Skip to content

دکترآناهیتارضائی روشن

عضو هیات علمی

مرتبه علمی:استادیار

مدرک تحصیلی:دکتری حرفه ای داروسازی(PH.d فارماسیوتیکس)