Skip to content

Main Content

واحد پژوهشی


درباره ما

رزیتا رضایی

سمت : مسئول امور پژوهشی

اکرم محمودی

سمت : کارشناس امور پژوهشی
شماره تماس : ۴۴۲۲۱۹۱۹-۰۱۱

فرهاد عارفی نیا

سمت : کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

بهاره قاسمی

سمت : کارشناس مسئول کتابخانه

فرایند تصویب طرح ها

انتشارات و علم سنجی

کتاب ها

آخرین گزارش استنادی مجلات ISI

سامانه علم سنجی وزارت بهداشت

راهنمای پیدا کردن مجله مناسب برای ارسال مقاالت به زبان انگلیسی

رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

مجلات ایرانی نمایه شده در ISI

گزارش استنادی مجلات نمایه شده در SJR