Skip to content

آئین نامه ها و مقررات دانش آموختگان

اداره دانش آموختگان و صدور دانشنامه وامور مشمولین یکی از مجموعه اداراتی است که زیر نظر مدیر امور آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلي و تخصصي دانشگاه براساس مقررات و آئين نامه هاي موجود مشغول انجام وظايف ذيل است :

به نام خدا

دانشکده پرستاری حضرت زینب(س) آمل

آئین نامه ها و مقررات دانش آموختگان

 

 

 

 

 

اداره دانش آموختگان و صدور دانشنامه وامور مشمولین یکی از مجموعه اداراتی است که زیر نظر مدیر امور آموزشی  و مدیر تحصیلات تکمیلي و تخصصي دانشگاه براساس مقررات و آئين نامه هاي موجود مشغول انجام وظايف ذيل است :

۱- مطالعه و بررسیهای لازم در زمینه های تغییر یا توسعه برنامه های دانش اموختگان این دانشگاه و مسایل مربوط به نظام وظيفه عمومي دانشجويان.

۲- مطالعه لازم در خصوص تفسیر وتوجیه مقررات و آئین نامه های مربوط به دانش آموختگان جهت حسن اجرای آن.

۳- همکاری و هماهنگی در تهیه برنامه ها و مقررات درون دانشگاهی امور دانش آموختگان در راستای اصلاح و بهبود روشها.

۴- برنامه ریزی لازم در خصوص چگونگی اجرای کامل مقررات و آئین نامه های دانش آموختگان و نظام وظیفه، شناخت نارسائیهای موجود و تحلیل مجهولات و در صورت لزوم ارائه طرحها و برنامه ها جهت بهبود روشها و کشف معضلات موجود.

۵- تبادل و تطابق گزارش وضعیت دانشجویان در حال تحصیل در مقاطع بالاتر با سازمانهای ذیربط ، دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و واحدهای آموزشی تابعه.

۶- نشستهای مداوم با حضور مسئولین محترم آموزشی دانشگاه بمنظور رسیدگی و مطالعه مسائل مبتلی به برنامه های آموزشی دانش آموختگان و ایجاد بستر و زمینه هاي لازم جهت اظهار نظر در مورد تغيير يا توسعه آن.

۷- ارتباط و مراجعه حضوری با دانشگاهها و موسسات آموزشی وادارات کل وزارت متبوع بمنظور تبادل اطلاعات و مطالعه تطبیقی جهت بهره گیری بهینه از اندوخته ها و آخرین پیشرفتهای آموزشي و فارغ التحصيلي .

۸- انجام امور مربوط به صدور فرم فراغت از تحصیل ( کد ۳-۴۰۱) دانش آموختگان از مقاطع کاردانی تا دکترای فوق تخصصی.

۹- اعلام مراتب فراغت از تحصیل دانش آموختگان به اداره کل دانش آموختگان وزارت متبوع.

۱۰-بررسی مدارک و شرایط لازم جهت صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی ( دانشنامه و ریز نمرات )

۱۱-صدور دانشنامه پایان تحصیلات و انجام امور مربوط به اعطای آن به متقاضیان از مقطع کاردانی تا دکترای عمومی

۱۲-صدور دانشنامه پایان تحصیلات در مقاطع Ph.D ، تخصصی پزشکی ( بورد تخصصی ) و گواهینامه تخصصی پزشکی ( پره بورد تخصصی) و فوق تخصصی .

۱۳-انجام امور مربوط به تهیه و ارسال ریز نمرات مورد درخواست دانشگاههای سراسر کشور برای دانش آموختگانی که در مقاطع بالاتر پذیرفته شده اند.

۱۴-انجام امور مربوط به درخواست معافیت تحصیلی جهت دانشجویان مشمول وظیفه عمومی از حوزه نظام وظیفه عمومی

۱۵-اعلام مراتب فراغت از تحصیل دانش آموختگان مشمول به حوزه نظام وظیفه عمومی ناجا

۱۶-بررسی تدریجی پرونده آموزشی دانشجویان ترم آخر در مقاطع و رشته های مختلف جهت رفع نواقص مدارک برای سرعت بخشیدن به روند فراغت از تحصیل در جهت بهبود و اصلاح روشها.

۱۷-نظارت و هماهنگی در تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه و دانشجویان شاهد و ایثارگر

۱۸-پاسخ به استعلامات اداره کل امور دانش اموختگان اعم از تنظیم و ارسال فرم فراغت از تحصیل ( کد ۳-۴۰۱) ، بررسی تعهدات آموزش رایگان و منطقه ای بویژه سنوات قبل از سال ۱۳۷۰ و احتساب میزان بدهی و سند تعهد محضری

۱۹-بررسی وضعیت دانشجویان ترم آخر و صدور گواهی مشروط فراغت از تحصیل تا ۳۱ شهریور ماه و ۳۰ بهمن ماه همان سال به سازمان سنجش آموزش کشور یا معاونت آموزشی وزارت متبوع جهت شرکت در آزمون سراسری ناپیوسته دانشگاههاي علوم پزشکي سراسر کشور.

۲۰-هماهنگی و راهنمایی و تشریح روند فارغ التحصیلی برای دانش آموختگان جهت مراجعه به اداره کل امور دانش آموختگان، اداره کل نیروی انسانی، حوزه هاي نظام وظيفه، پيگيري چرخه انجام مکاتبات، بررسي تعهدات فارغ التحصيلان جهت اخذ مجوز تحويل مدارک تحصيلي و موضوعات مبتلي به ديگر

۲۱-پاسخ به استعلامات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور راجع به تائید دانشنامه ها و سوابق فارغ التحصیلی دانش آموختگان این دانشگاه.

۲۲-صدور گواهی فراغت از تحصیل به سازمان سنجش آموزش کشور جهت شرکت در آزمون سراسری.

۲۳-پاسخ به درخواستهای دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور راجع به گزارش وضعیت فارغ التحصیلی دانش آموختگان ایندانشگاه.

۲۴-بررسی وضعیت دانشجویان مشمول استعدادهای درخشان و بنیاد ملی نخبگان و اعلام اسامی و وضعیت فارغ التحصیلی آنها به دفتر استعداد هاي درخشان EDC)) و بنیاد مذکور.

اداره دانش آموختگان و صدور دانشنامه و امور مشمولین