دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۶ چهارشنبه ۹ فروردين
br ENGLISH
كلاس هاي درس و كاراموزي در روز شنبه مورخه 1395/11/16 تعطيل مي باشد كلاس هاي درس و كاراموزي در روز شنبه مورخه 1395/11/16 تعطيل مي باشد
كلاس هاي درس و كاراموزي در روز شنبه مورخه 1395/11/16 تعطيل مي باشد
1395/11/14
بازديداز موزه تاريخ وتمدن شهرستان آمل بازديداز موزه تاريخ وتمدن شهرستان آمل
دراين برنامه تعدادي ازدانشجويان دانشكده حضور داشتند اين برنامه درروز پنج شنبه مورخ 95/08/13ازساعت15 الي 17ازطرف دفترفرهنگي دانشكده ها برگزار گرديد.
1395/08/18
انتخابات شوراي صنفي دانشجويان انتخابات شوراي صنفي دانشجويان
برنامه زماني انتخابات شوراي صنفي دانشجويان در سال تحصيلي 96-95 :
1395/08/04
دانشكده پرستاري آمل
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal