دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ ارديبهشت
br ENGLISH
اطلاعیه امتحانات مجازی برخط نیمسال اول دانشجویان جدید الورودسال تحصیلی 1400-99 اطلاعیه امتحانات مجازی برخط نیمسال اول دانشجویان جدید الورودسال تحصیلی 1400-99
اطلاعیه امتحانات مجازی برخط نیمسال اول دانشجویان جدید الورودسال تحصیلی 1400-99
1399/11/28
شروع برنامه کارآموزی در عرصه ترم 8 پرستاری شروع برنامه کارآموزی در عرصه ترم 8 پرستاری
شروع برنامه کارآموزی در عرصه ترم 8 پرستاری
1399/10/29
اطلاعیه امتحانات مجازی برخط نیمسال اول دانشجویان جدید الورودسال تحصیلی 1400-99 اطلاعیه امتحانات مجازی برخط نیمسال اول دانشجویان جدید الورودسال تحصیلی 1400-99
اطلاعیه امتحانات مجازی برخط نیمسال اول دانشجویان جدید الورودسال تحصیلی 1400-99
1399/10/11
دانشكده پرستاري آمل
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal