دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۸ جمعه ۱ آذر
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
فن آوري اطلاعات در پرستاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد:   زهرا بهشتي          آخرين  مدرك تحصيلي:    كارشناسي ارشد                رشته تحصيلي:    پرستاري          سابقه آموزشي: 25سال

گروه آموزشي:    پرستاري        سابقه تدريس درس مورد نظر:  17                شركت در كارگاه هاي آموزشي: طرح درس    روش ارزشيابي دانشجو   طراحي سوالات امتحاني   روش تدريس     

اطلاعات مربوط به فراگيران:

رشته تحصيلي:    پرستاري                 مقطع تحصيلي:     كارشناسي          نيم سال تحصيلي:  اول 98-97                  دانشكده:       پرستاري آمل              تعداد فراگيران:   44                                                                                                                                                     

 

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس:     فن آوري اطلاعات در پرستاري                  نوع درس: تئوري    عملي    كارآموزي                    تعداد واحد:   5/0  واحد تئوري، 5/0  واحد عملي          ارزشيابي تكويني: دارد    ندارد

                                                                                                                          

 تأييد محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاي مدير گروه

                                                                                                                             معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

                                                                                                                                 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

                                                                                                                                                      فرم اوليه طرح درس                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي با:  روش هاي جستجو در كتابخانه و  نظام NLM

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

1

- بيان طرح درس و طرح دوره

- روشهاي استفاده از كتابخانه

- فهرست نويسي ديوئي و كنگره

- سيستم NLM

- استفاده از MESH در كتابخانه

 

1.  روش استفاده از كتابخانه بر اساس سيستم NLM  و روش هاي ديگر فهرست نويسي كتابخانه را با هم مقايسه و توضيح دهد 

شناختي(ادراك)

Must learn

 

- انجام پره تست

- سخنراني

- پرسش و پاسخ

با استفاده از:

- لپ تاپ

- اسلايد هاي Power point  از محتواي دروس 

- ويديو پروژكتور

- ماژيك و تخته سفيد

 

- امتحان پايان ترم تئوري و عملي

- ارائه تمرينات كلاسي

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


هدف كلي: آشنايي با روش هاي جستجو در كتابخانه و  نظام NLM


شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

2 و 3

- كار عملي در كتابخانه و شناسايي رده بندي موضوعي كتابها

 

1. - روش استفاده از كتابخانه بر اساس سيستم NLM و روش هاي ديگر فهرست نويسي  و منابع اطلاعاتي ديگر را  بطور عملي در  كتابخانه  اجرا و نشان دهد.

مهارتي(تقليد)

Must learn

 

- تمرين و پرسش و پاسخ با استفاده از :

 نرم افزار كتابخانه- ايندكس مديكوس

 

امتحان عملي

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


هدف كلي: آشنايي با مفاهيم اساسي در فناوري اطلاعات و كامپيوتر و نرم افزارها


شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

3

- كليات كار با كامپيوتر و ويندوز

- مفاهيم اساسي در فناوري اطلاعات

- انواع نرم افزارها (كاربردي و ...)

 

1.  كار با كامپيوتر و استفاده از مفاهيم اساسي در فناوري اطلاعات و انواع نرم افزارها را توضيح داده و  روي كامپيوتر نشان دهد  

شناختي(ادراك)

 

Must learn

 

-  سخنراني

- پرسش و پاسخ

 - كار عملي و انجام تمرين

با استفاده از:

رايانه براي هر دانشجو ، پاورپوينت، ماژيك و وايت بورد،ويديو پروژكتور

 

امتحان كتبي

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي با نرم افزارهاي كاربردي: WORD

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

4

- استفاده از نرم افزار WORD و قابليتهاي آن

 

1.  استفاده از نرم افزار Word  و قابليتهاي آنرا توضيح دهد 

شناختي(ادراك)

 

Must learn

 

-  سخنراني

- پرسش و پاسخ

 - كار عملي و انجام تمرين

با استفاده از:

رايانه براي هر دانشجو ، پاورپوينت، ماژيك و وايت بورد،ويديو پروژكتور

 

 

امتحان عملي و كتبي و انجام يك نمونه كار در پروژه

 

2. يك نمونه كار را  بطور عملي نشان دهد

مهارتي(تقليد)

Must learn

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


هدف كلي: آشنايي با نرم افزارهاي كاربردي:  POWER POINT


شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

5و6

- استفاده از نرم افزار Power Point و قابليتهاي آن در ارائه

 

1.  كار با  نرم افزار كاربردي POWER POINT

را توضيح دهد  

شناختي(ادراك)

Must learn

 

-  سخنراني

- پرسش و پاسخ

 - كار عملي و انجام تمرين

با استفاده از:

رايانه براي هر دانشجو ، پاورپوينت، ماژيك و وايت بورد،ويديو پروژكتور

 

امتحان عملي و كتبي و انجام يك نمونه كار در پروژه

 

2. يك نمونه كار را  بطور عملي نشان دهد

مهارتي(تقليد)

Must learn

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


هدف كلي: آشنايي با: اينترنت و انواع مرورگرها و موتورهاي جستجو


شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

7و8

- استفاده از نرم افزارهاي مرورگر صفحات وب ( IE,… ) و جستجو در وب با استفاده از موتورهاي جستجوي عمومي( Google,…)

- تكليف كلاسي

 

1.  استفاده از نرم افزارهاي مرورگر صفحات وب و جستجو در وب با استفاه از موتورهاي جستجوي عمومي را توضيح دهد  

شناختي(ادراك)

Must learn

 

-  سخنراني

- پرسش و پاسخ

 - كار عملي و انجام تمرين

با استفاده از:

رايانه براي هر دانشجو ، پاورپوينت، ماژيك و وايت بورد،ويديو پروژكتور

 

امتحان عملي و كتبي

2. يك نمونه جستجو از مباحث پرستاري را  بطور عملي نشان دهد

مهارتي(تقليد)

Must learn

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي با پست الكترونيكي

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

9و10

- ايجاد آدرس ايميل در موتورهاي جستجو

 - ارسال و دريافت نامه الكترونيكي

 

1.  چگونگي ساخت Email و استفاده از آن را توضيح دهد  

شناختي(ادراك)

Must learn

 

-  سخنراني

- پرسش و پاسخ

 - كار عملي و انجام تمرين

با استفاده از:

رايانه براي هر دانشجو ، پاورپوينت، ماژيك و وايت بورد،ويديو پروژكتور

 

انجام يك نمونه كار و ارسال فايل انتخابي به ايميل استاد

2. يك Email شخصي ايجاد نمايد .

مهارتي(تقليد)

Must learn

 

3. ارسال و دريافت نامه الكترونيكي را توضيح دهد 

شناختي(ادراك)

Must learn

 

4. يك نمونه نامه الكترونيكي را ارسال نمايد

مهارتي(تقليد)

Must learn

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


هدف كلي: استفاده از عملگرها در جستجوي تخصصي و سايتهاي دانشگاهي جهت جستجوي منابع اطلاعاتي تخصصي


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

11و12

استفاده از عملگرها ( and, or, not) در جستجوي مقالات

- جستجو مقالات و پايان نامه ها در سايتهاي دانشگاهي

 

1.  نحوه جستجوي مقالات تخصصي در مجلات الكترونيكي دانشگاههاي علوم پزشكي را توضيح دهد  

شناختي(ادراك)

Must learn

 

-  سخنراني

- پرسش و پاسخ

 - كار عملي و انجام تمرين

با استفاده از:

رايانه براي هر دانشجو ، پاورپوينت، ماژيك و وايت بورد،ويديو پروژكتور

 

امتحان عملي و كتبي

2. يك نمونه جستجو از مباحث پرستاري را  بطور عملي نشان دهد

مهارتي(تقليد)

Must learn

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


هدف كلي: استفاده از بانك هاي اطلاعاتي عمومي و تخصصي فارسي زبان جهت جستجوي منابع اطلاعاتي تخصصي


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

13و14

- جستجو مقالات و پايان نامه ها در سايت هاي فارسي زبان

 

1.  نحوه جستجوي مقالات تخصصي در مجلات الكترونيكي سايت هاي فارسي را توضيح دهد 

شناختي(ادراك)

Must learn

-  سخنراني

- پرسش و پاسخ

 - كار عملي و انجام تمرين

با استفاده از:

رايانه براي هر دانشجو ، پاورپوينت، ماژيك و وايت بورد،ويديو پروژكتور

 

امتحان عملي و كتبي

2. يك نمونه جستجو از مباحث پرستاري را  بطور عملي نشان دهد

مهارتي(تقليد)

Must learn

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 


هدف كلي: جستجوي مجلات ايندكس شده در ISI و IF مجلات و انواع فرمت مقالات چاپي


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

15 و 16

- جستجوي مجلات ايندكس شده در ISI

- IF مجلات

- مقالات PDF و Html

 

1.  نحوه جستجوي مجلات ايندكس شده در ISI  وتشخيص IF مجلات را توضيح دهد 

شناختي(ادراك)

 

Must learn

 

-  سخنراني

- پرسش و پاسخ

 - كار عملي و انجام تمرين

با استفاده از:

رايانه براي هر دانشجو ، پاورپوينت، ماژيك و وايت بورد،ويديو پروژكتور

 

امتحان عملي و كتبي

2. يك نمونه جستجو از مجلات پرستاري داراي IF را  بطور عملي نشان دهد

مهارتي(تقليد)

Must learn

 

3. تفاوت استفاده از مقالات PDF و Html را در جستجوي مقالات نشان دهد

شناختي(ادراك)

Must learn

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

 


هدف كلي: آشنايي دانشجويان با جستجوي مقالات در سايت  PubMed


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

17و 18و 19و 20

- جستجوي مقالات درسايت  PubMed

 

1.  نحوه  جستجوي مقالات در PubMed را توضيح دهد 

شناختي(ادراك)

Must learn

 

-  سخنراني

- پرسش و پاسخ

 - كار عملي و انجام تمرين

با استفاده از:

رايانه براي هر دانشجو ، پاورپوينت، ماژيك و وايت بورد،ويديو پروژكتور

 

امتحان عملي و كتبي

2. يك نمونه جستجو از مباحث پرستاري را  بطور عملي نشان دهد

مهارتي(تقليد)

Must learn

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


هدف كلي: آشنايي دانشجويان با شبكهVPN و منابع الكترونيكي و كتابخانه ديجيتال دانشگاه


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

جلسات 21 تا 26

- نحوه استفاده از شبكه VPN دانشگاه

- جستجوي مقالات در ديگر منابع الكترونيكي و كتابخانه ديجيتال دانشگاه

- (Science Direct, Scopus, …)

 

1.  با استفاده از شبكه VPN دانشگاه به مقالات آبونمان دسترسي داشته باشد

شناختي(ادراك)

 

Must learn

 

-  سخنراني

- پرسش و پاسخ

 - كار عملي و انجام تمرين

با استفاده از:

رايانه براي هر دانشجو ، پاورپوينت، ماژيك و وايت بورد،ويديو پروژكتور

 

امتحان عملي و كتبي

2. جستجوي مقالات  ديگر منابع الكترونيكي و كتابخانه ديجيتال دانشگاه

مهارتي(تقليد)

Must learn

 

3. (Science Direct, Scopus, …) را توضيح دهد  

شناختي(ادراك)

 

Must learn

 

4. يك نمونه جستجو از مباحث پرستاري را  بطور عملي نشان دهد

مهارتي(تقليد)

Must learn

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

هدف كلي: آشنايي با اهداف IT  در سيستم هاي مختلف

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

27

كاربرد IT در علوم پزشكي و پرستاري و معرفي سيستم HIS در نظام بيمارستاني

1.  كاربرد IT در علوم پزشكي و پرستاري و مزاياي استفاده از نرم افزار HIS  در نظام بيمارستاني را توضيح دهد و ليست نمايد

شناختي(ادراك)

Must learn

 

-  سخنراني

- پرسش و پاسخ

 - كار عملي و انجام تمرين

با استفاده از:

رايانه براي هر دانشجو ، پاورپوينت، ماژيك و وايت بورد،ويديو پروژكتور

 

امتحان كتبي

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1397/07/18
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal