هیات علمی و کارکنان طبق مقررات حضور تمام وقت دارند.                                                                                                                 نامطلوب

۲

 

 

۷-تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی گروه

-         شورای آموزشی گروه براساس برنامه منظم تشکیل و تصمیمات به دانشکده ارسال شود.

                                                                                                مطلوب

-          شورای آموزشی گروه براساس درخواست مدیر گروه برگزار می شود.       نسبتاً مطلوب

-          شورای آموزش گروه به طور نامنظم تشکیل میشود اما نتایج آن به دانشکده ارسال نمیگردد.                                                                                                                                نامطلوب

۲

 

 

۸-نظارت بر سیستم مدیریت اطلاعات

-         نظام مدیریت اطلاعات، الکترونیک بوده و تحت نظارت و مراقبت مدیر گروه است.مطلوب

-         نظام مدیریت اطلاعات، سنتی و تحت نظارت و مراقبت مدیر گروه است.         نسبتاً مطلوب

-         نظام مدیریت اطلاعات، سنتی بوده و مدیریت گروه نظارتی بر آن ندارد.         نامطلوب

۲

 

 

۹-میزان رضایت هیأت علمی از برنامه ها و فعالیت های مدیریت گروه

-          بیش از۸۰% از اعضای هیأت علمی از برنامه ها وفعالیتهای گروه رضایت دارند. مطلوب

-         بین ۸۰-۶۰  % از اعضای هیأت علمی از برنامه ها و فعالیت های گروه رضایت دارند.

                                                                                              نسبتاً مطلوب

-         کمتراز ۶۰%  از اعضای هیأت علمی از برنامه ها و فعالیت های گروه رضایت دارند.نامطلوب

۲

 

 

۱۰-میزان رضایت دانشجویان از برنامه ها و فعالیت های مدیریت گروه

-           بیش از ۸۰ % از اعضای دانشجویان از برنامه ها و فعالیت های گروه رضایت دارند. مطلوب

-           بین ۸۰-۶۰ %  از دانشجویان از برنامه ها و فعالیت های گروه رضایت دارند.    نسبتاً مطلوب

-           کمتراز ۶۰ %  از دانشجویان از برنامه ها و فعالیت های گروه رضایت دارند.        نامطلوب

۲

 

 

 

نشانگر

مطلوب

نسبتاً مطلوب

نامطلوب

۱۱-مستندات شرح وظایف هیأت علمی

- شرح وظایف هیأت علمی در گروه موجود است و مدیریت گروه بر آن نظارت دارد.

                                                                                                مطلوب

- شرح وظایف هیأت علمی در گروه موجود نیست ولی نظارت مدیریت بر اساس مستندات موجود دانشگاه است.                                                                    نسبتاً مطلوب

- مستندات شرح وظایف در گروه وجود ندارد و مدیریت گروه نیز به آن اشراف ندارد.

                                                                                                                                نامطلوب

۲

 

 

۱۲-انجام مستمر ارزیابی درونی گروه

-           ارزیابی درونی بطور مستمر انجام می شود و گزارش آن در گروه مطرح و به دانشگاه ارسال میشود.                                                                                        مطلوب

-           ارزیابی درونی براساس درخواست مسئولین دانشگاه انجام می شود و گزارش آن ارسال میگردد.                                                                                       نسبتاً مطلوب

-           انجام ارزیابی درونی در گروه مورد توجه نمی باشد.                                       نامطلوب

۲

 

 

۱۳-گزارش عملکرد و فعالیت های آموزشی در گروه

-         هر نیم سال تحصیلی عملکرد و فعالیت های آموزشی گروه تهیه و به دانشکده ارائه میگردد.                                                                                                                      مطلوب

-         هر نیم سال تحصیلی عملکرد و فعالیت های آموزشی گروه تهیه ودر گروه نگهداری میشود.                                                                                                      نسبتاً مطلوب

-         گزارشی از عملکرد و فعالیت های گروه تهیه نمی شود.                                 نامطلوب

۲

 

 

۱۴-دارابودن برنامه مدون جهت مشارکت هیأت علمی در برنامه ریزی آموزشی

-           بیش از ۸۰ درصد از اعضای هیأت علمی در برنامه ریزی آموزشی گروه مشارکت دارند.

                                                                                                مطلوب

-             بین ۸۰-۶۰  درصد از اعضای هیأت علمی در برنامه ریزی آموزشی گروه مشارکت دارند.نسبتاً مطلوب

-          کمتراز ۶۰ درصد از اعضای هیأت علمی در برنامه ریزی آموزشی گروه مشارکت دارند.

                                                                                              نامطلوب

 

۱

 

۱۵-دارابودن برنامه مدون جهت مشارکت دانشجو  در برنامه ریزی آموزشی

-          بیش از ۸۰ درصد از دانشجویان  در برنامه ریزی آموزشی گروه مشارکت دارند.مطلوب

-          بین ۸۰-۶۰  درصد از دانشجویان  در برنامه ریزی آموزشی گروه مشارکت دارند.                                                                                                                                      نسبتاً مطلوب

-          کمتراز ۶۰ درصد از دانشجویان در برنامه ریزی آموزشی گروه مشارکت دارند. نامطلوب

 

۱

 

امتیاز

۲۶  (مطلوب)

 

 

 

 

۳-۱- ملاک برنامه توسعه و گسترش رشته ها و مقاطع در گروه

این ملاک براساس برنامه جامع گروه برای توسعه و رشد رشته ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانشجویان خارجی تنظیم گردیده است . ارزيابي اين ملاک با توجه به ميزان رشد دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشجويان خارجي و تاسيس رشته هاي جديد در ۵ سال اخير صورت مي گيرد . امتياز اين ملاک .........۹......مي باشد و هر نشانگر داراي امتياز معيني خواهد بود. اطلاعات مربوط به اين ملاک توسط مدير گروه و اسناد و مدارک موجود جمع آوري مي شود.

۳-۰=نامطلوب

۶-۳.۱=نسبتا مطلوب

۹-۶.۱=مطلوب

 

 

نشانگر

مطلوب

۳

نسبتاً مطلوب

۱.۵

نامطلوب

۰

۱-میزان رشد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ۵ سال اخیر

-        رشد دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیش از ۵۰ درصد نسبت به قبل می باشد.   مطلوب

-        رشد دانشجویان تحصیلات تکمیلی به میزان ۳۰تا۵۰ درصد نسبت به قبل می باشد.                                                                                                                                           نسبتاًمطلوب

-        رشد دانشجویان تحصیلات تکمیلی کمتر از ۳۰ درصد نسبت به قبل می باشد.  نامطلوب

 

 

۰

۲-تعداد دانشجویان خارجی

-          تعداد ۵ – ۴ دانشجوی خارجی جذب رشته های گروه شده است.                   مطلوب

-          بین ۳-۱ دانشجویان خارجی جذب رشته های گروه نشده است.                      نسبتاًمطلوب

-           دانشجوی خارجی در گروه پذیرش نشده است.                                             نامطلوب

 

 

۰

۳-تاسیس رشته های مبتنی بر نیازهای منطقه در ۵ سال اخیر

-     بیش از ۸۰ درصد رشته های جدید مبتنی بر نیازها ی منطقه بوده است.               مطلوب

-      بین ۶۰ -۸۰ درصد  رشته های جدید مبتنی بر نیازها ی منطقه بوده است.            نسبتاًمطلوب

-     کمتر از ۶۰ درصد  رشته های جدید مبتنی بر نیازهای منطقه بوده است.              نامطلوب

 

۱

 

امتیاز

۱ (نامطلوب)

 

۴-۱ ملاک ،روند توسعه منابع گروه

این ملاک براساس برنامه توسعه نیروی انسانی متخصص ،فضای آموزشی، امکانات و تجهیزات در ۵ سال اخیر تنظیم گردیده است . ارزيابي اين ملاک با توجه به ميزان جذب اعضاي هيأت علمي و تعداد آزمايشگاه ها و وسايل خريداري شده صورت مي گيرد.امتياز اين ملاک ...........۱۰............. مي باشد و هر نشانگر داراي امتياز خاصي مي باشد جمع آوري اطلاعات از طريق مصاحبه با مدير گروه و اسناد و مدارک موجود جمع آوري مي شود.

۳۰۳۳-۰=نامطلوب

۶.۶۷-۳.۳۴=نسبتا مطلوب

۱۰-۶.۶۸=مطلوب

 

نشانگر

مطلوب

۲

نسبتاً مطلوب

۱

نامطلوب

۰

۱-روند توسعه تعداد اعضای هیأت علمی

- برای بیش از ۸۰ درصد از دروس مورد نیاز اقدام به جذب هیأت علمی شده است. مطلوب           

 - در مورد ۸۰-۶۰ درصد از دروس مورد نیاز اقدام به جذب هیأت علمی شده است. نسبتاً مطلوب

- در مورد کمتر از ۶۰ درصد از دروس مورد نیاز اقدام به جذب هیأت علمی شده است. نامطلوب

 

 

 

۰

۲-روند تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی در ۵ سال اخیر

- بیش از ۸۰ درصد از اساتید گروه به مرتبه بالاتر ارتقاء یافتند.                 مطلوب

- بین ۸۰-۶۰ درصد از اساتید گروه به مرتبه بالاتر ارتقاء یافتند.                               نسبتاً نامطلوب

- کمتر از ۶۰ درصد از اساتید گروه به مرتبه بالاتر ارتقاء یافتند.                               نامطلوب

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

۳-تدوین برنامه توسعه نیروی انسانی متخصص مورد نیاز گروه در ۵ سال آینده

-         به منظور توسعه نیروی انسانی متخصص، گروه جلسات وی‍ژه تشکیل و نیاز ها تعیین می گردد.                                                                                                                                مطلوب

-        توسعه نیروی انسانی متخصص در گروه تابع نظرات مدیر گروه است و در مواقع لازم اقدام میشود.                                                                                                                     نسبتاً مطلوب

-         اقدام خاصی در مورد توسعه نیروی انسانی متخصص.در گروه انجام نمی شود.                نامطلوب

 

۱

 

۴-تدوین برنامه مدون برای توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه

- به منظور توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه جلسات ویژه تشکیل و برنامه ریزی صورت می گیرد.                                                                                                                 مطلوب

-             توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه بر اساس برنامه ریزی مدیر گروه انجام می شود.                                                                                                   نسبتاً مطلوب

-         برنامه ریزی مشخصی در مورد توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه صورت نمیگیرد.                                                                                                نا مطلوب

۲

 

 

۵-روند توسعه منابع فیزیکی، امکانات و تجهیزات در ۵ سال اخیر

-          بیش از ۸۰ درصد از نیازهای مربوط به منابع و امکانات برآورد شده است.       مطلوب

-          بین ۶۰-۸۰ درصد از نیازهای مربوط به منابع و امکانات برآورد شده است       نسبتاً مطلوب

-          کمتر از ۶۰ درصد از نیازهای مربوط به منابع و امکانات برآورد شده است.    نا مطلوب

 

 

۰

امتیاز

۳ (نامطلوب)

 

۵-۱ آیین نامه ها و مصوبات گروه

این ملاک براساس آیین نامه های آموزشی، پژوهشی، پایان نامه ها و انضباطی که توسط دانشگاه و یا در جلسات اعضای گروه تدوين مي شود، تهيه شده است. ارزيابي اين ملاک بر اساس تعداد آيين نامه ها و صورت جلسات آموزشي ، تعداد آيين نامه ها و صورت جلسات پژوهشي، تعداد آيين نامه ها و صورت جلسات انضباطي و تعداد آيين نامه ها و صورت جلسات پايان نامه ها  صورت مي گيرد.امتياز اين ملاک ............۸............ مي باشد و هر نشانگر داراي امتياز خاصي مي باشد جمع آوري اطلاعات از طريق مصاحبه با مدير گروه و هيأت علمي  جمع آوري مي شود.

۲.۶۶-۰=نامطلوب

۵.۳۳-۲.۶۷=نسبتا مطلوب

۸-۵.۲۴=مطلوب

نشانگر

مطلوب

۲

نسبتاً مطلوب

۱

نامطلوب

۰

۱-وجود آیین نامه ها و ضوابط مدون در گروه برای دروس و پایان نامه ها

- در شروع سال تحصیلی جلسات برای توزیع دروس و ضعیت اساتید راهنما و مشاورین پایان نامه ها تشکیل می گردد.                                                                            مطلوب

 - توزیع دروس و وضعیت اساتید راهنمای پایان نامه ها در برنامه ثابت تنظیم گردیده و در شروع سال تحصیلی به آن عمل می شود.                                                        نسبتاً مطلوب

- گروه برنامه مدونی برای توزیع دروس و پایان نامه های دانشجویی ندارد               نامطلوب

 

۲

 

 

۲-اجرای آیین نامه ها و مفاد آن توسط مدیر گروه

-          مدیر گروه در خصوص اجرای کلیه قوانین و مقررات گروه نظارت کامل دارد.مطلوب

-          مدیر گروه در خصوص اجرای بعضی ازقوانین و مقررات گروه نظارت کامل دارد.

                                                                                                نسبتاً نامطلوب

-     مدیر گروه در خصوص اجرای قوانین و مقررات گروه نظارت و توجه ندارد.  نامطلوب        

 

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

۳-وجود دستور العمل نحوه نگارش پایان نامه های دانشجویان

-           دستور العمل نحوه نگارش پایان نامه های دانشجویان توسط گروه تنظیم و تدوین گردیده است.                                                                                                                       مطلوب

-           - برای راهنمای پایان نامه از دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه موجود در دانشگاه استفاده می شود.                                                                                      نسبتاً مطلوب

-           گروه دستورالعمل خاصی برای نگارش پایان نامه در نظر ندارد.                      نا مطلوب

 

 

۰

۴-رعایت و پایبندی اعضای هیأت علمی و کارکنان به آیین نامه ها و ضوابط موجود

- کلیه اعضای هیأت علمی و کارکنان خود را موظف به اجرای قوانین و مقررات گروه می دانند.                                                                                                مطلوب

- برخی از اعضای هیأت علمی و کارکنان خود را موظف به اجرای قوانین و مقررات گروه میدانند.                                                                                                                                نسبتاً مطلوب

- آیین نامه ها و مقررات دانشگاه ، دانشکده و گروه مورد توجه اعضای گروه نمی باشد. نامطلوب

۲

 

 

امتیاز

۶  (مطلوب)

 

 

۶-۱ مشارکت اعضای هیأت علمی در برنامه ریزی آموزشی

این ملاک براساس جلسات آموزشی و پژوهشی به منظور تنظیم برنامه ها، سزفصل ها، تهیه تقویم زمانی کلاس ها، بررسی پایان نامه هاد و طرح های پژوهشي و مشارکت اعضاي هيأت علمي در اين جلسات تدوين مي شود. ارزيابي اين ملاک بر اساس تعداد جلسات آموزشي و پژوهشي اعضاي شرکت کننده در اين جلسات صورت مي گيرد.امتياز اين ملاک .........۸............... مي باشد. جمع آوري اطلاعات از طريق مصاحبه با هيأت علمي جمع آوري مي شود.

۲.۶۶-۰=نامطلوب

۵.۳۳-۲.۶۷=نسبتا مطلوب

۸-۵.۳۴=مطلوب

 

نشانگر

مطلوب

۲

نسبتاً مطلوب

۱

نامطلوب

۰

۱-نحوه مشارکت اعضای هیأت علمی در تنظیم برنامه های آموزشی

-        تقویم آموزشی گروه در شروع سال تحصیلی با مشارکت کلیه اعضای هیأت علمی در شورای گروه تنظیم مي شود.                                                                                                مطلوب

-        تقویم آموزشی گروه در شروع سال تحصیلی توسط مدیر گروه تنظیم و به اطلاع اعضاء رسانده میشود.                                                                                                                     نسبتاً مطلوب

-        هر یک از اعضاء درخواست خود را به منظور ارائه دروس مورد نظر به اطلاع مدیر گروه می رساند                                                                                                                       نامطلوب

 

 

۱

 

۲-میزان مشارکت اعضای هیأت علمی در تنظیم برنامه های آموزشی و سر فصل دروس

-        بیش از ۸۰ درصد از اعضای هیأت علمی در تنظیم برنامه ها و سر فصل های دروس مشارکت دارند.                                                                                         مطلوب

-        بین ۸۰-۶۰ درصد از اعضای هیأت علمی در تنظیم برنامه ها و سرفصل های دروس مشارکت دارند.                                                                                                                       نسبتاً مطلوب

-        - کمتر از ۶۰ درصد از اعضای هیأت علمی در تنظیم برنامه ها و سرفصل های دروس مشارکت دارند.                                                                                         نامطلوب

 

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

۳-نظارت شورای گروه برنحوه ارائه دروس و تشکیل منظم کلاس ها و مسائل آموزشی ترم جاری

-        تشکیل حداقل یک جلسه در پایان ترم به منظور بررسی وضعیت آموزشی با حضور اعضای هیأت علمی                                                                                                       مطلوب

-        تشکیل جلسات در صورت لزوم به منظور بررسی وضعیت آموزشی با حضور برخی از اعضای هیأت علمی                                                                                                              نسبتاً مطلوب

-        به منظور بررسی مسائل آموزشی و ارتقاء کیفیت آموزش مشارکتی بین اعضاء و مدیر گروه صورت نمی گیرد.                                                                                                   نامطلوب

 

۱

 

۴-معیار های کیفیت پایان نامه و طرح های پژوهشی

-          علاوه بر آیین نامه دانشکده ، گروه نیز برای ارتقاء کیفیت پایان نامه ها و طرح های پژوهشی مقررات خاصی را تدوين کرده است .                                                    مطلوب

-          آیین نامه های دانشکده و دانشگاه برای پاین نامه ها رعایت می گردد.          نسبتاً مطلوب

-          برای ارتقاء کیفیت پایان نامه ها و طرح های پژوهشی سیاست ویژه ایی در گروه اتخاذ نگرديده است                                                                                                                        نامطلوب

 

 

۰

امتیاز

۴  (نسبتا مطلوب)

 

 

 

 

 

 

 

 

۷ – ۱ امکانات مالی مورد نیاز گروه

این  ملاک  براساس بودجه و اعتباراتی که گروه از دانشکده ، دانشگاه و سایر سازمان های ذیربط جذب می کند تدوین می گردد. ارزیابی اين ملاک با توجه به ميزان تخصيص بودجه از محل دانشکده ، دانشگاه، تعداد قراردادها  صورت مي گيرد.امتياز اين ملاک .........۱۰...

می باشد و هر نشانگر به تناسب اهمییت دارای امتیاز معینی است. جمع آوری اطلاعات از طریق اسناد و مدارک موجود در گروه و نظر خواهی از مدير گروه  بعمل خواهد آمد.

۳.۳۳-۰=نامطلوب

۶.۶۷-۳.۳۴=نسبتا مطلوب

۱۰-۶.۶۸=مطلوب

 

 

نشانگر

مطلوب

۲

نسبتاً مطلوب

۱

نامطلوب

۰

۱-اعتبار مالی مشخص گروه از طریق دانشکده و دانشگاه

-         بیش از ۸۰ درصد از نیاز های گروه از محل بودجه تخصصی دانشکده تأمین می شود.                                                                                                                                    مطلوب

-          بین ۶۰- ۸۰ درصد از نیاز های گروه از محل بودجه تخصصی دانشکده تأمین می شود.

                                                                                                 نسبتاً مطلوب

-          اعتبار تخصصی داده شده برای گروه از محل دانشکده و دانشگاه بسیارکم است.                                                                                                                                            نامطلوب

 

 

 

۰

۲-جذب منابع مالی خارج از دانشگاه توسط گروه

-         ۵۰ درصد از نیاز های مالی گروه از محل طرح ها و قرارداد های خارج از دانشگاه تأمین میشود.                                                                                                      مطلوب

-         بیش از ۸۰ درصد از نیاز های گروه از محل بودجه تخصصی دانشکده تأمین می شود.

                                                                                                                                نسبتاً مطلوب

-        کمتر از ۸۰ درصد از نیاز های گروه از محل بودجه تخصصی دانشکده تأمین میشود.                                                                                                                          نامطلوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰

۳-وجود برنامه مالی گروه در جهت هزینه کردن بودجه گروه

-           گروه برنامه مالی دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت مشخصی برای صرف هزینه ها دارد و در هزینه کردن بودجه به الویت ها توجه دارد.                                                         مطلوب

-           گروه براساس تخصص اعتبار برنامه ریزی می نماید.                                       نسبتاً مطلوب

-           هیچ برنامه مدونی به منظور هزینه اعتبارات گروه وجود ندارد.                        نامطلوب

 

۱

 

۴-کفایت بودجه گروه برای تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز

-           بودجه گروه بیش از ۷۰ درصد از امکانات و تجهیزات گروه را تأمین می کند.                                                                                                                                               مطلوب

-           بودجه گروه حدود ۵۰درصد از امکانات و تجهیزات گروه را تأمین می کند   نسبتاً مطلوب

-           بودجه گروه کمتر از ۲۰ درصد از امکانات و تجهیزات گروه را تأمین میکند. نامطلوب

 

 

۰

 ۵-سرانه هزینه های آموزشی به تفکیک دانشجو، دوره ها و رشته ها

سرانه هزینه های آموزشی با توجه به ماهیت گروه در سطح مطلوب، نسبتاً مطلوب و نا مطلوب تعین می شود

 

 

۰

جمع امتیاز:

۱  (نامطلوب)

 

 

۸-۱ ملاک، فعالیت های برون دانشگاهی

 این ملاک در راستای همکاری اعضای هیئت علمی با دستگاه های ذیربط از قبیل شرکت در اجرای طرح هاي پژوهشي و ارائه دروس تنظيم گرديده است. ارزيابي اين ملاک بر اساس تعدادساعات شرکت اعضاء در جلسات، تعدادطرح هاي اجراء شده ويا در حال اجرا و قراردادهاي همکاري با سازمان هاي ذيربط صورت مي گيرد.امتياز اين ملاک ...۱۴.. مي باشد. هر نشانگر داراي امتياز معيني است. اين ملاک با نظر اعضاي هيأت علمي و مدير گروه تکميل مي گردد.

۴.۶۶-۰=نامطلوب

۹.۳۳-۴.۶۷=نسبتا مطلوب

۱۴-۹.۳۴=مطلوب

 

نشانگر

مطلوب

۲

نسبتاً مطلوب

۱

نا مطلوب

۰

۱-تعداد اعضای هیئت علمی که در مشاوره و راهنمایی پایان نامه ها با سایر گروه های دانشکده و دانشگاه همکاری دارند

-       ۲۵ درصد از اعضای هیئت علمی در اجرای طرح ها و پایان نامه ها با سایر گروه های آموزشی دانشکده ، دانشگاه و سایر سازمان های ذيربط همکاري دارند                 مطلوب

-       ۲۵تا ۵۰ درصد از اعضای هیئت علمی در اجرای طرح ها و پایان نامه ها با سایر گروه های آموزشی دانشکده ، دانشگاه و سایر سازمان های ذيربط همکاري دارند.                 نسبتأ مطلوب

-          بیش از ۵۰ درصد از اعضای هیئت علمی در اجرای طرح ها و پایان نامه ها با سایر گروه های آموزشی دانشکده ، دانشگاه و سایر سازمان هاي ذيربط همکاري دارند.  نامطلوب

 

 

۰

۲-تعداد اعضای هیئت علمی که در ارائه دروس با سایر دانشکده ها و دانشگاه و سازمان های ذیرربط همکاری دارند

-            ۲۵ درصد از اعضای هیئت علمی در ارائه دروس با سایر گروه های آموزشی دانشکده، دانشگاه و سایر سازمان های ذیربط همکاری دارند.                                                  مطلوب

-            ۲۵تا ۵۰ درصد از اعضای هیئت علمی در ارائه دروس  با سایر گروه های آموزشی دانشکده، دانشگاه و سایر سازمان های ذیربط همکاری دارند.                                  نسبتاً مطلوب

-            بیش از ۰ ۵ درصد از اعضای هیئت علمی در ارایه دروس با سایر گروه های آموزشی دانشکده ، دانشگاه و سایر سازمان های ذيربط همکاري دارند.                                                نامطلوب

 

 

۲

۳-میزان همسویی فعالیت های برون گروهی اعضا با رسالت و اهداف گروه و تخصص آن ها

-            بیش از ۷۰ درصد از فعالیت های برون گروهی اعضا با رشته تخصصی آن ها هماهنگی دارد.                                                                                                                                مطلوب

-          بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از فعالیت های برون گروهی اعضا با رشته تخصصی آن ها هماهنگی دارد.                                                                                                                        نسبتاً مطلوب

کمتر از۵۰ درصد از فعالیت های برون گروهی اعضا با رشته تخصصی آن ها هماهنگی دارد.                                                                                                نا مطلوب

 

 

۰

۴-تعداد اعضای گروه که در جلسات مشاوره ای سازمان های ذیرربط و انجمن ها شرکت می نمایند.

-          کلیه اعضای هیئت علمی در جلسات مشاوره ای سازمان های ذیرربط و انجمن ها شرکت می نمایند.                                                                                                                      مطلوب

-          ۲/۱ اعضای هیئت علمی در جلسات مشاوره ای سازمان های ذیرربط و انجمن ها شرکت می نمایند.                                                                                                                      نسبتاً مطلوب

-          ۳/۱ اعضای هیئت علمی در جلسات مشاوره ای سازمان های ذیرربط و انجمن ها شرکت می نمایند.                                                                                         نا مطلوب

 

 

۰

۵-میزان اعتبار جذب شده توسط دستگاه های ذیرربط از طریق همکاری اعضای هیئت علمی

-           بیش از ۵۰ درصد از اعتبارات گروه از طریق همکاری با سایر سازمان ها تأمین می شود.                                                                                     مطلوب

-         بین ۲۵ تا ۵۰ درصد از اعتبارات گروه از طریق همکاری با سایر سازمان ها تأمین می شود.                                                                                                                                نسبتاً مطلوب

-          کمتر از۲۵ درصد از اعتبارات گروه از طریق همکاری با سایر سازمان ها تأمین می شود                                                                                                                                  نا مطلوب

 

 

۰

۶-تعداد ساعاتی که اعضای گروه درجلسات سایر سازمانها و انجمنها به منظور خدمات مشاوره ای شرکت می کنند.

-        در هفته بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از وقت اعضای هیئت علمی در شرکت جلسات خارج از گروه صرف می شود.                                                                                مطلوب

-    در هفته بین ۱۰ تا۲۰ درصد از وقت اعضای هیئت علمی در شرکت جلسات خارج از گروه صرف می شود.                                                                                        نسبتأ مطلوب

-        در هفته  کمتر از ۱۰ درصد از وقت اعضای هیئت علمی در شرکت جلسات خارج از گروه صرف می شود.                                                                                        نا مطلوب

 

 

۰

۷-تعداد ساعاتی که اعضای گروه در سایر دستگاها و سازمان ها به فعالیت های خارج از تخصص خود می پردازند.

-            در هفته کمتر از ۱۰ درصد از وقت اعضای هیئت علمی در فعالیت های خارج از تخصص خود اختصاص دارد.                                                                                                مطلوب

-    در هفته بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از وقت اعضای هیئت علمی در فعالیت های خارج از تخصص خود اختصاص دارد.                                                                                      نسبتأ مطلوب

-        در هفته بیشتر از ۲۰ درصد از وقت اعضای هیئت علمی در فعالیت های خارج از تخصص خود اختصاص دارد.                                                                                      نا مطلوب

 

 

۰

جمع امتیاز:

۲ (نامطلوب)

جمع امتیاز عامل اول:

۱۰۵

درصد امتیاز کسب شده:

۵۱  (۴۹%)

 

 

 

رسالت و اهداف گروه

۵۰

۱۰۰

مدیریت گروه

۸۷

۱۰۰

برنامه توسعه و گسترش رشته ها و مقاطع

۱۱

۱۰۰

روند توسعه منابع

۳۰

۱۰۰

آئین نامه ها و مصوبات گروه

۷۵

۱۰۰

مشارکت اعضای هیئت علمی در برنامه ریزی آموزشی

۵۰

۱۰۰

امکانات مالی

۱۰

۱۰۰

فعالیت های برون دانشگاهی

۱۴

۱۰۰

 

 

 

                                               عامل رسالت، اهداف و جایگاه سازمانی

 

 

 

بر اساس بررسی کلی وضع موجود نکات ذیل نتیجه گیری شده است:

 

نقاط قوت گروه: مجموعه منابع  و توانمندی های داخل سازمان است که سازمان را در جهت نیل به اهداف خود یاری می نماید.

 

نقاط قوت ها

راهکار مدیر گروه

راهکار معاون آموزشی و ریاست دانشکده

راهکار حوزه ستادی دانشگاه

راهکار دانشگاه و وزارتخانه

با توجه به نداشتن گروه مشخص استفاده از تمام ظرفیت جهت اجرای وظایف محوله گروه

تلاش برای حفظ و ارتقاء ظرفیت موجود و جذب نیروهای هیئت علمی و کارشناس ارشد متخصص

 

 

برخورداری دانش آموختگان از دانش لازم،مهارت کافی و احساس مسئولیت پذیری بالا

تلاش جهت حفظ و ارتقاء ظرفیت موجود

 

 

رعایت سرفصل دروس ارائه شده و داشتن طرح درس و تناسب رشته های تحصیلی با تخصص گروه

افزایش نظارت EDO  بر موارد ذکر شده

 

 

فعالیت پژوهشی اعضای هیئت علمی (طرح های پژوهشی،تالیف و ترجمه کتاب، تعداد مقالات چاپ شده،عضویت در سمینارها و کنفرانس ها)

تلاش برای فراهم کردن بستر مناسب جهت افزایش فعالیت های پژوهشی

تشویق اعضای هیئت علمی و فراهم کردن بستر مناسب برای شرکت در کارگاه های لازم

 

 

ویژگی های هیئت علمی (محدوده سنی، استخدام رسمی،ترفیع سالانه)

توجه و اهتمام به جذب نیروهای جوان و با انگیزه در مدارج بالا

 

 

درصد بسیار پایین دانشجویان مشروطی و ریزشی،فارغ التحصیل شدن به موقع

نظارت و کنترل بیشتر اساتید مشاور بر دانشجویان  تلاش برای اجرایی شدن آئین نامه استاد مشاور جهت حق الزحمه اعضای هیئت علمی به منظور افزایش انگیزه آنان برای بررسي دقيق تر دانشجويان

 

 

تعامل دانشجویان با اعضای هیئت علمی و مشارکت نماینده دانشجویان در برنامه آموزشی

-ارتقاء تعامل دانشجویان با کمیته تحقیقات جهت افزایش ارتباط با اعضای هیئت علمی

-اعلام برنامه زمان بندی توشط اعضای هیئت علمی به دانشجویان جهت ارتباط بیشتر و مدون تر

-مشارکت بیشتر دانشجویان در بحث های علمی کلاس

 

 

علاقه بالای دانشجویان به حرفه پرستاری و آگاهی از بازار کار

برگزاری کارگاه های آموزشی در خصوص رشته پرستاری و مزایای آن برای دانشجویان جدیدالورود

 

 

 

استفاده از روش تدریس مناسب،ارائه طرح درس،توجه به حیطه های یادگیری و تفاوت فردی دانشجویان

-نظارت و کنترل بیشتر EDO

-تشویق اعضای هیئت علمی به شرکت در کارگاه های آموزشی

-تهیه Log book  برای گروه در مقطع کارشناسی

 

 

استفاده مطلوب از وسایل کمک آموزشی توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان

-برگزاری کارگاه های آشنایی با وسایل کمک آموزشی

-تهیه وسایل کمک آموزشی جدید

-تشویق اعضای هیئت علمی به تدریس حداقل ۲۰% از حجم درسی بصورت مجازی

 

 

انجام درست فرآیند ارزشیابی تشخیصی،تکوینی واستاندارد پایانی از دانشجویان توسط اعضاي هيئت علمي 

-شرکت اعضای هیئت علمی در  کارگاه های آموزشی

-ارائه گزارش توسط اعضا به EDO  دانشکده و نظارت و کنترل بیشتر EDO

 

 

 

بررسی نتایج ارزشیابی هیئت علمی و ارزشیابی دانشجویان و اعمال تشویق با کسب بالاترين ميانگين و اعلام به دانشگاه

معرفی اعضای هیئت علمی با بالاترین امتیاز به دانشگاه جهت ایجاد انگیزه و رقابت برای ارتقاء سطح آموزش دانشکده

 

 

درصد بالای جذب و استخدام مرتبط با رشته تحصیلی دانش آموختگان در بازار کار

تلاش برای ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش تئوری و بالینی دانشجویان

 

 

رضایت مدیران از سطح دانش و مهارت تخصصی و علاقه به کار دانش آموختگان

تلاش برای ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش تئوری و بالینی دانشجویان و ایجاد انگیزه شغلي

 

 

 

 

 

نقاط ضعف گروه: مجموعه ای از عوامل داخل سازمانی می باشد که مانع از تحقق اهداف سازمان می گردند.

نقاط ضعف ها

راهکار مدیر گروه

راهکارمعاون آموزشی وریاست دانشکده

راهکار حوزه ستادی دانشگاه

راهکار دانشگاه و وزارتخانه

نداشتن گروه، عدم گسترش رشته در مقاطع ارشد پرستاری ، نداشتن امکانات مالی متخصص گروه

اعلام نیاز در فراخوان جهت جذب نیروی متخصص و بدنبال آن تشکیل گروه

 

 

عدم تناسب رشته های تحصیلی با تعداد اعضای هیئت علمی، تعداد کارشناسان و منابع مالی اختصاص داده شده

-توجه به اعلام نیازهای فراخوان جهت پذیرش هیئت علمی در رشته های که هیئت علمی ندارند.

-جذب نیروهای کارشناسی ارشد به عنوان کارشناس گروه

-فراهم کردن شرایط و تسهیل انتقال نیروهای متخصص از بیمارستان ها به دانشکده

 

 

نداشتن دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نبود پایان نامه ها

تلاش برای تدوین Cory Colon  کوری کولون آموزشی جدید توسط اعضای هیئت علمی جهت پیشنهاد به وزارت خانه برای پذیرش دانشجویان تحصيلات تکميلي

 

 

نداشتن فعالیت های اجرایی اعضای هیئت علمی در سطح دانشگاه

در حوزه تصمیم گیری و اجرایی دانشکده نمی باشد.

 

 

نداشتن دانشجویان بورس تحصیلی و تحصیلات تکمیلی

تلاش برای تدوین Cory Colon  کوری کولون آموزشی جدید توسط اعضای هیئت علمی جهت پیشنهاد به وزارت خانه برای پذیرش دانشجویان تحصيلات تکميلي و بورس تحصيلي

 

 

نبود فعالیت های پژوهشی به دلیل نداشتن دانشجویان تحصیلات تکمیلی

بدنبال پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی این امر محقق می شود.

 

 

عدم رضایت دانشجویان از امکانات رفاهی

هماهنگی وتعامل باحوزه معاونت فرهنگی و توسعه دانشگاه جهت گرفتن امکانات رفاهی ( سالن های ورزشی ، استخر و غیروه )

 

 

کمبود فضای آموزشی (کافی نبودن تعداد کلاس های درس،سالن جهت برگزاری کارگاه ها و جلسات آموزشی و سالن امتحانات)

تلاش برای فراهم شدن بودجه ی لازم از طریق پیگیری های شهری و در سطح دانشگاه جهت افزایش ایجاد فضاي آموزشي جديد با دارا بودن امکانات کامل تر آموزشي

 

 

عدم تناسب فضای سایت کامپیوتری و تعداد کامپیوتر با تعداد دانشجویان

تلاش برای فراهم شدن بودجه ی لازم از طریق پیگیری های شهری و در سطح دانشگاه جهت افزایش ایجاد فضاي آموزشي جديد با دارا بودن امکانات کامل تر آموزشي

 

 

نداشتن دانش اموخته بورس خارج از کشور

با جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و هیئت علمی در مقطع PHD دستیابی به آن سهل تر می شود.

 

 

نداشتن برنامه مدون جهت ارتقاء سطح دانش و آشنایی با دانش روز و یافته های جدید دانش آموختگان

برگزاری سالانه همایش و سمینار در خصوص مطالب علمی روز و دعوت از دانش آموختگان جهت شرکت در همایش ها

 

 

پایین بودن تعداد عناوین کتاب منتشر شده ، مقالات ارائه شده در سمینارها و چاپ شده در مجلات معتبر

-افزایش در جذب عضو هیئت علمی

-فراهم کردن بستر مناسب (ایجاد گروه پرستاری و پذیرش دانشجو تحصیلات تکمیلی)

 

 

نداشتن پایان نامه به علت نبود دانشجویان تحصیلات تکمیلی

بدنبال پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی این امر محقق می شود.

 

 

عدم بر گزاری سمینارها و همایش توسط گروه

تلاش برای جذب اعضای هیئت علمی و نیروهای کارشناسی ارشد متخصص در گروه

 

 

نداشتن سیاست مشخص در رابطه با تولیدات علمی و ارائه نتایج حاصل از تحقیقات اعضای هیئت علمی

در حوزه اختیارات اجرایی معاونت فناوری اطلاعات دانشگاه می باشد.

 

 

 

 

چشم انداز گروه: چشم انداز شرایط وقوع و تحقق رسالت سازمانی را به نمایش گذاشته و باعث ایجاد انگیزش در مجموعه و دریافت کنندگان خدمات می گردد.

حضور پرستاران با توانمندی های پایین علمی و عملی بر کیفیت مراقبت از بیمار اثر می گذارد. لذا در ارائه طرح درس واحدهاي تئوري و عملي تأکيد بر آموخته هايي مي شود که دانشجو در آينده قادر خواهد بود به طور ملموس تري آنها را به کار بندد. لذا تآکيد بر نکات کاربردي در حوزه آموزشي مي تواند در تربيت پرستاراني مؤثر، مفيد و توانمند  هدف کلي گروه باشد.

 

 

فرصت های گروه: مجموعه ای از امکانات بالقوه خارج از سازمان که در صورت بهره گیری از آنها توانمندی های سازمان افزایش خواهد یافت.

نظام بهداشتی درمانی کشور نیازمند تربیت افرادی با دید و نگرش مطلوب نسبت به اهمیت تقدم بهداشت بر درمان است. با ایجاد نگرش مثبت در دانشجویان می توان بار سنگين بخش درمان و چالش هاي موجود را کاهش داد. با اجراي طرح هاي متعدد بهداشتي در سطح ملي، پرستاران فرصت اشتغال و ارائه خدمات در بخش بهداشت کشور را نيز همانند بخش درمان خواهند داشت.

 

 

راهبردها و استراتژی های گروه: مجموعه ای از راهها که باعث رساندن سازمان به اهداف از پیش تعیین شده خود می شوند

۱-     افزایش تعداد گروه به حد مطلوب با توجه به ایجاد دوره کارشناسی ارشد

۲-     افزایش سطح تحصیلات اعضای گروه از کارشناسی ارشد به مقطع PhD

۳-     تعامل با دانشگاه های بزرگتر در زمینه علمی پژوهشی که در این زمینه نشست اولیه با دانشگاه تهران گذاشته شده است

۴-     جذب افراد جدید هم مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که توانایی کار بالین را داشته باشند

۵-     برگزاری سمینارهای کشوری مرتبط با گرووه در سال ۹۳ و هر ساله که به تصویب شورای آموزشی و پژوهشی رسیده است.

۶-      برگزاری سمینارهای مختلف آموزشی در سطح استان

۷-     تألیف کتاب های جدید مرتبط با کارشناسی ارشد پرستاری ویژه

۸-     تعامل بین بخشی بین مسئولین دانشکده با مسئولین مراکز درمان استان

۹-     تعامل بین دانشکده پرستاری با سایر دانشکده های استان

۱۰- پیشنهاد رشته های جدید کارشناسی ارشد پرستاری

۱۱- پیشنهاد پذیرش دانشجو در مقطع دکتری

۱۲- شرکت اعضای گروه در جلسات مشاوره ای سازمان های ذیربط و انجمن ها

۱۳-  همکاری در فعالیت های اجرای بالاتر از سطح گروه

۱۴- عضویت در انجمن های علمی (داخلی و خارجی)

۱۵- عضویت در شورای خارج از گروه در سطح دانشکده و دانشگاه

۱۶-  پذیرش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۱۷- افزایش تعامل دانشجویان با اعضای هیئت علمی

۱۸- افزایش جذب و استخدام اعضای هیئت علمی و کارشناسان متناسب با تعداد دانشجویان

۱۹- اختصا ص دادن منابع مالی لازم  جهت تامین نیاز های آموزشی و رفاهی دانشجویان

۲۰- ایجاد فضای آموزشی مناسب، گسترس فضای فیزیکی کتابخانه و تعداد کتاب های مرجع و مجلات علمی

۲۱- ایجاد فضای سایت کامپیوتری و سیستم رایانه ای متناسب با تعداد دانشجویان

۲۲- ایجاد پایگاه هینترنتی جهت ارائه نتایج حاصل از تحقیقات اعضای هیئت علمی و تولیدات علمي

 

ذینفع ها: افراد یا سازمان هایی هستند که به نوعی از فعالیت های سازمان متاثر می شوند و می توانند تقویت کننده یا مانع موفقيت سازمان شوند. به عبارت ديگر ذينفعان افراد يا گروههايي هستند که براي رسيدن به بخشي از اهداف يا نيازهاي خود به سازمان وابسته اند و سازمان نيز به نوبه خود به آنها وابسته است و از آنها متاثر مي شود.

 

 

ذینفعان درونی:اعضای هیئت علمی، دانشجویان، رئیس دانشکده، معاونت های دانشکده ، گروه های آموزشی ، کارکنان دانشکده، مرکز آموزش مداوم، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

 

ذینفعان بیرونی: جامعه، سیاستگزاران، هیات امنای دانشگاه، سازمان ها و ادرات اعم از خصوصی و دولتی، NGO ها، گروههای علمی و دانشگاه های علوم پزشکی، مرکز تحقیقاتی غیر وابسته به دانشگاه و دانشکده ، مراکز بهداشتی درمانی، سازمانهای خصوصي (مراکز درماني، درمانگاه ها و مراکز خيريه)

 

 

ذینفع ها مستقیم: دانشجویان پرستاری

 

 

ذینفع ها غیرمستقیم: سیستم آموزش و درمان و بیمارستان ها و مراکز درمانی و در نهایت تمامی افراد جامعه

 

 

 

 

 

 

پیشنهادها:

 

گروه داخلی و جراحی پیشنهادات زیر را دارد:  

 

گروه:

۱-     ارتقاء مرتبه علمی مربیان به رتبه استادیاری

۲-     ارتقاء درجه علمی اعضای هیئت علمی به مقطع Ph.D.

۳-     جذب عضو هیئت علمی جدید با مقطع Ph.D.

۴-     تغییر فضای اموزشی جدید مرتبط با گروه

 

دانشکده:

 

۱-ایجاد دوره کارشناسی ارشد با گرایش های مختلف

۲-استفاده از فرصتهای مطالعاتی داخل وخارج کشور

۳-تغییر ساختار فیزیکی دانشکده

 

دانشگاه:

 

۱- وجود هماهنگی در بین دانشکده های مختلف

۲- توجه کافی نسبت به تخصیص اعتبارات و تجهیزات به دانشکده های پرستاری و مامائی با توجه به کلیدی

بودن این رشته

۳-مساعدت و همکاری در فراهم کردن شرایط انتقال نیروی متخصص پرستاری از بیمارستان به دانشکده

 

 

نظام آموزش پزشکی:

 

۱-     توجه بیشتر نسبت به حرفه پرستاری و عدم اجرای طرحهای کارشناسی نشده در پرستاری

۲-     ضرورت توجه به اجرای نقشهای مختلف پرستاری در سیستم آموزش و درمان کشور

 

پیگیری نتایج

 

تمام اطلاعات بدست آمده در گروه در حال بررسی است و جنبه خارجی آن که مربوط به تغییراتی است که از محدوده اختیارات واحد آموزشی خارج است به سطوح بالاتر (دانشگاه) ارجاع خواهد شد.